SARIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İş yeri kiralama ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00650272
Şehir : Manisa / Sarıgöl
Yayınlandığı Gazeteler

SARIGÖL GÜNDEM 11.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
22.08.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İŞYERİ KİRA İLANI
SARIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


I- a) Niteliği b) Yeri c) Miktarı d) Ada/parsel e) İhale tarihi/saati f) Tahmini bedel/g)Geçici Teminat Bedeli
1- a) İşyeri b) Ayan Mahallesi Tırazlar Cad. No:5/L Sarıgöl/Manisa c) 25,00 m2 d) ../6172 e) 22.08.207 Salı saat 10.05’de Belediye Toplantı Salonunda f) Yıllık-2.940,00-TL, Aylık-245,00TL /g) 89,00 TL
2- a) İşyeri b) Ayan Mahallesi Tırazlar cad. No:3/A Sarıgöl/Manisa c) 25,00 m2 d) -/6172 e) 22.08.2017 Salı saat 10.10’da Belediye Toplantı Salonunda f) Yıllık- 4.800,00 TL- Aylık 400 / g) 144,00 TL
3- a) işyeri b) Ayan mahallesi Tırazlar Cad. No:5/K Sarıgöl/Manisa c) 25,00 m2 d) -/6172 e) 22.08.2017 Salı saat 10.15’de Belediye Toplantı Salonunda f) Yıllık -2.220,00 – Aylık 185,00-TL / g) 70,00 TL
4- a) İşyeri b) Ayan Mahallesi Tırazlar cad. No:5/M Sarıgöl/Manisa c) 20,00 m2 d) -/6172 e) 22.08.2017 Salı saat 10.20’de Belediye Toplantı Salonunda f) Yıllık- 3.840,00 TL / g) 116,00 TL
5- a) İşyeri b) Cumhuriyet Mahallesi Defne Sok. No: 1/28 Sarıgöl/Manisa c) 20,00 m2 d) --/-- e) 22.08.2017 Salı saat 10.25’de Belediye Toplantı Salonunda f) Yıllık- 2.640,00TL- Aylık 220,00 TL / g) 80,00 TL
6- a) İşyeri b) Tırazlar Mahallesi - Sarıgöl/Manisa c) 60,00 m2 d) -/--e) 22.08.2017 Salı saat 10.30’da Belediye Toplantı Salonunda f) Yıllık- 3.000,00 TL /g) 90,00 TL
7- a) İşyeri b) Selmiye Mahallesi - Sarıgöl/Manisa c) 52,00 m2 d) -/--e) 22.08.2017 Salı saat 10.35’da Belediye Toplantı Salonunda f) Yıllık-540,00 TL / g)16,50 TL

II-İhaleler 2886 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Açık Teklif Usulü” ile Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
III- İşyeri kira ihalesine katılacak olanların;
a ) Geçici teminatı yatırmış olmaları,
b) Kanuni ikametgâh sahibi olmaları,
c) Türkiye sınırları içinde açık adres göstermeleri,
d) Gerçek kişiler için, nüfus cüzdan fotokopisini vermeleri,
e) Tüzel kişiler için, tüzel kişi adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına ilişkin belge ve noter onaylı imza sirküsü vermeleri,
f) Vekaleten girecekler için, noter onaylı vekaletname getirmeleri,
g) İhale saatinde bizzat hazır bulunmaları,
h) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, bu maddenin (e) ve (f) fıkralarında sıralanan şartları yerine getirmeleri,
ı) İhale Şartnamesini 20 TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilmektedir.
i) Sarıgöl Belediyesi’ne borcu olmadığına ilişkin Sarıgöl Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden belge getirmeleri zorunludur.
IV- İstenen belgeler ihale günü ihale saatine kadar Sarıgöl Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR