Yazdır

ADANA 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 40 m2 dükkan

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636915
Şehir : Adana / Seyhan
: 40
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 17.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İkinci İhale Tarihi : 20.10.2017 11:00
Muhammen Bedeli : 126020 TL
İlk İhale Tarihi : 22.09.2017 11:00
Dosya Numarası : 2014/8956 ESAS
İhale Yeri : Mezat Salonu (107/B Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/B SEYHAN / ADANA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

ADANA

8. İCRA DAİRESİ

2014/8956 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz tapuda Adana ili Çukurova ilçesi Karalarbucağı mah. 6093 ada 2 parsel sayılı 2055,00 m2 yüzölçümlü, bir zemin sekiz normal katlı kargir apartman nitelikli, zemin kat 38 nolu B.Bölüm, 91/4110 arsa paylı Dükkan nitelikli olarak dosyamız borçlusu adına kayıtlıdır. 91/4110 arsa paylı, zemin kat 38 nolu bağımsız bölüm dükkan, Ballı Apartmanı zemin katında, kuzey, doğa cepheleri açıktır. Dükkan bir iki oda tuvalet olarak düzenlenmiş 40 m2 alanlıdır. Dükkanda zeminler seramik kaplama, duvarlar alçı saten, dış cepheler demir profil cemekan ve demir darbalıdır. bağımsız bölüm şehrin gelişen bölgesinde sokak cepheli olup bulunduğu yermevkii, imar planındaki konumu ve hali hazır kullanılış şekli, mesahası, kolay satılabilir bölgede olması hususları, tadilatlı durumu da gözönüne alınarak değerlendirilmesiyapılmıştır. Bağımsız bölümün bulunduğu yapının mevcut hali ile çevre ve şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetleri tablosuna göre III-C sınıfı yapı olduğu kanaatine varılmıştır. Bağımsız bölümün tadilatlı durumda olduğu görülmüş olup yıpranma payı %15 tenzili yapılmıştır.Bina ve arsa olarak 126.020,00 TL. edeceği bilirkişice takdir edilmiş bu bedel üzerinden ihalesi yapılacaktır.

Adresi : 79108 Sok. Üzerindeki, Ballı Apartmanı, Zemin Kat No:38 Çukurova / ADANA

Yüzölçümü : tapu kaydında olduğu gibidir

Arsa Payı : 91/4110

İmar Durumu : Çukurova ilçe belediyesi Harita Müdürlüğünün paftasında imar çapında: Karalarbuvağı mahallesi, 6093 ada, 2 parselin şehir imar planında " E=2,00 yoğunluklu ayrık yapı nizamı" olarak ayrılan alan içinde bulunduğu görüldü.

Kıymeti : 126.020,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Adana 3. İcra Müdürlüğü 2013/10083 sayılı mehkeme müzekkeresi numaralı dosyasında davalıdır şerhi vardır.

1. Satış Günü : 22/09/2017 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 20/10/2017 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu (107/B Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/B SEYHAN / ADANA

--------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/8956 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/07/2017

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR