İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık dükkan

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00448648
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/10891 ESAS
Muhammen Bedeli
:
220000 TL
İlk İhale Tarihi
:
14.11.2016 11:50
İkinci İhale Tarihi
:
12.12.2016 11:50
İhale Yeri
:
ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

10. İCRA DAİRESİ

2016/10891 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl,Pendik İlçesi, Yeşil Bağlar Mahallesi, Hacı Hüseyin Kuyusu mevki, 2244 ada, 135 parsel, 262,00 m² miktarlı, bahçeli kargir apartman vasıflı ana taşınmazın üzerindeki binanın, 10/60 arsa paylı, zemin kat, 2 no’lu, dükkan nitelikli bağımsız bölümünün 1/1 (TAM) hissesi. Onaylı mimari projesine göre bağımsız bölümün net alanı; 45.40m2 ve brüt alan yaklaşık 55.00m2'dir. Dükkanın ön cephesinde pvc kepenk olduğu için camekan görülememiştir. Söz konusu dükkan binanın zemin sağdaki dükkandır. Söz konusu; 10/60 arsa paylı, zemin kat, 2 no’lu dükkan nitelikli bağımsız bölümün hissesine düşen arsa miktarı 43.67 m2 'dir.

Adresi : Pendik İlçesi, Yeşil Bağlar Mahallesi,Turgut Paşa cad., Eğitim sok. No:6

Yüzölçümü : 45.40m2

Arsa Payı : 10/60

İmar Durumu : Pendik Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün 03.06.2016 tarih ve 85453698-310.05.01-E.4804/15507 sayılı imar durumu yazısına istinaden; Pendik İlçesi, Yeşil Bağlar Mahallesi, 114 pafta, 2244 ada, 135 parsel sayılı taşınmazın "16.05.2008 T.T.'li 1/1000 ölçekli Pendik Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen YOLda, kısmen de KONUT ALANInda kaldığı" anlaşılmıştır. Pendik belediyesinden alınan bilgiye göre parselin yaklaşık 35m2'si yola terk alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 220.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 14/11/2016 günü 11:50 - 12:00 arası

2. Satış Günü : 12/12/2016 günü 11:50 - 12:00 arası

Satış Yeri : ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/10891 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR