GÜRÜN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan krom madeni şantiyesi satışı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00653701
Şehir : Sivas / Gürün
Semt-Mahalle : KILIÇDOĞAN KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 24.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2014/44 TLMT
Muhammen Bedeli
:
1011858 TL
Birinci Satış Günü
:
24.10.2017 10:15
İkinci Satış Günü
:
21.11.2017 10:15
Satış Yeri
:
Gürün İcra Müdürlüğü koridoru

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GÜRÜN
İCRA DAİRESİ
2014/44 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sivas İl, Gürün İlçe, KILIÇDOĞAN Köyü, Taşınmazların nitelikleri 1nolu taşınmaz takriben 5 yaşında, 155 m2 alana sahip tek katlı, tuğla duvar örgülü, beton sıvalı, yığma, betonarme tablalı saç kaplama çatılı, bir adet şantiye binası yapısıdır. 2 nolu taşınmaz 870 m2 alana sahip tek katlı duvarları ve çatısı trapez sac ile kaplanmış, taşıyıcı sistemi çelik karkas olan, ortalama 3 m yüksekliğe sahip, maden işleme fabrikası binası yapısıdır. 3 nolu taşınmaz 372 m2 alana sahip çevresi 1.2 m yüksekliğinde betonarme perdelerle çevrelenmiş üzeri açık tabanı beton şapla kaplanmış maden biriktirme ve çökeltme havuzları yapısıdır. 4 nolu taşınmaz takriben 5 yaşında, 50 m3 hacme sahip, çelik gövdeli ve çelik ayaklı bir adet silo yapısıdır.
IV Grup (krom) sahasındaki kesif sahası ile ilgili olarakda;
IV Grup (krom) sahasında (iki poligon) etüt edilmiş ve birinci poligonda daha önce üretim yapılmadığı ikinci poligonda ise üretim yapıldığı gözlenmiştir.Ruhsat sahası; Maden İşleri Genel Müdürlüğü/sorgulamalar/ruhsat yürürlük tarihi sorgulama ekranından sorgulanmış olup sahadaki faaliyetleri durdurulduğu görülmüştür. Saha üzerinde herhangi bir vergi borcunun bulunduğuna dair bilgi, Müdürlüğümüz dosyasında bulunmaktadır. Diğer taraftan ruhsat sahası üzerinde vergi borcunun bulunması sahanın değerini etkilemektedir. Enerji ve Tabii Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Gürün İcra Müdürlüğüne gönderilen yazıya göre 55000.0 ton görünür rezerv olduğu belirtilmiştir. Ruhsat sahası ile ilgili olarak görünür rezerv miktarı ancak detay arama faaliyetleri ile ortaya çıkabilir. Mevcut haliyle sahadaki mostra ve yataklanma şekline bakarak görünür rezerv miktarı kesin olarak ortaya çıkaramaz.Bu nedenle ruhsat sahasının değeri dosyada mevcut görünür rezerv üzerinden hesaplanmıştır.
İŞLETME RUHSAT BİLGİ FORMU:
İLİ: Sivas
İlçesi: Gürün
Sicil numarası:200703662
Erişim numarası: 3111527
Ruhsat alanı: 151,13 hektar
Ruhsat grubu: IV Grup
Safhası: İşletme
Yürürlüğe giriş tarihi: 02/07/2010
Paftalar: K38B2K39A1
İŞLETME İZİN DETAY FORMU
İşletme izin no: 311152701
Sicil numarası: 200703662
Maden cinsi: Krom
İzin yürürlük tarihi: 29/09/2010
Rezerv no: 26561
İşletme projesi no:20108
REZERV DETAY
Yılı: 2010
Rezerv türü: Görünür rezerv
Rezerv miktarı: 55000.0 ton
Cevherli zon: En boy kalınlık
Yataklanma tipi: İnce damar
İzin safhası:İşletme izni düzenlenebilir.
Keşif yapılan saha Gürün ilçesi merkezinin 45,4 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Ruhsat alanında iki adet poligon gezilmiş olup birinci poligonda daha önce üretim yapılmadığı, ikinci poligonda ise üretim yapıldıği görülmüştür. Keşif alanına giden yol asfalt yoldur. Yalnız daha önce çalışma yapılmış olan ikinci poligona yaklaşık olarak 800 metre stabilize yol ile ulaşılmaktadır.
KEŞİF ALANININ JEOLOJİSİ
Keşif sahası ve yakın çevresinde yapılan jeolojik gözlem ve literatür araştırmaları sonucunda, Üst kretase yaşlı ofiyolitik kayaçlar ile alt miyosen- alt pliyosen yaşlı sedimanter kayaçların varlığı belirlenmiştir. Üst kretase yaşlı ofiyoliyik kayaçlar mostralarda oldukça bozulmuş, ayrışmış olup kaya türü özellikleri tam olarak tanımlanamamaktadır. Genel olarak serpantin, serpantinleşmiş peridodit, piroksenit, harzburjit, dünit ve gabro kayalarından oluşmuş olduğu önceki araştırma sonuçlarına göre söylenebilir. Birimde milonitleşme alterasyonu yaygındır. Alt miyosen- alt pliyosen yaşlı sedimanter kayaçlar kumtaşı çamurtaşı ve kireçtaşlarından oluşmaktadır. Krom üst kretase yaşlı bazik ve ultrabazik kayaçların içerisinde yer almaktadır.
Kıymeti : 1.011.858,70 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Takyidattaki gibidir
1. Satış Günü : 24/10/2017 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 21/11/2017 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : Gürün İcra Müdürlüğü koridoru
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Maden işletme ruhsatı Maden Kanununun 40. Maddesi gereğince işletme hakkı ile bir bütün teşkil eden mütemmim cüzleri ile birlikte satışa çıkarılmış olup, ruhsat satışının 5995 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Medeni Kanunun 43. Maddesinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde, yine aynı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen şartlara haciz şahıs ve şirketlere yapılacaktır. Maden işletme ruhsatını iktisap etmek isteyen talibin bu hakkın iktisabı için aranan kanuni şartları haiz bulunduğuna dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alacağı vesikanın istenilmesine, bu vesikayı ibraz eden talipliler arasından satış yapılacaktır.Elektronik teklif verenlerin satış günü ve saatine kadar ilgili vesikayı sunmamaları halinde verilecek teklifler reddedilecektir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/44 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR