Yazdır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 95 m2 iş yeri

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636269
Şehir : İstanbul / Eyüp
Semt-Mahalle : GÖKTÜRK MERKEZ MAH. / GÖKTÜRK
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 15.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İkinci İhale Tarihi : 26.10.2017 09:10
Muhammen Bedeli : 430000 TL
İlk İhale Tarihi : 25.09.2017 09:10
Dosya Numarası : 2016/1479 ESAS
İhale Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2016/1479 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Köyü, 102 ada 20 parsel sayılı 482,50 m2 yüzölçümlü “ARSA” nitelikli ana gayrimenkulde 10/280 arsa paylı zemin katta 8 bağımsız bölümün tamamı.
Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkul 2 bodrum, zemin, 4 normal ve 1 çekme kattan oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede 2. Bodrum katta ortak alanlar, 1.Bodrum katta dükkanlara ait depolar, zemin katta dükkanlar ve diğer katlarda daireler bulunmaktadır. Bina girişi zemin kattan Çeşmebaşı Caddesinden yapılmaktadır. Binanın dış cephesi akrilik boyalıdır. Bina giriş kapısı camlı alüminyum doğramadır. Bina içerisinde zeminler granit kaplı korkuluklar ise alüminyum doğramadır. Ancak değerleme konusu 8 b.b. nolu daire tapu kayıtlarında ve Mimari projesinde “Mesken” olarak kayıtlı iken yerinde dükkanlar ile birleştirilmiş olarak “Dükkan” vasfı ile kullanılmaktadır. Tescile esas olan 06.03.2006 t.t. Mimari projesinin Tapu Müdürlüğünde incelenmesi sonucunda 8 b.b. nolu taşınmazın projesinde mesken olup 5 ve 6 b.b. nolu dükkanların arka kısmında konumlu olduğu tespit edilmiştir. Mimari projesine göre değerleme konusu 8 b.b. nolu taşınmaz 3 oda 1 salon 1 mutfak 1 banyo 1 wc ve 1 balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık bürüt 110 m2 kullanım alanlı, net ise 95 m2 kullanım alanlıdır. Değerleme konusu 8 b.b. nolu taşınmaz projesine göre 5 ve 6 nolu dükkanların arka kısmında konumlu mesken olup, yerinde ise dükkanlarla birleştirilmiş olarak kullanılmaktadır. 8 b.b. nolu taşınmazın projeye uygun hale getirilmesi için tadilat yapılması gereklidir. Taşınmaz bölgedeki altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.
İmar Durumu : Eyüp Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.04.2016 tarih E. 10848 sayılı yazısında söz konusu taşınmazın; 19.06.2003 t.t. 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam, 5 kat, “TİCARET+KONUT” alanında kaldığı belirtilmektedir.
Kıymeti : 430.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 25/09/2017 günü 09:10 - 09:20 arası
2. Satış Günü : 26/10/2017 günü 09:10 - 09:20 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1479 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/06/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR