KOCAELİ 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan 60 M2 dükkan satılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00497045
Şehir : Kocaeli / İzmit
: 60
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/7603 ESAS
Muhammen Bedeli
:
97760 TL
İlk İhale Tarihi
:
30.01.2017 11:00
İkinci İhale Tarihi
:
24.02.2017 11:00
İhale Yeri
:
Karabaş mah. hafız binbaşı cad. Kocaeli adliye sarayı 1. kat. 7. icra müdürlüğü izmit/kocaeli -

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

KOCAELİ 7. İCRA DAİRESİ

2016/7603 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN:TAPU KAYDI:

(kat mülkiyetti) Kocaeli İl, İzmit İlçe, Ş. Gündoğdu Mahalle/Mevkii, 213 Ada No, 28 Parsel, Zemin ( bağ. böl. 2 ), yüzölçümü 190 m2, arsa pay/payda 2/12,DÜKKAN, hissesi tam.

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:Bilirkişi raporuna göre:

Taşınmaz yerleşim olarak Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Bekirdere Mahallesi, Turan Güneş caddesi,No:355 adresinde yer almaktadır. Batısında Tavşantepe Caddesi, Kuzeyinde Öz sokak bulunmaktadır. Mimar Sinan İlköğretim Okulunun 12,00 metre kuzeyinde, Mevlana Kültür merkezinin 400,00 metre güney-doğusunda, bölgede ticari hareketliliğin en yoğun olduğu Bekirdere Üçyol Mevkii?nin 480,00 metre doğusundadır. Toplu taşım güzergâhı ve ana arter olan Turan Güneş caddesine tam cepheli vaziyette olduğundan ulaşım imkânları bakımından oldukça avantajlıdır. Meskûn alanda olup etrafında yoğun olarak konut ve işyeri yapılaşmaları mevcuttur. Taşınmaz yol, su, kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden eskiden beri tam olarak yararlanmaktadır. Parselin zemin parametreleri, topoğrafik yapısı inşaat yapımı için uygun özellikleri taşımaktadır.

Kocaeli İli, İzmit ilçesi, Ş.Gündoğdu mahallesi, 213 ada 28 parsel üzerinde İzmit Belediyesince düzenlenen, 2981 sayılı imar affı kapsamında yapı ruhsatı olan ve kat irtifakı kurulmuş, zemin kat ve 3 adet normal kat olmak üzere 4 kattan oluşan bina bulunmaktadır. Binanın zemin katında iki adet dükkân, normal katlarda ikişer adet mesken yer almaktadır. Dükkân girişleri güney cephede, Turan Güneş caddesi tarafındadır. Mesken girişleri binanın doğu ve batı bitişiğindeki merdivenli yollardan ve kademeli olarak yapılmaktadır. Kıymet takdirine konu olan taşınmaz, zemin kat, 2/12 arsa paylı, dükkân nitelikli, 2 nolu bağımsız bölümdür. Turan Güneş caddesinden bakıldığında sağ taraftaki dükkândır. 16.08.1972 tarihli röleve planına göre taban alanı 45,00 m² iken kuzey tarafta zeminde ilave inşaat yapılmak suretiyle 60,00 m² ye çıkartılmıştır. Zemin kaplamaları beton şap, kapı ve pencere doğramaları metaldir. Taşınmazda demir doğrama işleri faaliyeti yürütülmektedir. Betonarme karkas olarak inşa edilmiş olan ana taşınmaz eski ve oldukça yıpranmış vaziyettedir.

İMAR DURUMU : Taşınmaz Kocaeli İli, İzmit ilçesi, Ş.Gündoğdu mahallesi, 213 ada 28 parsel sayılı taşınmaz İzmit Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında (Ticaret Alanı ) kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları bitişik yapı nizamı, kat adedi 3 kattır. Taşınmaz İzmit Belediyesi sınırları içerisinde olup üzerinde 4 katlı bina bulunmaktadır.

Değerlendirme yapılırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapı yaklaşık maliyetleri hakkında tebliğine göre (III.) sınıf (A) grubu yapı olarak değerlendirilip birim değeri 630,00 TL/m² alınmış, 02.12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yıpranma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvele göre mevcut bina 41-50 yaş aralığında olduğundan % 40 yıpranma payı düşülmüştür.

Kıymeti : Arsa payı değeri: 80.750,00 TL+Bina değeri :17.010,00 TLolmak üzere

Toplam: 97.760,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyasındaki gibidir.

1. Satış Günü : 30/01/2017 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü : 24/02/2017 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : Karabaş mah. hafız binbaşı cad. Kocaeli adliye sarayı 1. kat. 7. icra müdürlüğü izmit/kocaeli -

Satış şartları :

1 İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Bu satış ilanı tapuda kayıtlı ilglilere tebliğe çıkartılmış olup, bila dönmesi halinde İİK'nun 127 md gereğince tebligat yerine geçer.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/7603 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/11/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR