KOCAELİ 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan arsa ve üzerindeki taşınmazlar satılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00449257
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/200 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
1091580 TL
İlk İhale Tarihi
:
04.01.2017 11:00
İkinci İhale Tarihi
:
31.01.2017 11:00
İhale Yeri
:
Karabaş mah. Hafızbinbaşı cad, Kocaeli adliyesi1. kat.7. İcra Müdürlüğü İzmit/Kocaeli

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

KOCAELİ 7. İCRA DAİRESİ

2016/200 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Taşınmazın Özellikleri : Kocaeli İli,Kartepe İlçesi,Eşme Ahmediye Köyü,Gölcük civarı mevkii, -/21 Parsel no, Ana taşınmazın yüzölçümü 27.600,00m2, Tarla niteliğindeki taşınmaz.

Bilirkişi raporuna göre; Bu alanlarda tarımsal üretimi korumak amacı ile üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmamak kaydıyla, konutla birlikte veya ayrı yapılan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arı haneler, balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılar, mahreç aldığı yola (10.00) m.den, parsel hudutlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak, parselde bulunan bütün yapılara ait inşaat alanı katsayısı %30’u ve yapı yüksekliği (6.50) m.yi ve 2 katı aşmamak şartı ile yapılabilir. Bu yapıların birinci fıkra koşullarına uyulmak üzere yapılacak konutla birlikte yapımı halinde de inşaat alanı katsayısı %35’ i geçemez. Ayrıca bu tesisler hakkında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden görüş alınması gerekmektedir.

D–100 Karayolu üzeri Eşme Mahallesi, Bağdat caddesi, Eşme İlköğretim Okulu’nun 200 metre ilerisinden kuzeye dönülür, Eşme Ahmediye köy yolunu takiben kuş uçuşu 4980 metre mesafede taşınmaza ulaşılır. Taşınmazın kadastro yolu olan asfalt köy yoluna cephesi bulunmaktadır. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı bulunmadığından 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi olan imar uygulaması görmemiş, dolayısı ile düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılmamış, olduğu gibi bırakılan kadastral parseldir. Meskûn alanda değildir. Yol, su, gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telefon gibi diğer kamu hizmetlerinden kısmen yararlanmaktadır. Taşınmazın etrafında sınırları belirleyen tel çit, duvar vs. uygulamaları yapılmamıştır. Keşif anında yapılan incelemede parsel üzerinde halen faaliyette olan tavuk çiftliği, 2 adet konut amaçlı kullanılan bina, büyük kısmı yıkılmış ve faal vaziyette olmayan 2.tavuk çiftliği, fındıklık, armut ağaçları ve orman ağaçlar yer almaktadır.

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi,Eşme Ahmediye mahallesi, Gölcük Civarı mevkii, G24A-25BD pafta, 21 parsel sayılı taşınmaz üzerinde;

1. Hâlihazırda tavuk çiftliği olarak kullanılan, tek katlı, betonarme karkas olarak inşa edilmiş, inşaat alanı 840,00 m² olan yapı bulunmaktadır. Dış cephesi sıvasız ve boyasız vaziyettedir. Pencere doğramaları PVC, çatının taşıyıcı iskeleti ahşap makas, çatı örtüsü trapez kesitli alüminyum paneldir.

2. Tavuk çiftliği olarak betonarme karkas olarak inşa edilmiş olup sonradan yıkıldığı tespit edilen, alanı 1.700,00 m² olan yapı yer almaktadır. Tesisten geriye sadece betonarme temel ve kolonlar kalmış, yıkımdan çıkan diğer yapı elemanlarının enkazı nakledilmiştir. Bu yapının mevcut hali ile herhangi bir ekonomik değeri bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

3. Konut olarak kullanılan, tek katlı, yığma olarak inşa edilmiş, inşaat alanı 46,00 m² olan yapı bulunmaktadır. Dış cephesi kısmen sıvalı, boyasız konumdadır. Pencere ve kapı doğramaları ahşap, camlar ısı yalıtımsız tek camdır. Çatının taşıyıcı iskeleti ahşap makas, çatı örtüsü trapez kesitli alüminyum paneldir.

4. Konut olarak kullanılan, tek katlı, çıkma ahşap malzeme ile inşa edilmiş, inşaat alanı 57,00 m² olan yapı bulunmaktadır. Pencere ve kapı doğramaları ahşap, camlar ısı yalıtımsız tek camdır. Çatının taşıyıcı iskeleti ahşap makas, çatı örtüsü çıkma oluklu sac malzemedir.

5. Hâlihazırda kullanılmayan, betonarme karkas olarak inşa edilmiş ve yıkılmış olan tavuk çiftliğinin idari binası yer almaktadır. Dış cephesi sıvalı ve akrilik esaslı boya ile boyalı, pencere doğramaları PVC, camlar ısı yalıtımlı çift camdır. Çatının taşıyıcı iskeleti ahşap makas, çatı örtüsü trapez kesitli alüminyum paneldir. Yapının alanı 136,00 m² dir.

A-) Taşınmazın zemin değeri;

Pafta

Parsel

Nitelik

Birim değeri

Arsa payı

Alan m2

Değeri

G24A-25BD

21

Arsa

25,00 tl

1

27.600,00

690.000,00 tl

B-) Taşınmazın bina değeri;

Yapı

Yapı sınıfı

Yapı cinsi

Top.alanm2

Yıpr. %

m2 maliyet

Tamaml.%

Bedel

Çiftlik

2.sınıf-Bgrubu

B.arme

840,00

0,90

390,00

0,92

271.252,80 tl

konut

2.sınıf-Bgrubu

Yığma

46,00

0,90

390,00

0,92

14.854,32 tl

konut

2.sınıf-Bgrubu

Ahşap

57,00

0,90

390,00

0,85

17.005,95 tl

İdaribina

2.sınıf-Agrubu

B.arme

136,00

0,96

630,00

1,00

82.252,80 tl

Toplamı

385.365,87 tl

C-) Taşınmazın üzerindeki ağaçların değeri;

Cinsi

Ağaç sayısı

Yaş

Değeri

Toplam değeri

Armut

20 adet

40

225,00 tl

4.500,00 tl

Fındık

213 ocak

10

55,00 tl

11.715,00 tl

Toplamı

16.215,00 tl

İmar Durumu :Bilirkişi raporuna göre; Kocaeli İli, Kartepe İlçesi,Eşme Ahmediye mahallesi, Gölcük Civarı mevkii, G24A-25BD pafta, 21 parsel sayılı taşınmaz Kocaeli Büyükşehir Belediye Belediyesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planında “Diğer Tarım Alanı” kullanımında kalmaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Belediyesinden alınacak görüş doğrultusunda İnşaat Alanı Katsayısı E:%5 den fazla olmamak, yapı inşaat alanı toplamı hiçbir koşulda 250 m² yi geçmemek, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği 6,50 metreyi geçmemek, 2 katı aşmamak, yoldan 10,00 metre parsel sınırlarından 5,00 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile bağ ve sayfiye evleri, kır kahvesi, lokanta ve bu tesislerin müştemilat binaları yapılabilir. Taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı mevcut değildir.

Kıymeti : 1.091.580,87 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 04/01/2017 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü : 31/01/2017 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : Karabaş mahallesi Hafız Binbaşı Cad.Kocaeli Adliyesi 7.İcra Müdürlüğü 1.Kat İzmit/KOCAELİ

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Bu satış ilanı tapuda kayıtlı ilgililere tebliğe çıkarılmış olup; bila dönmesi halinde İIK'nun 127.maddesi gereğince tebligat yerine geçer.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/200 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/10/2016

BAĞLI İLANLAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR