İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık dükkan

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00494655
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/194 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
50000 TL
İlk İhale Tarihi
:
07.03.2017 13:30
İkinci İhale Tarihi
:
07.04.2017 13:30
İhale Yeri
:
İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU 

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2016/194 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, Önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Emekyemez Mahallesi, San Zeybek
mevkiinde bulunan 256 ada, 15 parsel sayılı 119,00m2 miktarlı kat irtifakı tesisli taşınmazda 20/600 arsa paylı 2.kat 12 nolu Büro'nun tamamı borçlu adına kayıtlıdır.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Beyoğlu İlçesi, Emekyemez Mahallesi,
Abdussalah Sokak ve San Zeybek Sokak köşesinde, tapunun 256 ada, 15 parsel numarasında kayıtlı ve Abdussalah Sokaktan 5 dış kapı numarası alan 119,00 m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli Bilgin İş Ham'nda 20/600 arsa paylı 2.kat 12 nolu Büro'nun tamamı niteliğindedir. Zemin kat+ asmakat+ 5 normal kattan müteşekkil, BA.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 40 yılı geçkin ömre sahip, katların tümü dükkan ve bürolardan ibaret, katlarında müşterek WC* li. elektrik ve sıhhi tesisatları mevcut iş hanı dahilinde, 2.normal katta ve San Zeybek Sokak cephesinde yer alan 12 nolu büro dış ölçüleri itibariyle 9,50m2 civarında alana sahip, elektrik tesisatı mevcut, normal soba ısıtmalı, ahşap doğramalıdır. 12 nolu büronun bulunduğu Bilgin İş Hanının 3.normal kat üzerinde bulunan katlan halihazır durumu itibariyle boş durumda ve kullanılmamaktadır. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civann talep gören ticaret alanında yer almakta olup, ana bina bakım ve onarım gerektirecek durumdadır. İmar Durumu : Beyoğlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Ruhsat
Şefliğinin 22.08.2016 tarih, 9715 sayılı imar durum belgesine göre Beyoğlu İlçesi, Emekyemez Mahallesi, Abdussalah Sokak, 110 pafta, 256 ada, 15 parsel sayılı taşınmaz; 21.12.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında istikamet kesintili, bitişik nizam, bir kısmı H:15.50mt irtifalı, Turizm+ Hizmet* Ticaret (THT), bir kısmı H:12.50mt irtifalı konut+ ticaret (KT) alanında kalmaktadır, denilmiştir.

Kıymeti : 50.000,00 TL
KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 07/03/2017 günü 13:30 - 13:40 arası
2. Satış Günü : 07/04/2017 günü 13:30 - 13:40 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanh alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteseîsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.l27.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/194 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/11/2016

(İİK m.126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR