İZMİR KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık Balatçık mahallesinde ticari işletme binası

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622665
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 17.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/215 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
160000 TL
İlk İhale Tarihi
:
02.08.2017 09:55
İkinci İhale Tarihi
:
05.09.2017 09:55

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARŞIYAKA
3. İCRA DAİRESİ
2017/215 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZINÖZELLİKLERİ : İzmir İl, Çiğli İlçe, Balatçık Mahallesi, 22434 ada, 18 parsel, 2940,00m2 arsa da, 28/672 arsa paylı, B- Blok, Bodrum Kat, 23nolu bağımsız bölüm Depo. TAM HİSSELİ.
Adresi: 9780/8 Sokak, B-Blok, No: 7/C(B03)(Tap.Kayd. 23 nolu B.B DEPO) Çiğli/İZMİR
İmar Durumu : Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesi, 28 K-4d pafta, 22434 ada, 18 parsel sayılı gayrimenkul, E= 1,2 oranlı, ayrık nizam, Hmax: 21,80m gabarili konut adasına isabet etmektedir.
Hali Hazır Durumu : Parsel üzerinde A ve B Bloktan oluşan iki adet bina mevcuttur. Her blok, B+Z+1+2+3+4 kattan oluşmuştur. Kıymet takdiri istenen taşınmaz B Bloktadır. B Blokta Bodrum katta 3 adet depo, Her katta 4 daireden 20 daire, olmak üzere B Blokta toplam 23 bağımsız bölüm vardır. Çiğli Belediyesi numarataj kaydında 7/C, İmar Aşivi kayıtlarında B03, Tapu Arşivinde 23 nolu bağımsız bölüm olarak işaretlidir. 23 nolu Depo Bina girişine göre sağda konumludur. Depo alanı 17-12-2002 tarihli Yapı kullanma izin belgesine göre 171,62m2 dir. depo boş konumda natamam durumdadır. yerler beton, tavan kirişler ve kolonlar sıvasız ve boyasızdır. pencere kasa ve kanatları mevcut olup camları yoktur. bazı pencerelerde kullanılamaz durumdadır. Elektrik ve su tesisatları eksiktir. Depo bu haliyle %80 tamam konumdadır. depoya giriş bina içerisindedir. Giriş kapısı ahşap olup kırıktır. Depo Bodrum katta olmasına rağmen, yol kotu seviyesinden 1,5m aşağıdadır. Bina 11-09-1995 tarihli inşaat ruhsatlı, 03-09-2002 tarihli yenileme inşaat ruhsatı vardır. Binanın yaşı 22 dir. 21-30 yıllık betonarme binaların aşınma payı oaranı %25 dir. Deponun arsa payı; 2940m2 x 28/672 = 122,50m2 dir. Taşınmaz depo Anadolu Caddesine 850m yürüme mesafesindedir.
Kıymeti : 160.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyamızda bulunan tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 02/08/2017 günü 09:55 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 05/09/2017 günü 09:55 - 10:05 arası
Satış Yeri : Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Caddesi Vakıf İş Hanı No:82/C Karşıyaka/İZMİR 4. KAT SATIŞ ODASI

SATIŞ ŞARTLARI :
1- Taşınmazın birinci açık arttırması Günü yukarıda belirtilen saat aralığında Karşıyaka 3. İcra Müdürlüğü'nde (Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C, 4.KAT SATIŞ ODASI, Karşıyaka / İZMİR) açık artırma sûretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada takdir edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderleri toplamını geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da takdir edilen kıymetinin %50'sini ve varsarüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazların tahmin edilen kıymetlerinin %-20'si nispetinde Türk Lirası olarak pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vereceklerin taktir edilen kıymetin %20’si nispetinde teminatı Vakıfbank Karşıyaka Şubesi TR890001500158007290494284 no'lu IBAN'ına dosya numarası ve ihale katılımcısının ismi yazılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun satış saatinden önceibraz etmeleriveya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. Maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez.Vekaletname ile ihaleye katılacak ilgililerin vekaletname aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmeleri,
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. KDV oranlarında bir değişiklik olması halindebu orandan veya yetkili makamlarca başka bir orandanalınmasınakarar verilmesi halindearadaki fark ile buna ilişkin faiz ve cezaları İhale alıcısı tarafından yatırılacaktır.
3-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.m.130. maddeye göre verilen süre içinde nakten ödemek zorundadırlar.
4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/215 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurabilirler.
7-Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, işbu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK.127. Maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere,
Tebliğ ve ilan olunur. 07/06/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR