BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık dükkan ve konut

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00496136
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 26.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/243 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
0 TL
İlk İhale Tarihi
:
30.01.2017 15:20
İkinci İhale Tarihi
:
01.03.2017 15:20
İhale Yeri
:
BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY

18. İCRA DAİRESİ

2016/243 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü, 2975 Ada, 2 Parselde kayıtlı 370,00 m² Yüzölçümlü arsa niteliğindeki ana taşınmazda 60/370 Arsa Paylı, Kat İrtifaklı, Zemin Kat, 1 nolu Bağımsız Bölüm numaralı DÜKKAN niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 5. İcra Mahkemesi2016/603 Esas, 01/06/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz Güneşli Mah.Gazcı Sok.No:7 (/B) NO:1 Dükkan Bağcılar/İstanbul adresinde yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde taşınmazın bulunduğu bina; bodrum, zemin ve üç normal kattan ibaret olup, satışa konu taşınmaz zemin kat (7B) 1 No’lu dükkandır. Dükkan; vitrini, camekanlı, taban paladyen, duvarlar plastik badanalıdır. Satışa konu taşınmaz halihazır durumu itibarıyla depo olarak kullanılmakta olup, alanı takriben 100-m2 miktarlıdır. Satışa konu taşınmazın bulunduğu bina, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapım kriterlerine göre 3.sınıf (B) grubu yapılar sınıfındandır. "denilmektedir.

İmar Durumu :Söz konusu parsel 15.09.2008 T.T. 1/1000 ölçekli Bağcılar İmar Planında ayrık nizam dört (4) kat yapılanma şartlarında tali iş merkezi alanında kaldığı Bağcılar Belediye Başkanlığının 09.03.2016 tarih ve 934652 sayılı yazılarından anlaşılmıştır.

Kıymeti : 300.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Yönetim Planı : 15/06/2005

1. Satış Günü : 30/01/2017 günü 15:20 - 15:30 arası

2. Satış Günü : 01/03/2017 günü 15:20 - 15:30 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mah., İncirli Mevkii, 678 Ada, 2 Parselde kayıtlı 478,00 m² Yüzölçümlü1 Bodrum+ Zemin + 4 Normal Katlı Betonarme Bina ve Arsası niteliğindeki ana taşınmazda 25/300 Arsa Paylı, Kat Mülkiyetli, Birinci Kat, 4 nolu Bağımsız Bölüm numaralı MESKEN niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 5. İcra Mahkemesi2016/603 Esas, 01/06/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre ''Satışa konu taşınmaz Osmaniye Mah. Suna Sok.NO:5/4 Bakırköy/İstanbul adresinde yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde taşınmazın bulunduğu bina; bodrum, zemin ve dört normal kattan ibarettir. Fiilen hukuk bürosu olarak kullanılmaktadır. Daire; salon, antre, üç oda, koridor, banyo-WC mutfak ve balkon piyeslerinden oluşmaktadır. Salon ve odaların tabanı laminant parke, duvarlar saten boyalıdır. Diğer yerlerin tabanı seramik kaplıdır. Banyo, klozet, kabinli duş, sıhhi tesisat ve armatörleri ile tamamlayıcı aksesuarları bulunmaktadır. Mutfak mermer tezgah üstü ve altı dolaplar mevcuttur. Dairenin takribi alanı 80-m2 miktarlıdır.Satışa konu taşınmazın bulunduğu bina, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapım kriterlerine göre 3.sınıf (B) grubu yapılar sımfındandır. "denilmektedir.

İmar Durumu : Söz konusu parsel 08.03.2004/18.11.2012 T.T. 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez uygulama İmar Planında ayrık nizam TAKS=0,25,H=18.50 m.5 kat irtifalı konut alanında kalmaktadır. Bakırköy Belediye Başkanlığının 03.03-2016 tarih ve 12583 sayılı yazılarından anlaşılmıştır.

Kıymeti : 750.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Yönetim Planı Değişikliği : 13/04/2013

1. Satış Günü : 30/01/2017 günü 15:50 - 16:00 arası

2. Satış Günü : 01/03/2017 günü 15:50 - 16:00 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satımharcıve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/243 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/11/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR