Yazdır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık fabrika

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496499
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 2200000 TL
Dosya Numarası : 2015/2476 ESAS
İhale Yeri : İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU
İlk İhale Tarihi : 13.03.2017 13:30
İkinci İhale Tarihi : 13.04.2017 13:30
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2015/2476 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN Tapu Kaydı :

İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Bedrettin Mahallesi, Değirmen Mevkii, 927 ada, 6 parsel sayıfı 1.057,00 m2 alanlı KARGİR FABRİKA vasıflı taşınmazın 22/100 hissesi borçlu adına kayıtlıdır.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Tapu kaydında "KARGİR FABRİKA" vasıflı olduğu anlaşılan parsel üzerinde bitişik nizam yapılaşma halindeki 6 kapı nolu zemin kat+3 normal kattan ibaret kargir yapının metruk ve kullanılamayacak durumda olduğu, cephedeki doğramaların kırılmış - camsız şekilde ve sadece cephe duvarlarının konstrüksiyonunun kaldığı yapının çatısının da yerinde olmadığı, mevcut durumuyla dış etkilere ve korozyona açık halde olduğu, içi boşaltılmış, ince işçilik adına da herhangi bir imalatın kalmadığı hususları rapor ile tespit edilmiştir. Söz konusu yerin Anbar Arkası Sokak ile Havuzbaşı Değirmeni Sokak arasındaki parseller içinde yer aldığı, hemen bitişiğinde Tuz Ambarı olarak bilinen ve geçtiğimiz yıllarda restore edilerek yeniden kullanıma geçilen binanın bulunduğu, Şişhane'ye bağlanan Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddelerine ve çevre bağlantı yollarına yakın durumda olması sebebi ile konum olarak İBB Kasımpaşa Sosyal Tesislerinin ve Haliç Tersanesinin karşısına denk gelen sokak içinde yer aldığı, böylece Haliç sahiline yürüme mesafesinde yakın olduğu kıymet takdir raporu ile bildirilmiştir. Taşınmazın gerek üzerinde bulunduğu, gerekse bağlandığı diğer cadde ve sokakların komple asfalt kaplı olduğu, taşınmaz çevresindeki tüm sokakların asfalt ya da kilit taşı kaplı, elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, telefon gibi alt yapı hizmetlerinin yanında temizlik hizmetleri gibi belediyenin verdiği diğer kentsel hizmetlerden de yararlandığı, ticari dinamizmi çok yüksek olan Şişhane'ye, Taksim'e, Karaköy-Perşembe Pazarına ve Unkapanı Köprüsü ile de Aksaray-Fatih'e çok yakın konumda olduğu, yakın mesafedeki Kasımpaşa merkezinin genel görünümü itibarıyla konut ağırlıklı yerleşimden ve bu konutların günlük gereksinimlerini karşılayacak türden mahalle arası esnafların işlettiği küçük Ölçekli işyerlerinden oluşmasının da taşınmaza olumlu etkisi olduğu, tuğu bilinen Camiikebir Mahallesi' nin gerek İETT Otobüs Hattı gerekse de Şişhane ile Okmeydanı arasında çalışan minibüs hattı ve son olarak Haliç'teki Şehir Hatları Vapur iskelesi'nden deniz ulaşımı olanaklarına sahip olduğu, ancak bölge bazında otopark sorununun olduğu, kıymet takdire konu yerde sokak üzerinde otopark ihtiyacının giderildiği kıymet takdir raporu ile bildirilmiştir. Fiili durumu yukarıda açıklanan ve üzerinde metruk halde, çatısız, kullanılamayacak durumda bir bina dış karkası bulunan Beyoğlu ilçesi, Bedrettin Mahallesi, Değirmen Mevkii, 927 ada, 6 parsel sayılı 1.057,00m2 alanlı "KARGİR FABRİKA" vasıflı taşınmazın değerine etki eden tüm faktörler incelendiğinde; İstanbul'un kentsel gelişim sürecinde Pera olarak bilinen Beyoğlu İlçesi'nin tarihi dokunun büyük ölçüde bozulduğu, bu anlamda 21.12.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Uygulama İmar Planında H:9.50m. irtifa!ı, bitişik nizam, sosyal kültürel tesis alanında kalmakta olduğu ve söz konusu parselin komşusu, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli eski eser olduğundan Koruma Bölge Kurulu kararına göre uygulama yapılacağının belirtildiği görülen taşınmazın tapu kaydına göre 'fabrika' vasfında olmasına karşın fiili durumda üzerinde yaklaşık 80-90 yıllık metruk durumda bir bina bulunan taşınmazın, günümüzde planlı bölgede bulunuyor olmasından kaynaklanan bir değere sahip olduğu ve imar durumuna göre mevcut yapının yıkılması durumunda yerine deprem yönetmeliğine uygun imarlı, ruhsatlı, fonksiyonuna uygun şekilde yeni bina yapılmasının mümkün olduğu, tarihi dokusu nedeniyle son yıllarda imar planındaki tadilatın inşaat anlamında bir hareket getirdiği bölge genelinde taşınmazların gerek kiralama gerekse satış değerlerinin buna göre yükselen bir ivme gösterdiği verilerin karşımıza çıktığı ve bu verilere göre de satışa konu taşınmazın komşu parsel gereği sit alanı özelliklerine uygun olması için Koruma Kurulu karan gereken sosyal kültürel tesis fonksiyonlu yeni yapı yapılabilme şansı olmasının ve kent merkezindeki her yere ulaşılabilme imkanı olan bir mevkide bulunmasından kaynaklanan bir değere sahip olduğu sonucuna ulaşılmış olup bu veriler doğrultusunda, fiili durumu, sosyal, ekonomik ve inşai yapılanma durumu rapor içeriğinde açıklanan ve Beyoğlu ilçesi, Bedrettin Mahallesi, Değirmen Mevkii, 927 ada, 6 parsel sayılı 1.057,00 m2 alanlı "KARGİR FABRİKA" vasıflı taşınmazın değerine ilişkin tetkik yapılması yoluna gidildiği bilirkişi raporunda bildirilmiştir.
İmar Durumu : Beyoğlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
26.09.2016 tarihli ve 10622GD4687 sayılı yazısına göre; "Beyoğlu, Bedrettin Mah, 927 ada, 6 parsel sayılı yer, 21.12.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Uygulama İmar Planında H:9.50 metre irtifalı, bitişik nizam, sosyal, kültürel tesis alanında kalmakta olup, eski eser komşuluğu bulunmaktadır. Koruma Bölge Kurulundan alınacak karar doğrultusunda imar uygulaması yapılacaktır/'denilmiştir.

Kıymeti : 2.200.000,00 TL (22/100 hissesi)
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 13/03/2017 günü 13:30 - 13:40 arası
2. Satış Günü : 13/04/2017 günü 13:30 - 13:40 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden Önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatınİması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâl iye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.l27.Md. GÖRE SATİŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/2476 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 19/11/2016

(İİ'K m. 126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR