Yazdır

KOCAELİ 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan fabrika binası ve arsası satılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451091
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya Numarası : 2015/352 TLMT.
İhale Yeri : Büyükşehir Belediyesi Mezat Salonu - M.ali paşa mah.doğu kışla gençlik parkı içi no:28 İZMİT / KOCAELİ
İkinci İhale Tarihi : 03.01.2017 11:00
İlk İhale Tarihi : 08.12.2016 11:00
Muhammen Bedeli : 13444605 TL
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

KOCAELİ

1. İCRA DAİRESİ

2015/352 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Özellikleri : Kocaeli,Kartepe,Ş.Arslanbey Mah.222 ada,10 parselde kayıtlı 17.295,41 m2.yüzölçümlü Fabrika binası ve arsası ana taşınmaz nitelikli taşınmaz Arslanbey Orta Mah.Arslanbey OSB Fabrikalar Sk.No:16 Kartepe-Kocaeli adresinde bulunmaktadır.Parsel geometrik olarak yamuk şeklinde olup,yola cephesi 92,00 m.derinliği ise 210,00 m.dir.Topoğrafik olarak düz olan parselin zemin yapısı alüvyon (orta) türündedir.Parselin güney cephesi yola paraleldir.Çevre düzenlemesi yapılmış,otopark alanı mevcuttur.Parselin çevresi tel çitle çevrilmiştir.Yağmur suyu kanalı ve trafo mevcuttur.Fabrika binasının batısında 16 tonluk kreyn vinç vardır.15.02.1999 tarihli onaylı mimari proji ve ek yapıları gösteren 06.07.2001 tarih ve 68 sayılı ruhsata esas onaylı vaziyet planında yapılan incelemeye göre;

İdari bina: Betonarme prefabrik yapı tarzında inşa edilmiştir.Zemin kat+Normal kattan müteşekkildir.Bine girişi ise zemin katta yan cephede bulunmaktadır.Zemin katta;malzeme odaları,işçi soyunma odaları,duş+wc ler,ofis,normal katta;idari ofisler,arşiv,dinlenme alanı,yemekhane,wc ler bulunmaktadır.Herbir katın alanı 1.280,00 m2.olmak üzere toplam idari bina alanı 2.560,00 m2.dir.Binanın çatısı sandviç panel kaplamadan yapılmıştır.

Fabrika binası : Çelik yapı tarzında inşa edilmiş tek katlı bina olup,3 holden oluşmaktadır.İnşaat alanı 6.078,00 m2.dir.Fabrikanın cephe ve çatı kaplamaları sandviç paneldir.

Bekçi kulübesi : Prefabrik yapıdır.

Boyahene ve kumlama alanı : Yaklaşık olarak 192,00 m2.dir.

Silindir tesisi : Yaklaşık olarak 360,00 m2.dir.

Gaz depolama tankı : Yaklaşık olarak 46,00 m2.dir.

Depo alanı : Yaklaşık olarak 150,00 m2.dir.

Dosyamızın esası olan İstanbul 10.İcra Müdürlüğünün 2015/4264 sayılı dosyasından gönderilen 10.10.2016 tarihli satış talimatında ; " 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun KDV istisnalarının belirtildiği 17/ r maddesi uyarınca satış kararı verilen taşınmaz borçlu şirket aktifinde 2 yıldan uzun süre kaldığından taşınmaz KDV?den muaftır. Satış ilanına KDV.den muaf yazılması gerekmektedir " ve

Satışa konu taşınmaz, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunduğundan mezkûr taşınmazın ihalesine ilişkin olarak; satışa iştirak edeceklerin "4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 15. Maddesi ile Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve Bölgenin Kuruluş Protokolü gereğince aranan niteliklere haiz katılımcılar olması gerekmektedir. Ayrıca katılımcının ilgili mevzuat kapsamında düzenlenen yasal yükümlülüklere ve Organize Sanayi Bölgesinde uygulanmakta olan temel nizam ve kurallara uyma mükellefiyetleri bulunmaktadır." Bu hususların, belirtildiği şekilde açık artırma şartnamesi ve satış ilanına dercine,ibaresi yer almaktadır.

İmar Durumu : Bilirkişi raporunda belirtildiği üzere,dava dosyasında bulunan OSB Yönetiminden alınan İmar durumuna göre ; Hizmet ve destek alanlarında E=1 Hmax =21,50 olacağı;"Çevre ve Yeşili" dışında,en az 5 (beş) metrelik ring yolu yapılacağı belirtilmektedir.Çekme mesafeleri;Çevre yeşili Ön :5m,Yan:4m,Arka:4 m,Geri çekme mesafesi ise,Ön:15 m,Yan:10 m,Arka:15 m.olarak belirtilmektedir.

Kıymeti : 13.444.605,00 TL

KDV Oranı : KDV. Kanunun 17/r Maddesi gereğince Muaf

1. Satış Günü : 08/12/2016 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü : 03/01/2017 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : Büyükşehir Belediyesi Mezat Salonu - M.ali paşa mah.doğu kışla gençlik parkı içi no:28 İZMİT / KOCAELİ

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/352 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR