ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dükkan satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00699555
Şehir : Sakarya / Adapazarı
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYAHALK 13.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SAKARYAHALK 17.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1- Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 3061 Ada, 1 parsel nolu 5.409,00m2 yüzölçümlü kat mülkiyetli parseldeki 1 kat 6 nolu dükkan, 2 - Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 3061 Ada, 1 parsel nolu 5.409,00m2 yüzölçümlü kat mülkiyetli parseldeki 1 kat 9 nolu dükkan
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.11.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adapazarı Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

ADAPAZARI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN1-İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 3061 Ada, 1 parsel nolu 5.409,00m2 yüzölçümlü kat mülkiyetli parseldeki 1 kat 6 nolu dükkan, Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 3061 Ada, 1 parsel nolu 5.409,00m2 yüzölçümlü kat mülkiyetli parseldeki 1 kat 9 nolu dükkanın satışı ile Tasarrufu Belediyemize ait Rüstemler Mahallesi 6 pafta, 848 nolu Parselin güneyinde bulunan konut, Tasarrufu Belediyemize ait Göktepe mahallesi 558 nolu parselin batısında bulunan binadaki Kahvehane, Tasarrufu belediyemize ait Kasımlar mah. 1 pafta, 410 nolu parselin güneyinde bulunan Kahvehane, Tasarrufu Belediyemize ait Hacılar mah. 8 pafta, 107 nolu parselin güneyinde bulunan Bakkal, Tasarrufu Belediyemize ait Solaklar Mahallesinde bulunan Köy konağındaki 1 nolu bağımsız bölüm, Mülkiyeti Belediyemize ait İlyaslar mahallesi 8 pafta 1127 nolu parsel üzerinde bulunan Köy Konağındaki 1 nolu Dükkan, Mülkiyeti Belediyemize ait Çerçiler mahallesi, 1 pafta, 7 nolu 1910,00m² yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz, Mülkiyeti Belediyemize ait İlyaslar Mahallesi, 30 nolu 1.160,00m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz, Mülkiyeti Belediyemize ait Hacıramazanlar Mahallesi, 421 nolu (5450,00m2)parsel sınırları içerisinde kalmakta olan 2.500,00m2'lik kısmı tarla olarak kullanılan taşınmaz ile Tasarrufu Belediyemize ait Rüstemler Mahallesi 6 pafta, 848 nolu Parselin güneyinde bulunan konut altı Kahvehanenin amacına uygun faaliyetlerde kullanılmak üzere aylık/yıllık kira bedeli üzerinden 3 yıllığına kiralanması işidir.
2-ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:
Şartname ve ekleri Adapazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 114 Nolu İhale Biriminden istekliler tarafından temin edilebilir.
3-İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: 2 adet satış ve 10 adet kiralama ihalesi olmak üzere toplam 12 adet taşınmazın satış/kiralanması işi ayrı ayrı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile 24/11/2017 Cuma günü saat 14:00’de Adapazarı Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4-ŞARTNAME BEDELİ: Her bağımsız bölümün satış / kiralaması için ayrı ayrı şartname bedeli 100,00TLdir.
5-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
A ADRES MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT ŞARTNAME
BEDELİ
1 Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 3061 Ada, 1 parsel nolu 5.409,00m2 yüzölçümlü kat mülkiyetli parseldeki 1 kat 6 nolu dükkan 75.000,00TL 2.250,00TL 100,00TL
2 Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 3061 Ada, 1 parsel nolu 5.409,00m2 yüzölçümlü kat mülkiyetli parseldeki 1 kat 9 nolu dükkan 30.000,00TL 900,00TL 100,00TL

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

NO

ADRES
KİRALAMA
ŞEKLİ
KİRALAMA
SÜRESİ
MUHAMMEN
BEDEL
GEÇİCİ TEM. BEDELİ (%3)
Rüstemler Mahallesi 6 pafta, 848 nolu Parselin güneyinde bulunan konut AYLIK 36 8.820,00TL 264,60TL
4 Göktepe mahallesi 558 nolu parselin batısında bulunan binadaki Kahvehane AYLIK 36 3.780,00TL 113,40TL
5 Kasımlar mah. 1 pafta, 410 nolu parselin güneyinde bulunan Kahvehane AYLIK 36 3.960,00TL 118,80TL
6 Hacılar mah. 8 pafta, 107 nolu parselin güneyinde bulunan Bakkal AYLIK 36 8.100,00TL 243,00TL
7 Solaklar Mahallesinde bulunan Köy konağındaki 1 nolu bağımsız bölüm AYLIK 36 7.920,00TL 237,60TL
8 İlyaslar mahallesi 8 pafta 1127 nolu parsel üzerinde bulunan Köy Konağındaki 1 nolu Dükkan AYLIK 36 7.920,00TL 237,60TL
9 Çerçiler mahallesi, 1 pafta, 7 nolu 1910,00m² yüzölçümlü Tarla YILLIK 3 810,00TL 24,30TL
10 İlyaslar Mahallesi, 30 nolu 1.160,00m2 yüzölçümlü tarla YILLIK 3 540,00TL 16,20TL
11 Hacıramazanlar Mahallesi, 421 nolu (5450,00m2) parsel sınırları içerisinde kalmakta olan 2.500,00m2'lik kısmı tarla olarak kullanılan taşınmaz YILLIK 3 1.350,00TL 40,50TL
12 Rüstemler Mahallesi 6 pafta 848 nolu Parselin güneyinde bulunan konut altı Kahvehane AYLIK 36 2.700,00TL 81,00TL


Not: İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatı 24/11/2017 Cuma günü saat 12:00’ a kadar banka teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir) olarak verebileceği gibi, nakit olarak da Belediyemiz veznelerine veya Belediyemiz Vakıfbankası TR97 0001 5001 5800 7293 6096 83 Nolu Hesap Numarasına da yatırılabilir.Ödemeler dosyasında mevcut şartnamede yazılı hükümler dahilinde yapılacaktır.
İSTENİLEN BELGELER:
İhalenin yapılığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
-GERÇEK KİŞİLERDEN:
a.Nüfus Cüzdan Sureti,
b.Nüfus kayıt örneği (İkametgah belgesi),
c.Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
d.Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü,
e.Şartname alındı makbuzu,
f.Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge ( Mali Hizmetler Gelir Biriminden )

-TÜZEL KİŞİLERDEN:
a.Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu idareden( Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan ) ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
b. Şirketlerden Noter tasdikli imza sirküleri,
c.Vakıflardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri,
d.Derneklerden ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküleri ile dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
e. Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
f.Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü,
g.Şartname alındı makbuzu,
f.Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Gelir Biriminden)

Not: İhale dosyasına www.adapazari.bel.tr adresinde bulunan İhale Rehberi linkinden ulaşılabilir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR