Yazdır

TRABZON İCRA DAİRESİ

İcradan satılık dükkan

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00494281
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 425480 TL
İlk İhale Tarihi : 12.01.2017 10:00
Dosya Numarası : 2016/18210 ES.
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TRABZON İCRA DAİRESİ
2016/18210 ES. TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Trabzon , Yomra , 45 Ada , 22 Parsel , Sancak Mah, zemin kat, Dükkan nitelikli, 2 nolu Bağımsız Bölüm;Adnan Kahveci caddesi kuzey yakası üzeri,eski Rize karayolunun şimdiki Yomra şehir geçişi Trabzon caddesi güney yakası üzeri 13 nolu apartmanın zemin katının(bina giriş katı) batı köşesinde yer almakta olup şehir merkezi ve çarşı içerisinde ticari mahalde kalmakta ve belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.Yomra belediye sınırları içerisinde,taşınmazın arsa alanı 362,68 m2 olup; Altında iki dükkanı olan beş katlı kargir bina ve arsası olarak belirtilmiş olup kat mülkiyeti tesisi kurulmuştur.Bina asansörsüz ve sobalıdır.Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. 3. sınıf A grubu yapıdadır.Dükkan anagayrımenkulün giriş katında yer almaktadır. Hali hazırda inşaat malzemeleri satış dükkanı görünümünde olup kapalı vaziyettedir.Zemini kalebodur duvarları sıvalı ve boyalıdır. Cephesi yaklaşık 6m olup aliminyum cam doğramadır.Yomra Belediyesinden temin edilen 03/05/2011 tarih ve 26 sayılı yapı kullanma izin belgesinden hareketle yaklaşık 105m2 bir alana sahiptir. Dükkan olması hasebiyle yıpranma payı % 5 olarak da kabul edilmiştir.Taşınmaz bina ;62.840,00TL +Arsa değeri; 362.640,00TL olmak üzere;
Kıymeti: 425.480,00 TL
İmar Durumu: imar planı dahilinde olup, her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmaktadırlar.
Yüzölçümü: 105 m2
Arsa Payı: 2/12
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyamız alacaklısı Şekerbank lehine ipotek tesisi var.
1. Satış Günü : 12/01/2017 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 08/02/2017 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Trabzon Adliyesi Zemint Kat Satış Odası Kaşüstü /Yomra/Trabzon
--------------
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.Bilirkişi kıymet taktiri raporunda satışa konu taşınmazın kapalı olduğundan bahisle iç mekan özellikleri tespit edilememiş olup satışa gireceklerin bu hususu önceden kabul etmiş sayılmalarına,
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.Satış ilanının ilgililere tebliği hususunda ; İİK.127 Md.gereği İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.” uygulanacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/18210 ESAS sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/11/2016 (İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR