BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 20 m2 işyeri

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00492557
Şehir : İstanbul / Bakırköy
: 20
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/222 ESAS
Muhammen Bedeli
:
50000 TL
İlk İhale Tarihi
:
30.01.2017 11:50
İkinci İhale Tarihi
:
01.03.2017 11:50
İhale Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ
2016/222 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :
İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Zeytinlik Mah. Doksan bir adet bağımsız bölüm olan kargir işhanı ana taşınmaz nitelikli, 100 Ada, 20 Parsel, 602,15 m2 Yüzölçümlü, 8/1200 Arsa paylı, 4.Kat, 81 Nokı Bağımsız bölüm, Büro nitelikli taşınmazın 1/2 Hissesi
Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 11/08/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz Zeytinlik Mah. Halkçı Sok. No:28 Gür Çarşısı No:8l Bakırköy/İstanbul adresindedir. Satışa konu taşınmazın bulunduğu yapı 2Bodrum + zemin + asma kat + 4 katlı betonarme karkas bir yapıdır. Katlarında genelde çeşitli tekstil, kuyumcu ve elektronik eşya satan dükkanlar ve dikiş atölyeleri bulunmaktadır. Binanın ana giriş kapısı camlı alüminyum doğramadır. Binada asansör bulunmaktadır. Bina girişi ve bütün katlar da zeminler mermer, duvarlar plastik boya yapılmıştır. Bina oldukça eskidir. Bulunduğu sokak semtin en işlek alış veriş merkezidir. Bakırköy meydana çok yakındır. Tapu kayıtlarında 4.Kat Bağımsız Bölüm 81 ofis nitelikli olan taşınmazın, yerinde yapılan incelemede bulunduğu katlardaki diğer bağımsız bölümlerle birleştirilerek tek bağımsız bölüm şeklinde dershane olarak kullanıldığı, daha sonra boşaltıldığı, ancak projedeki haline çevrilmediği görülmüştür. Taşınmaz halen boş durumdadır. Taşınmazın içinde zemin plastik kaplama yapılmış, duvarlar plastik boyalı, kapılar yağlı boyalı, pencere doğramaları pvc'dir. İçi eski ve bakımsızdır. Taşınmazın mimari projesi üzerinde yapılan incelemede alanının 20,00 m2 olduğu görülmüştür. Bağımsız bölümlerin ortak wc leri bulunmaktadır. Elektrik su aboneliği mevcuttur. Isıtma sistemi yoktur. Küme kullanılmakladır, "denilmektedir.
İmar Durumu : Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.07.2016 tarih, 96585800-310-05-02/46139 sayılı yazısında belirtildiğine göre ; Zeytinlik Mah. 16 Pafta, 100 Ada, 20 Parsel sayılı yer, 14.05.2013/12,06.2014/13.09.2014 onanlı, 1/1000 ölçekli, Bakırköy Merkez Demiryolu Güneyine ilişkin Revizyon İmar Planında bitişik nizam, Nmax : 5 kat irtifalı Ticaret alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 50.000,00 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : İrtifak (AT) A H : Bu parsel aleyhine 3 ve 19 parseller lehine planda gösterilen sarı boya ile işaretli kısım üzerinde geçme hakkı. ( Başlama Tarih : 10/01/1966 Süre )
Beyan : Yönetim Planı : 24/03/1975
1. Satış Günü : 30/01/2017 günü 11:50 -12:00 arası
2. Satış Günü : 01/03/2017 günü 11: 50 - 12:00 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün Öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraIarı yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellaliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren U.K. 135.Maddesi uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yalırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son İhale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/222 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalara ilan olunur.0711/2016

(İİKm.126) _
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR