TOKAT BELEDİYE BŞK.

Belediyeye ait iş yerinin kiraya verilme işi ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00637176
Şehir : Tokat / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT 17.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TOKAT 21.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
01.08.2017 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Belediye Encümen Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BELEDİYE HİZMET BİNASINDA BULUNAN
ÇAY OCAĞINA AİT İLAN


1-Mülkiyeti Belediyemize ait Ali Paşa Mahallesi Gazi Paşa Caddesinde hizmet binasında bulunan çay ocağının ihalesi; 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesi gereğince açık artırma suretiyle şartname esasları dahilinde 1 Yıllığına kira ihalesi yapılacaktır.
2-İhale 01.08.2017 Tarih ve Salı günü saat 9:30 da Belediye Encümen odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.
3-Bir Yıllık Muhammen bedel: 5.000,00 TL olup, Geçici teminatı: 150,00 TL dir.

KİRAYA VERİLECEK İŞYERİNE AİT BİLGİLER
4-İhaleye girecek talipliler geçici teminatları ile birlikte masraflara mahsuben 1.500,00 TL. Belediyemiz veznesine yatıracaklardır.
5-İhaleye ilişkin şartname; mesai saatleri içerisinde Belediye Su İşleri Müdürlüğünden 400,00 TL ücret karşılığında alınabilir.
6- İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler:
Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
b) Nüfus cüzdan sureti (gerçek kişiler için)
c) Kanuni ikametgâh belgesi.
d) Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi
e ) KHK ‘nın 8. Maddesi gereğince; Milli güvenliğe tehtid oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya
gruplara yada FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı olup, olamadığına ait Tokat Valiliği İl Olağanüstü hal bürosundan alınacak belge
B) İstekli Tüzel kişilik ise;
a) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu
b) Tüzel kişilik adına girenlerden ise; yetki belgesi ve imza sirküleri (aslı) Ticaret ve Sanayi Odası
İhalenin yapıldı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge Ticaret Sicil Gazetesi aslı
veya onaylı fotokopisi
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına noter tasdikli vekâletnamesi ile Vekâleten
iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri
d) Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi.
e) KHK ‘nın 8. Maddesi gereğince; Milli güvenliğe tehtid oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya
gruplara yada FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı olup, olamadığına ait Tokat Valiliği İl
Olağanüstü hal bürosundan alınacak belge
f) İhaleye girecek isteklerin 31.07.2017 günü saat 15.00 e kadar dosyalarını Belediye Su İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Keyfiyet ilan olunur.

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR