Yazdır

MEZİTLİ BELEDİYE BŞK.

Belediyeye ait muhtelif taşınmazlar ihale usulüyle kiraya verilecektir

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00497765
Şehir : Mersin / Mezitli
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUKUROVA 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÇUKUROVA 08.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Tarihi : 15.12.2016 12:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İLANI

Aşağıda nitelikleri belirtilen ve mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 9 adet dükkân ile 1 adet Ahşap Yapının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre (açık artırma) aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda (şartnamede belirtilen şartlarda) kira ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında belirtilen belgelerle birlikte 15/12/2016 günü saat 12:00 ye kadar belediyemize müracaat etmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

KİRAYA VERİLECEK AHŞAP YAPI VE DÜKKANLARIN ;

Mahallesi Mevkii No Cinsi (M²) Yıllık Muh. Bedeli G.Teminat Gün Saat Kira süresi

1- Seymenli Mah. Yeniyol Cad. 17-19 Ahşap Büfe-Wc Duş 7m²-25m² 25.000,00 TL 750,00 TL 15/12/2016 14:10 3 Yıl

2- Çankaya Mah. Fındıkpınarı Cad. 142/B Dükkan 20 m² 10.000,00 TL 300,00 TL 15/12/2016 14:20 3 Yıl

3- Çankaya Mah. Fındıkpınarı Cad. 142/C Dükkan 20 m² 10.000,00 TL 300,00 TL 15/12/2016 14:30 3 Yıl

4- Çankaya Mah. Fındıkpınarı Cad. 142/D Dükkan 20 m² 10.000,00 TL 300,00 TL 15/12/2016 14:40 3 Yıl

5- Çankaya Mah. Fındıkpınarı Cad. 142/F Dükkan 20 m² 10.000,00 TL 300,00 TL 15/12/2016 14:50 3 Yıl

6- Fındıkpınarı Mah. Atatürk Cad. 141/A-B Dükkan 545 m² 10.000,00 TL 300,00 TL 15/12/2016 15,00 3 Yıl

7- Merkez Mah. 52000 Sok. 3/3 Dükkan 82 m² 3.350,00 TL 100,50 TL 15/12/2016 15,10 3 Yıl

8- Kuzucubelen Mah. Kuzucubelen Cad. 90 Dükkan 83,50 m² 2.000,00 TL 60,00 TL 15/12/2016 15,20 3 Yıl

9- Demirışık Mah. Merkez Sok. 55/A Dükkan 132 m² 500,00 TL 15,00 TL 15/12/2016 15,30 3 Yıl

10- Bozön Mah. Merkez Sok. 267/A Dükkan 24 m² 500,00 TL 15,00 TL 15/12/2016 15:40 3 Yıl

Not : İhaleye ilişkin şartname ve ekleri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 1,2,3,4,5,6 ve 7. sıradaki ihalenin şartnameleri 100,00 TL bedelle, 8,9 ve 10. sıradaki ihalenin şartnameleri 30,00 TL bedelle satın alınabilir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2- İkametgâh belgesi (muhtar veya nüfus müdürlüğünden onaylı)

3- % 3 geçici teminatın ödendiğine dair belge.

4- İhale şartnamesinin satın aldığına dair makbuz.

5- Belediyemize borcu olmadığına dair belge.

6-Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri.

7- Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)

8- Gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküsü.

9- 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR