AKÇAABAT İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık yapılı arsa

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00623196
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 18.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2014/7071 ESAS
Muhammen Bedeli
:
20885010 TL
İlk İhale Tarihi
:
15.08.2017 10:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.AKÇAABAT İCRA DAİRESİ

2014/7071 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Tapu kaydında borçlu adına tam hisse olarak kayıtlı. Trabzon İli Akçaabat İlçesi Yıldızlı -Merkez Mah. Merkez mevkii 101 ada 68 nolu prasel, yüzölçümü 1.342,77 m², Ana Taşınmaz niteliği Arsa olan taşınmaz. Yıldızlı mahallesi sınırlarında imar planı dahilinde olup arsa vasfında, devlet sahil yoluna cepheli olup, yolun kuzey kısmında kalmakta, araç yoluna tüm cephe boyunca sınır olup ulaşım sorunu yoktur. ilçe merkezine 3,5 km, il merkezine yaklaşık 10 km mesafededir. konu taşınmaz üzerinde Özel hastane olarak hizmet vermekte olan betonarme bina bulunmaktadır.ulaşıl kolaylığı neden ile tercih edilen bir bölgededir.imar durumuna göre Özel sağlık tesis alanı sahasında olup, inşaat alanı kat sayısı 0,90, bina yüksekliği (H Max) 10,5 m'dir. parsel eğimi düz olup sahil yolundan düşüktür. bu bölge genelde yapılaşma tamamlanmış olup etrafında bor arsa yok denecek kadar azdır. arsa bedeli 4.028.310,00,-TL hesaplanmış, parsel üzerinde 5 adet bodrum kat, 1 zemin kat, 1 galeri kat ve üzeri 4 normal kat ile çatı katı olmak üzere 11 kattan oluşan özel hastane olarak inşa edilmiş betonarme yapı mevcuttur. binanı kuzey güney ve doğu cephesi açık olup, alüminyum kompozit kaplama yapılmış,batı cephesi kapalı olup duvar üzerine dış cephe boyası yapılmıştır. bina karayolundan kot alınarak inşa edildiği için zemin kat altında kalan bodrum katlarda arsanın tamamı kullanılmış olup, bu katların yüzölçümü zemin ve üzerindeki katlardan daha fazladır. binada 3 adet asansör ve 2 yangın merdiveni mevcuttur. bina katlarında bütün duvarlar alçı sıva üzeri boya kaplı olup zemin kaplaması granit seramiktir.bina içerisindeki tavanlar asma tevan olup aydınlatma tavan içerisinde armatür ve spotlardan yapılmaktadır.bina içerisindeki birimler şu şekildedir.
5.Bodrum Kat : Bu katta laboratuvar, yemek hane, çamaşırhane, sığınak, ısıtma, havalandırma ve soğutma merkezi sistemleri bulunmaktadır.
4. Bodrum Kat : Bu katta fizik tedavi ve rehabilitasyon, göz hastalıkları polikliniği, genel cerrahi endoskopi ve kolonoskopi, EEG/uyku laboratuvarı ve ibarethane bulunmaktadır.
3. Bodrum Kat : Bu katta youn bakım ünitesi ve ameliyathaneler bulunmaktadır.
2. Bodrum Kat : Bu katta acil servis, röntgen, MR/ görüntüleme merkezi, ultrasonografi, taş kırma, tomografi sterlizasyon bölümleri bulunmakta, acil servise binanı doğu tarafından inen rampa ile oluşturulmuş zemini dış mekan seramiği ile kaplanmış yol bulunmakta olup, servis önündeki açık alan ve yolun etrafı krom korkuluk yapılmıştır. ayrıca binanın kuzey tarafından 5. Bodrum kat seviyesinden bu kata çıkan binanı dışında yapılmış hasta asansörü bulunmaktadır.
1. Bodrum Kat : Bu katta göğüs hastalıkları, genel cerrahi, enfeksiyon hastalıkları, kulak burun boğaz, cildiye, diyet ve beslenme, üroloji kadın hastalıkları ve doğum, kemik ölçümü ve kardiyoloji bölümleri bulunmaktadır.
Zemin ve galeri kat : hastanenin giriş katıolup güneyden giriş kapısı bulunmaktadır. zemin katın güneye bakan kısmında kafetarya ve kantin griiş kısmında hasta kabul, bekleme salonu ve kayıt, kuzey tarafta polikilinikler bulunmakta, galeri katta ise idari ofisler, yönetim, çocuk servisi ve periton diyaliz ünitesi mevcuttur.
1.Normal Kat : Bu katta 20 yataklı ortopedi ve travmatoloji, göz sağlığı ve hastalıkları, beyin ve sinir cerrahisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon servisleri bulunmaktadır.
2 ve 3 ve 4. Normal katlar : bu katta 20 yataklı kroner yoğun bakmı, cildiye cocuk cerrahisi, çocuk hastalıkları, kulak burun boğaz, onkoloji, kadın doğum ve göğüs hastalıkları servisleri bulunmaktadır.
Çatı katı : Çatı kısmında oluşturulmuş çekme katta arşiv ve ofisler bulunmaktadır.
Bina inşaat alanının hesabı: Projesi üzerinde yapılan hesaplada 5. bodrum katın 1250,00m², 4. Bodrum katın 1250 m², 3. Bodrum katın 1180,00 m², 2. bodrum katın 1.020,00 m², 1. Bodum katın 950,00 m², zemin katın 800,00 m², galeri katın 750,00 m², 1,2,3 . Normal katlar 800 m²*3=2400,00 m², 4. Katın 720,00 m² ve çatı katının 150,00 m2 olduğu ve toplamda bina inşaat alanının yaklaşık olarak 10.470,00 m2 olarak hesaplanmıştır. Bina yapı cinsi 5. Sınıf B grubu yapı sınıfından olup 2016 Bayındırlık m² birim fiyatı 1.610,00 TL dir. Bina değeri16.856.700,00,-TL , arsa Değeri4.028.310,00,-TL olmak üzere taşınmaza bilirkişilerce 20.885.010.00,-TL taktir edilmiştir.
Adresi : Trabzon İli Akçaabat İlçesi Yıldızlı Mahallesi Merkez Mahalle MevkiiAkçaabat / TRABZON
Yüzölçümü : 1.342,77 m2
Arsa Payı :TAM
İmar Durumu : Akçaabat Belediye Başkanlığı'nın 13/06/2017 tarih ve 3304 sayılı cevabi yazısında Özel Sağlık Tesisi alanı sahasında olup , toplam inşaat alanı kat sayısı 0,90, bina yüksekliği maksimum 10,50 m 'dir.
Kıymeti : 20.885.010,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Parsel üzerinde Medical Park Sağlık Hizmetleri A.Ş. Lehine 04/09/2014 tarihinden başlamak üzere 19/09/2014 tarih ve 6368 yevmiye nosu ile tescil istem belgesinde 5 yıl süreli KİRA SÖZLEŞMESİ VARDIR. BU KİRA ŞERHİ İLE BİRLİKTE SATIŞI YAPILACAKTIR.
1. Satış Günü : 15/08/2017 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 11/09/2017 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : İCRA MÜDÜRÜ ODASINDA,AKÇAABAT ADLİYESİİKİNCİ KAT. AKÇAABAT -TRABZON -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/7071 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/06/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR