BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık imalathane (3/8 hissesi)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00715399
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Semt-Mahalle : MERKEZEFENDİ MAH. / SEYİTNİZAM
Kapalı Alan m² : 60
Bölüm / Oda Sayısı : 2
Yayınlandığı Gazeteler

VATAN 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/504 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
82500 TL
Birinci Satış Günü
:
05.02.2018 11:45
İkinci Satış Günü
:
07.03.2018 11:45
Satış Yeri
:
BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2017/504 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mah., 2944 Ada, 30 Parsel, 8.853,00 M² Yüzölçümlü,211/48000 Arsa Paylı, Zemin Kat, 93 nolu bağımsız bölüm Sanayi Tipi İmalathane Nitelikli Taşınmazın 3/8 Hissesi.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 07/06/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Merkezefendi Mahallesi, Fazılpaşa caddesinde kain, 2944 ada, 30 parsel sayılı, kayden “İki Bodrum Zemin ve İki Normal Katlı Kargir İşyeri” vasıflı ana taşınmazdaki, 93 kapı numaralı zemin kattaki 211/48000 arsa paylı Bağımsız bölüm 93 nolu SANAYİ TİPİ İMALATHANEnin 3/8 HİSSE'dir. Parsel üzerinde tapu kaydında da olduğu gibi “İki Bodrum Zemin ve İki Normal Katlı Kargir İşyeri” bulunmaktadır. “Topkapı İş Merkezi-1 Sanayi Sitesi” içinde bulunan, bu ayrık blok nizamlı Betonarme binanın 42 civarında yaşı olduğu düşünülmektedir. 2 Bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kat olarak toplam 5 katlı olarak inşa edilmiştir. Her katta işyerleri, depolar, dükkanlar bulunmaktadır. Dış cephesi sıva-boyalıdır. Asansörsüzdür. Değerleme konusu SANAYİ TİPİ İMALATHANE nitelikli bağımsız bölüm, tapu kaydında ve fiiliyatta zemin katta bulunmaktadır. İşyeri olarak kullanılmaktadır. Bu bağımsız bölümün kendine ait girişinde alüminyum-demir ve demir doğrama kapı bulunmaktadır. Malzeme ve işçiliği 2.sınıf kalitededir. Brüt alanı yaklaşık 46,00 m2, net alanı yaklaşık 45,00 m2’dir. Ayrıca demir merdivenle çıkılan, yaklaşık 15,00 m2 bir demir asma kat mevcuttur. Duvarları boyalıdır. Fiili işyeri olarak kullanılmaktadır.Taşınmaz, her türlü belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkanlarından kolayca faydalanabilecek konumda olup, okul, alışveriş alanları, camii, hastane, park, banka şubesi gibi hizmet ve sosyal donatı alanlarına yakın mesafede, merkezidir. Bölgede teknik ve sosyal altyapı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Bölge genel itibari ile ticaret fonksiyonlu olarak gelişme göstermiş olup irili ufaklı fabrika, imalathane ve iş merkezleri vardır. Taşınmaz, D-100 Karayoluna 200m, Ulubatlı Metro İstasyonu’na 1200m, A.Menderes Bulvarı Köprülü Kavşağı’na 900m, Fatih Belediyesi’ne 2200 m, Zeytinburnu Meslek Teknik Lisesi’ne 500m, takribi kuş uçuşu mesafededir. "denilmektedir.
İmar Durumu : Zeytinburnu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.05.2017 tarihli, 28800 sayılı, yazısıya göre; “2949 ada 30 parsel 24, 27, 30, 33, 36 parsel ile tevhit edilmiş olup yeni ada numarası 3042 ve yeni parsel numarası 37 olmuştur. Söz konusu 3042 ada 37 parsel, 06.12.2007 onanlı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, “Merkezi İş Alanı”nda kalmakta olup, minTAKS:0,20, net parsel 3000m2 den fazla olduğu için maxKAKS:2,50’dir.”Tapu kaydı ve 1/1000 ölçekli çap (plan örneği) mahalline tatbik edildi, çapının zeminine, arza uygun olduğu, parselin tapu kaydında belirtilen tüm sahası, 8.853,00m2 dir.
Kıymeti : 82.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1- Beyan : Yönetim Planı - 10/12/1976
2- Beyan : Otopark Tesisi Şerhi vardır.
3- İrtifak : M: Haritasında sarı boya ile gösterilen 9145 m² yerde Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü lehine kuvvetli akım dağıtım tesisi için daimi irtifak hakkı.(Başlama Tarihi: 24/10/1973)
1. Satış Günü : 05/02/2018 günü 11:45 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 07/03/2018 günü 11:45 - 11:55 arası
Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcıve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/504 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/11/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR