SÖĞÜTLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çelik silo depolama tesisleri ve müştemilatını 3 yıllığına kiraya verilecektir

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
25.07.2017 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Belediye Meclis Salonunda Söğütlü Belediyesi İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
SÖĞÜTLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1 - İHALENİN KONUSU:

İlçemiz Orta Mahalle Topalak Mevkii Atatürk Caddesinde 7 Pafta, 4317 Parsel no.da yüzölçümü 15.747 m2 arsa üzerinde yer alan, çelik silo depolama tesisleri ve müştemilatının, hububat depolama işinde kullanılmak üzere 3 (Üç) yıllığına aylık kira bedeli üzerinden kiralanması işidir.

MADDE 2 - İHALE USULÜ:
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile yapılacaktır.

MADDE 3 - TESİSLERİN İMAR DURUMU, NİTELİĞİ, MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, ŞARTNAME BEDELİ, İHALENİN YERİ, TARİHİ VE SAATİ:

Tesislerin Mahallesi
Adresi
Mevkii
Pafta Parsel Yüz
Ölçümü
(m2)
Taşınmaz Üzerindeki Tesislerin/Müştemilatın Niteliği/Cinsi/Adedi Aylık Kira
Muhammen Bedeli
(TL) KDV Hariç
Geçici Teminat Bedeli (TL)
(% 3)
Şartname
Bedeli
(TL)
Orta Mah.
Topalak Mevkii
Atatürk Caddesi
7 4317 15.747 1) 1 Adet Hizmet Binası
2) 4 Adet 1.200 ton Kapasiteli Çelik Silo
  1. 3) 1 Adet Kamyon Yükleme Ünitesi
4) 1 Enerji Nakil Hattı
5) 1 Adet Kantar Binası
6) 1 Adet 60 Tonluk Vasıta Baskülü
7) 1 Adet Yangın Tesisatı
8) 1 Adet Su Deposu
9) 1 Adet Pompa Grubu
6.000,00 6.480,00 200,00

İhale 25 Temmuz 2017 Salı günü saat 15.00’te Belediye Meclis Salonunda Söğütlü Belediyesi İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.
MADDE 4- İHALEYE KATILMAK İÇİN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER:
İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlayacakları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde dosyaya koyarak 25 Temmuz 2017 Salı günü saat 12.30’a kadar SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ (Orta Mah. Atatürk Caddesi No.625 Söğütlü/SAKARYA adresinde), Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

  1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  2. İkametgâh (Yerleşim Yeri) Belgesi
  3. İhaleye katılacak gerçek kişi veya şirket/tüzel kişilerin ilgili Esnaf Odasından veya Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınacak odaya/sicile kayıtlı olduğuna dair yeni belge ile noter tasdikli vekâletname, imza sirküleri ve temsil yetki belgesi
  4. Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi, telefon no., fax no., e-posta adresi
  5. Geçici teminatı yatırdığına dair belge
  6. İhale Şartnamesini aldığına dair makbuzu ve her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
  7. Belediyeye borcu olmadığına dair belge

8-Vekâleten katılım halinde noterden vekâletname (Beraberinde imza beyanı)
2886 SAYILI KANUN UYARINCA İLANEN DUYURULUR.
SÖĞÜTLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞIİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR