Yazdır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık dükkan

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00493350
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

HABERTÜRK 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İkinci İhale Tarihi : 02.03.2017 10:20
İlk İhale Tarihi : 31.01.2017 10:20
Muhammen Bedeli : 200000 TL
Dosya Numarası : 2015/279 ESAS
İhale Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY

18. İCRA DAİRESİ

2015/279 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mah., Köyaltı Mevkii, 1542 Ada, 13 Parselde kayıtlı 101.006,61 m2 Yüzölçümlü, 27/171479 Arsa Paylı, 2 bodrum, 1 zemin A blok 6 M blok 8 normal katlı 2 bloktan oluşan kargir işyerinde kain A Blok, Zemin Kat, 161 Nolu Bağımsız Bölüm, Dükkan Nitelikli Taşınmazın 1/2 Hissesi Satışa Konudur.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 5. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 10/08/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz, İstanbul İli, B.Evler İlçesi, Yenibosna Merkez Mahallesi, Ladin Sokak No:4 Kuyumcukent, mahallen (22) nolu dükkanın adresinde olup tapunun 1542 ada, 13 parsel sayılı 101.006,61 m2 arsa üzerinde betonarme karkas sistemde 1. sınıf malzeme ve işçilikle inşa edilmiş olan 2 Bodrum kat+Zemin A Blok 6 M Blok 8 Normal katlı 2 Bloktan oluşan Kargir İşyeri Niteliğindeki kat mülkiyeti kurulu taşınmazda Zemin kat (161) nolu dükkanın 1/2 hissesidir. Zemin kat kayden 161) mahallen ise 3. Yol (22) no’lu Dükkan: Zemini g.seramik kaplı, ön cephe camekanlan alüminyum doğrama, duvarlar saten boya, tavanı asma tavandır. Arka cephede küçük bit alan seperatif malzeme ile bölünmüş bu kısım malzeme v.s yeri olarak kullanılmakta olduğu görülmüştür. Taşınmaz, B.Evler, Yeni bosna, 29 Ekim Caddesi Kuyumcu Kent Sitesinin içinde yer almaktadır. E-5 üzerindeki Çoban çeşme kavşağına takriben 1000.m, Basın Ekspres yoluna 160.m uzaktadır. Çevresi ticaret bölgesi olarak teşekkül etmiştir. Her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup ulaşım imkanları bakımından elverişli bir yerde bulunmaktadır." denilmektedir.

İmar Durumu : Dosyada mevcut; Bahçelievler Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.03.2016 tarihli yazısında Söz konusu parselin 21.06.2009 T.T.’li Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında H: Avan Proje irtifada, ayrık nizam yapılanma şartlarında, “Küçük Sanayi” alanında kalmakta olup, Büyük Şehir Belediye Başkanlığınca KAKS: 3.00 olarak onanan avan proje ile uygulama yapılacaktır.” Denilmektedir. Söz konusu taşınmaza ait, 16.06.2008 tarih ve 7077 sayılı tadilat yapı ruhsatına göre A blok zemin kat 161 no.lu bağımsız bölümün net kullanım alanı 29,81 m2 dir .diye belirtilmektedir.

Taşınmazın Projedeki Durumu : Söz konusu değerleme konusu Ana taşınmazın 10.08.2001 tarih ruhsatlı, 16.06.2008 tarih ve 7077 sayılı tadilat ruhsatı ve 19.02.2016 projesi mevcut olup, İskanlı bir binadır. Kuyumcular sitesi A blok Zemin Katta 161 nolu bağımsız bölüm Yan Hizmet nitelikli net 29,81 m2 alanlı dükkan olarak gözükmektedir. Söz konusu kat mülkiyeti kurulu taşınmazda toplam 2428 adet bağımsız bölüm vardır.

Kıymeti : 200.000,00 TL

KDV Oranı : %18

TAŞINMAZ ŞERH / BEYAN / İRTİFAK :

1-)İrtifak(AT)H:TEK GN MD LEHİNE 28,26M2 LİK KISIM ÜZERİNDE İRTİFAK HAKKI ( Başlama Tarih:25/12/1992 Süre:) 25/12/1992 Tarih ve 806 Yevmiye

2-)İrtifak(AT)H:TEK GENEL MÜD LEHİNE 7774,00M2 LİK KISIM ÜZERİNE İRTİFAK HAKKI ( Başlama Tarih:15/10/1998 Süre:) 15/10/1998 Tarih ve 7480 Yevmiye

3-)İrtifak(AT)H:4070,76M2 LİK KISIM ÜZERİNDE ENERJİ NAKİL HATTI İÇİN TÜRK ELEKT.İLETİŞİM A.Ş. LEHİNE İRTİFAK HAKKI ( Başlama Tarih:30/11/2007 Süre:) 30/11/2007 Tarih ve 15646 Yevmiye

4-)BEYAN : Yönetim Planı : 12/06/2008

5-)KİRA ŞERHİ:03/10/2005 YEV:10312 TEDAŞ LEHİNE 31742 NOLU TRAFO MERKEZİ VE GEÇİŞ YERİ İÇİN 99 YILLIĞI 1TLDEN 99 YIL SÜRE İLE

1. Satış Günü : 31/01/2017 günü 10:20 - 10:30 arası

2. Satış Günü : 02/03/2017 günü 10:20 - 10:30 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satımharcıve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/279 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/11/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR