Yazdır

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BŞK.

Belediyeye ait muhtelif taşınmazlar ihale usulüyle kiraya verilecektir

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495582
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

DOKUZ SÜTUN 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DOKUZ SÜTUN 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, KAPALI TEKLİF USULÜ
İhale Tarihi : 08.12.2016 15:40
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

Madde 1: Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile kiralanacaktır. İhale M. Akif Ersoy Mh. Atatürk Caddesi, No:79 Arnavutköy/İSTANBUL” adresindeki Arnavutköy Belediyesi Taşoluk Hizmet Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 50,00 TL (Elli TürkLirası) olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden(Hicret Mah. Abdullah GÜL Caddesi No:11 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.

Sıra No

Kiralanacak Taşınmazın Tanımı

Ada/Parsel

Kiralama Süresi

Yıllık Muhammen Kira Bedeli (KDV Dâhil)

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Arnavutköy İlçesi Boğazköy İstiklal Mahallesi Falih Rıfkı Atay Caddesi No:23 adresindeki Şehit Er Tuncay Türken Parkı içerisinde bulunan 120,00 m2 alanlı yapı.

-

3 (üç) Yıl

2.400,00 -TL

72,00-TL

08.12.2016

15.40

2

Arnavutköy İlçesi Hacımaşlı Mahallesi Hacımaşlı Caddesi No:10A adresindeki 360,00 m2 alanlı 2 katlı dükkan.

-

3 (üç) Yıl

12.000,00-TL

360,00-TL

08.12.2016

15.50

3

Arnavutköy İlçesi İmrahor Mahallesi İmrahor Caddesi No: 6C adresindeki 17,00 m2 alanlı dükkan.

-/904

3 (üç) Yıl

4.500,00-TL

135,00-TL

08.12.2016

16.00

4

Arnavutköy İlçesi İslambey Mahallesi Felek Sokak No:6A adresindeki Turgut Özal Parkı içerisinde bulunan 150,00 m2 alanlı yapı.

-

3 (üç) Yıl

2.400,00 -TL

72,00-TL

08.12.2016

16.10

5

Arnavutköy İlçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Zülfü Demirbağ Caddesi Sancaktepe Mevkii 96 nolu bölmedeki 4,7 ha’lık alanda kalan Taşoluk C Tipi Mesire Alanı yeri.

-

3 (üç) Yıl

48.000,00 -TL

1.440,00-TL

08.12.2016

16.20

Madde 2: İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Madde 3: İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1.İkametgâh belgesi,

2.Nüfus cüzdan sureti,

3.Noter tasdikli imza beyannamesi,

4.Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu

5.Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6.Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7.Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1.Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2.Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)

3,Dernekler için; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

4.Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu

5.Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6.Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7.Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair(İlan Tarihi İtibarı ile) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

MADDE 4: Tekliflerin Verilmesi: Teklifler 08.12.2016 günü saat 12.00’ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi(Hicret Mahallesi Abdullah Gül Caddesi No:11 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR