Yazdır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık dükkan

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622346
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 17.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İkinci İhale Tarihi : 19.10.2017 15:20
İlk İhale Tarihi : 19.09.2017 15:20
Dosya Numarası : 2016/5590 ESAS
İhale Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
Muhammen Bedeli : 4000000 TL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2016/5590 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Özellikleri :

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mahmutpaşa Mahallesi, 299 Ada, 92 Parselde yer alan 10,00 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği Dükkan.
Bina ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır. Toplu taşım araçlarıyla ulaşım imkanına sahiptir. Bina her türlü teknik alt yapı imalatının tamamlandığı, belediye ve kamu hizmetlerinin verildiği bir bölgede yer almaktadır. Çarşı, pazara, alışveriş yerlerine, sağlık tesislerine oldukça yakın bir konumdadır.
Söz konusu satışı istenen taşınmaz ile ilgili yerinde yapılan incelemelerde herhangi bir uyuşmazlık görülmemiştir. Gayrimenkul Nuruosmaniye Camii’nin külliyesinin dükkanlarmdandır. Taşınmazın brüt kullanım alanı 15 m2, net kullanım alanı 12 m2 civarındadır. Taşınmazın içinde yapılan demir merdiven ile bodrum kat'a ulaşılmaktadır. Ayrıca kat yüksekliğinden yararlanarak zemin katın üstüne 2 kat daha çıkılmıştır. Fatih Belediyesi İmar Müdürlüğümde yapılan incelemede, oluşturulan bu katlar ile ilgili herhangi bir başvuruya rastlanılmamıştır. Döşeme kaplaması seramik, duvarları taş kaplı ve boyalı olan dükkanın, alüminyum doğramalı vitrini bulunmakta olup, kepenk sistemi de bulunmaktadır.
İmar Durumu : Fatih Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.01.2017 tarih ve E.246 sayılı yazısında, Fatih İlçesi, Molla Fenari Mahallesi, 299 Ada, 92 parsel sayılı yer, İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 1. Derece Koruma Bölgesinde, Geleneksel Ticaret Alanında kalmaktadır. Koruma Kurulundan karar alınmadan uygulama yapılamaz.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 19/09/2017 günü 15:20 - 15:30 arası
2. Satış Günü : 19/10/2017 günü 15:20 - 15:30 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/5590 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/06/2017

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR