Yazdır

MALATYA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık iki katlı fabrika ve arsası

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00447865
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 13.12.2016 15:30
Muhammen Bedeli : 1900000 TL
Dosya Numarası : 2016/53
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
MALATYA
İCRA DAİRESİ
2016/53 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Malatya ili Yeşilyurt ilçesi, Fatih Köyü, 142 ada, 2 parsel sayılı 5.824,00 m² yüzölçümlü tapuda bir adet tek katlı fabrika ve bir adet iki katlı fabrika ve arsası diye geçen, prefabrik,betonarme fabrika, ve idare binası bulunan fabrikadır.Küçüksaat Orman ürünleri Petrol Ürünleri LPG dönüşüm sistemleri İnşaat Tekstil Kury.ith.ihr.Paz.San. Ve Tic.Ltd.Ştine ait, tam hissedir. Malatya Büyükşehir-Yeşilyurt merkez ilçe belediyesi- Mücavir alan içerisindedir.1. Organize Sanayi Bölgesi imar planı içerisinde kalmaktadır.Her türlü alt yapısı mevcut olup, azami ölçüde faydalanmaktadır. 1. OSB içerisinde bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde 3.712,00+318,75=4.030,75 m² alanlı prefabrik, betonharme fabrika ve idare binası bulunmaktadır. Etrafı tel çiti ve beton perde duvarları ile çevrili olup, kayısı işletmesi olarak düzenlenmiştir.
Adresi : Malatya, Yeşilyurt merkez ilçesi, Fatih Köyü 1.POSB. 4.Cadde üzerinde halen Ekenler kuru Kayısı İşletmesinin bulunduğu yerdir.
Yüzölçümü : 5.824,00 m2
İmar Durumu : 1. Organize Sanayi Bölgesi imar planı içerisinde kalmaktadır.Hertürlü alt yapısı mevcut olup, azami ölçüde faydalanmaktadır.
Kıymeti : 1.900.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın İcra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde I.I. Organize Sanayi Bölgesi OSB den uygunluk görüşü alınması zorunludur.
1. Satış Günü : 13/12/2016 günü 15:30 - 15:40 arası
2. Satış Günü : 09/01/2017 günü 15:30 - 15:40 arası
Satış Yeri : MALATYA ADLİYESİ KARŞISI EK BİNA MALATYA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU BATTALGAZİ MALATYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- 15/04/2000 Tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine tabi, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi dahilinde bulunan Malatya ili Yeşilyurt ilçesi, Fatih Köyü, 142 ada, 2 parsel, kayıtlı taşınmazın ""Taşınmazın İcra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde 1. Organize Sanayi Bölgesinden uygunluk görüşü alınması zorunludur"" şerhi gereği icra satışları dahil 3. Kişilere devrinde Malatya 1. organize sanayi bölgesinden uygunluk şartı aranacak olup arsanın 4562 sayılı OSB kanunu uygulama yönetmeliğinin; 109. Madde 5 nolu bendinde "OSB'ce teminat gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde;Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB'nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satışı yapılabilir.Satış ilanında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir." maddesi gereği Malatya 1. OSB Kuruluş Protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara satış yapılacaktır. Arsa 4562 sayılı Kanun statüsünde olup, Yönetmeliğin 101. Maddesinde karma organize sanayi bölgelerinde katılımcıların kuramayacakları tesisler, 102. maddede OSB'de arsa tahsisi için kurulacak tesislerde aranan şartlar belirtilmiştir.Organize Bölgeleri Yönetmeliğinin 101. maddesinde belirtilen kurulamayacak tesisler;"a) Karma ve ihtisas OSB'lerde;1) Rafineriler, gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri,1.a) Ham petrol rafinerileri,1.b) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler, 1.c) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,2) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler, 3) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,4) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,5) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,6) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,7) Çevre ve Orman Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler.b) Karma OSB'lerde;1)Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği ve dolumunun yapıldığı tesisler,2) Petrokimya kompleksleri,3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,4) Entegre şeker fabrikaları,5) Klor-alkali tesisleri, gliserin, yağ asitleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,6) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler,7) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,8) Selüloz ve selüloit üretim yapan tesisler,9) OSB'nin kanal deşarj standardına uygun atıksu arıtma tesisi kuran tesisler hariç olmak üzere; kağıt hamurundan her çeşit kağıt üretimi yapan tesisler,10) Ham deri işleme, padok ve hayvan kesimi yapılan tesisler,11) Maya ve tuz üretim tesisleri,12) Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri.OSB, yukarıda belirtilen tesislerin dışında, OSB'de kurulu tesislerin sektör yapısını ve OSB altyapı tesislerine etkilerini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesisler için üniversite ve benzeri kuruluşlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir."OSB Yönetmeliğinin 101 ve 102. Maddelerinde belirtilen şartlar gereği katılımcıların uygunluk şartı aranacak, OSB yönetmeliği 101. Madde de belirtilen kurulamayacak tesisler haricinde firma ve şahıslara satışının yapılmasında sakınca bulunmadığı Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından yazılan yazı ile müdürlüğümüze bildirilmiştir. İhaleye katılacaklarda Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nce hazırlanacak "UYGUNLUK YAZISI"istenecek olup uygunluk yazısı ibraz etmeyen alıcılar ihaleye katılamayacaklardır.Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 101 ve 102. maddeleri gereği katılımcıların uygunluk niteliklerine uymaları gerekmekte olup; aksi halde OSB Kanununun 18. Maddasi ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin 109. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca bu husustaki yasalara aykırılığın mahkemece tespiti halinde, arsa kimin tasarrufunda olursa olsun. Tahsis veya satış tarihindeki bedeliyle geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satış yapılabilecektir. İpotek alacaklısı banka yönünden ise; OSB Yönetmeliği 109.madde 6. Bendinde "Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde kredi alacaklısı kuruluş satın aldığı taşınmazı sadece OSB'nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere engeç 2 yıl içerisinde satması veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermesi zorunludur." denilmekte olup; bu şartlar dahilinde ipotek alacaklısı bankanın ihaleye girmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/53 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR