İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık asma katlı iş yeri

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00526217
Şehir : İstanbul
Toplam m² : 40600
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 10.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/3233 ESAS
Muhammen Bedeli
:
220000 TL
İlk İhale Tarihi
:
17.04.2017 11:00
İkinci İhale Tarihi
:
25.05.2017 11:00
İhale Yeri
:
İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2016/3233 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı
'.Bayrampaşa Tapu Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 21.06.2016 tarih, 8306 sayılı tapu kayıt örneğine göre; İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi, 362 parsel sayılı 40.600,00m2 miktarlı kat irtifakı tesisli taşınmazda 112/121710 arsa paylı B Blok zemin kat (33) nolu asma katlı işyeri vasıflı taşınmazın tamamı..

Özellikleri :Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Bayrampaşa İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, Rami Kışla Caddesi ve Uluyol Caddesinde, tapunun 362 parsel numarasında kayıtlı 40.600,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat İrtifakı tesisli İşkent Sanayi Sitesi B Blokta 112/121710 arsa paylı zemin kat (33) nolu asma katlı işyeri vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir.A-B-C-D-E-F-G olmak üzere yedi bloklu, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 35 yıllık ömre sahip, blokların tümü işyerlerinden ibaret, katlarında müşterek VVC'Ii İşkent Sanayi Sitesi B Blokta bulunan 33 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz ana binanın zemin katında ve site içi yola cepheli konumda olup 5mt cephe, 12,80mt derinlik olmak üzere 64m2 alana sahip, h:5.80mt irtifalı, irtifa dahilinde 48m2 asmak katı mevcut olup, asma kat dahil toplam alanı 112m2.dir. İşyeri zemini mozaik döşemeli, duvarları sıvalı ve boyalı, demir doğramalı olup, taşınmaz dahilinde elektrik tesisatı mevcut normal soba ısıtmalıdır.Satışa konu taşınmaz, bulunduğu semt ve mevki itibariyle tamamı teşekkül etmiş, belediye ve altyapı hizmetlerinden istifadeedecek konumda, ana arter üzerinde, civarın talep gören ticaret alanında yer almakta olup, ulaşım imkanları elverişlidir.

İmar Durumu :Bayrampaşa Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün24.06.2016 tarih, 7001 sayılı imar durum belgesine göre Bayrampaşa İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, 5/4 pafta, 362 parsel sayılı taşınmaz;2l.l 1.2005 tarih, 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen yolda, kısmen de ayrık nizam, TAKS:0.40 KAKS:2.00 olupTicaret+ Hizmet alanında kalmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13.01.2012 gün ve 173 sayılı kararı ile tadilen, 12.09.2012 gün ve 1823 sayılı kararı ile aynen kabul edilen siluet yükseklik kararlarına uyulacak olup avan projeye göre uygulama yapılacaktır denilmiştir.

Kıymeti : 220.000,00 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.

1. Satış Günü : 17/04/2017 günü 11:00- 11:10 arası

2. Satış Günü : 25/05/2017 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

---------------------------------------------------------------------

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırıİması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİCİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3233 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/12/2016

(İİK m. 126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR