BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 46 m2 işyeri

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00450782
Şehir : İstanbul / Esenler
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/585 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
331000 TL
İlk İhale Tarihi
:
13.12.2016 10:30
İkinci İhale Tarihi
:
12.01.2017 10:30
İhale Yeri
:
BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY

18. İCRA DAİRESİ

2016/585 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Esenler İlçesi, Atışalanı Mah., 1088 Ada, 7 Parselde kayıtlı 7.841,47 m² Yüzölçümlü 3 Bodrum+Zemin ve 11 Katlı İşyeri niteliğindeki ana taşınmazda 46/31800 Arsa Paylı, Kat Mülkiyetli , 4.Kat, 269 nolu Bağımsız Bölüm numaralı DÜKKAN niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 27.07.2016tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz: İstanbul İli, Esenler İlçesi, Oruç Reis Mahallesi, Vadi Caddesinde, tapunun 1088 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı ve Vadi Caddesinden 108 dış kapı numarası alan 7.841,47m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli İstanbul Ticaret Sarayı’nda ; 46/31800 arsa paylı 4.kat (269) nolu dükkanın tamamı niteliğindedir.3 bodrum kat+ zemin kat+ 11 normal kat, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat, merkezi sistem ısıtma ve havalandırma tertibatı, asansör ve güvenlik noktası mevcut, katların tümü dükkan ve bürolardan ibaret ana binada yer alan bağımsız , (269) bağımsız bölüm numaralı dükkan, ana binanın 4.normal katında, kat koridoru ve bahçe cepheli konumda, takribi 46,00 m2 alana sahip, laminat parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, koridor cephesi alüminyum doğrama camekanlı olup, elektrik tesisatı ile ısıtma ve havalandırma tesisatları mevcuttur. Satışa konu taşınmaz mahallinde, 268ve 270 bağımsız bölüm numaralı dükkanlar ile ara bölme duvarının kaldırılması suretiyle müşterek kullanılmaktadır. Taşınmaz, bulunduğu semt ve mevki itibariyle belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören ticaret sahasında yer almakta olup, ulaşım imkanları elverişlidir. Gayrimenkulün bulunduğu semt ve mevkii, imar durumu, yüzölçümü, inşaatında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanma durumu, inşaat maliyetleri, deprem sonrası emlak alım ve satım koşulları, değerine tesir edecek olumlu ve olumsuz tüm etkenler ile günün iktisadi koşulları da göz önüne alınarak değer tespiti yapılmıştır. "denilmektedir.

İmar Durumu: Esenler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Bürosunun 16.06.2016 tarih, 2830 sayılı imar durum belgesine göre Esenler İlçesi, Oruç Reis Mahallesi, 1088 ada, 7 parsel sayılı taşınmaz, 23.09.1996 tasdik tarihli Atışalanı Üst Bölge İş Merkezleri İmar Planında Ticaret alanında kalmakta olup H=Serbest, Blok Nizam, KAKS= (Kooperatif alanı içerisinde kalan parsellerin toplam alanlarına göre hesaplanacaktır) 2.5 yapılaşma koşuluna haizdir denilmiştir.

Kıymeti: 331.000,00 TL

KDV Oranı: %18

TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ BEYANLAR :

1-Yönetim Planı : 25/12/2006

2-Yönetim Planı Değişikliği: 28/12/2010

3-Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir.

1. Satış Günü: 13/12/2016 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü: 12/01/2017 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri: BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satımharcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/585 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/10/2016

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR