Yazdır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık dükkan

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00494656
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 26.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 350000 TL
İkinci İhale Tarihi : 06.03.2017 10:00
Dosya Numarası : 2016/3151 ESAS
İhale Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
İlk İhale Tarihi : 06.02.2017 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL

10. İCRA DAİRESİ

2016/3151 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli Fatih İlçesi, Hacıkadm Mahallesi 2899 ada 5 parsel sayılı 21.022,59 m2 yüzölçümlü “ALTIŞAR KATLI BİR İKİ ÜÇÜNCÜ BLOK VE DÖRT KATLI DÖRT BLOKLU ALTI YÜZ ALTMIŞ SEKİZ BAĞIMSIZ BÖLÜMLÜ MANİFATURACILAR ÇARŞISI” nitelikli ana gayrimenkulde 42/42000 arsa paylı borçlu adına kayıtlı kat mülkiyeti kurulmuş olan yapının 2. katında yer alan, 324 bağımsız bölüm numaralı “2221 KAPI NOLU MAĞAZA” dır.

Fatih İlçesi, Hacıkadın Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde İ.M.Ç. (İstanbul Manifaturacılar Çarşısı) 2. Blok 2. Katta yer alan 324 bağımsız bölüm numaralı ve 2221 kapı numaralı dükkandır. Söz konusu dükkan Atatürk Bulvarı’na göre çarşıya girildikten sonra sağ kısımdan 2 kat aşağıya merdivenlerden inildiğinde sol tarafta bulunmaktadır. İç kısımdadır. Çelik isimli tabelası bulunan ve cam kapısı olan taşınmazda zeminler seramiktir. Yerinde 2222 nolu dükkanla birlikte kullanılmaktadır. Bürüt kullanım alanı yaklaşık 60 m2 dir. Duvarlar ahşap kaplama olup zeminler seramiktir. Söz konusu dükkanın bulunduğu İ.M.Ç. ulaşıma kolay noktada olup, kamu kurum ve kuruluşlarına, ticaret merkezlerine yakın konumdadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

İmar Durumu : Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.06.2016 tarih ....-E.5238 sayılı yazısında söz konusu taşınmazın; Etüt ve Proje Müdürlüğünün yazısında ...-E.1342 sayılı yazısına göre 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıklarının Yenilerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması” hakkındaki yasa ve 14.12.2005 tarih 26023 sayılı Uygulama Yönetmeliği kapsamında 24.05.2006 tarih ve 2006/10501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Süleymaniye, Hacıkadın, Kalendarhane, Molla Hüsrev, Hoca Gıyasettin, Sarıdemir, Yavuz Sinan ve Demirtaş mahallelerinden oluşan alan “Süleymaniye Yenileme Alanı” olarak belirlenmiştir. Süleymaniye Yenileme Alanı ile ilgili işlemleri yürütmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Eminönü Belediyesi arasında protokol imzalanmış olup bu protokol ile yenileme alanı 5 etaba ayrılmıştır.

Söz konusu 2899 ada 5 parsel sayılı yer, bu protokol gereğince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı-Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğünce çalışmaları yapılan 4.Etap içerisinde kalmaktadır. Söz konusu yere ait projelendirme çalışmaları ilgili müdürlükçe yapılacaktır denmektedir.

Kıymeti : 350.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 06/02/2017 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 06/03/2017 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3151 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR