Yazdır

GAZİOSMANPAŞA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık muhtelif taşınmazlar (toplu satış)

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452022
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 15.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 0 TL
İlk İhale Tarihi : 21.11.2016 14:00
İkinci İhale Tarihi : 21.12.2016 14:00
Dosya Numarası : 2015/613 TLMT.
İhale Yeri : Merkez Mah. Çukurçeşme Cad. No: 10-12 Hukuk - İcra Adliyeleri -Gaziosmanpaşa 3. İcra Müdürlüğü Kalemi / GAZİOSMANPAŞA /İSTANBUL -
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

GAZİOSMANPAŞA 3. İCRA DAİRESİ

2015/613 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NOTU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul İl, Gaziosmanpaşa İlçe, 10050 Ada No, 16407 Parsel No, KÜÇÜKKÖY
M AH., Çamurluhan Mahalle/Mevkii, 1048 sk No: 5 kapı sayılı yer olup, parselin üzerinde B.A.K. Sisteminde inşa edilmiş bir bina olduğu anlaşılmıştır. Parselin tamamının toplam 871 m2 olduğu üzerindeki binanın bodrum kat, zemin kat ve üç normal kattan ibaret olduğu, alt katlarda dükkanlar üst katlarında daireler bulunan binanın cephesinin kaplamalı olduğu, çatılı binanın elektrik , su ve doğalgaz tesisatının bulunduğu anlaşılmıştır. Borçlu adına kayıtlı bölümün tapu kaydındaki kat irtifak projesine göre cepheden bakıldığında sol köşedeki (A) Blok 1. Bodrum kat (I) nolu bağımsız bölüm dükkan olduğu, halen nalburiye dükkanı olarak kullanıldığı, döşemesi kaplamalı, sıvalı badanalı, cephesi ağ kepenkli olduğu, kullanım inşaat alanının 38,64 M2 olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Gaziosmanpaşa ilçesi Küçükkköy Man. 1048 sk No: 5

Yüzölçümü : 871 M2

Arsa Payı : 20/871İmar Durumu : Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım

Müdürlüğünün 22.04./2015
tarih ve 4428 sayılı yazılarına göre, Gaziosmanpaşa ilçesi Küçükköy, 4 pafta, 16407 parsel 07.08.2006 tasdik tarihli ve 1/1000 Ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar planında kısmen yol, kısmen bitişik nizam 4 katla konut alanında kalmakta olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 125.000,00 TL

KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 21/11/2016 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 21/12/2016 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : Merkez Mah. Çukurçeşme Cad. No: 10-12 Hukuk - İcra Adliyeleri -Gaziosmanpaşa 3. İcra Müdürlüğü Kalemi / GAZİOSMANPAŞA /İSTANBUL -

--------------------------------------------------------------------

2 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul İl, Gaziosmanpaşa İlçe, 10050 Ada No, 16407 Parsel No, KÜÇÜKKÖY
MAH. Çamurluhan Mahalle/Mevkii, 1048 skt No: 5 kapı sayılı yer olup. parselin üzerinde B.A.K. Sisteminde inşa edilmiş bir bina olduğu anlaşılmıştır. Parselin tamamının toplam 871 m2 olduğu üzerindeki binanın bodrum kat, zemin kat ve üç normal kattan ibaret olduğu, alt katlarda dükkanlar üst katlarında daireler bulunan binanın cephesinin kaplamalı olduğu, çatılı binanın elektrik , su ve doğalgaz tesisatının bulunduğu anlaşılmıştır. Borçlu adına kayıtlı bölümün tapu kaydındaki kat irtifak projesine göre cepheden bakıldığında sol köşedeki dükkanın yanındaki (A) Blok l. Bodrum kat (2) nolu bağımsız bölüm dükkan olduğu, halen lokal olarak kullanıldığı, döşemesi kaplamalı, sıvalı badanalı, cephesi ağ kepenkli olduğu, kullanım inşaat alanının 32,34 M2 olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Gaziosmanpaşa ilçesi Küçükkköy Mah. 1048 sk No: 5

Yüzölçümü : 871 m2

Arsa Payı : 20/871

İmar Durumu : Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 22.04./20I5
tarih ve 4428 sayılı yazılarına göre, Gaziosmanpaşa ilçesi Küçükköy, 4 pafta, 16407 parsel 07.08.2006 tasdik tarihli ve 1/1000 Ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar planında kısmen yol, kısmen bitişik nizam 4 katla konut alanında kalmakta olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 105.000,00 TL

KDV Oranı :%18

Kavdındaki Şerhler

1. Satış Günü:21/11/2016 günü 14:15 - 14:25 arası

2. Satış Günü : 21 /12/2016 günü 14:15 - 14:25 arası

Satış Yeri: Merkez Mah. Çukurçeşme Cad. No: 10-12 Hukuk - İcra Adliyeleri Gaziosmanpaşa 3. İcra Müdürlüğü Kalemi / GAZİOSMANPAŞA /İSTANBUL

-------------------------------------------------------------------

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana İhale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilcn mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabuJ^mişsayıkıcaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/613 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze Başvurmaları ilan olunur. 10/10/2016

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR