Yazdır

KEPEZ BELEDİYE BŞK.

Belediyeye ait büfe kafeterya ihale yoluyla kiraya verilacektir

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00491663
Şehir : Antalya / Kepez
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA GÜNDEM 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ANTALYA GÜNDEM 02.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 08.12.2016 14:15
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Tasarrufu Belediyemize ait aşağıda adres ve bilgileri yazılı 2 adet taşınmaz;

1-Güneş Mahallesi 6025 Sokak No:4/1’de park içerisinde bulunan Büfe yeri ilk yıl aylık 750,00.-TL+KDV muhammen bedelle 08.12.2016 tarih saat:14:15’de, 3 yıllığına,

2-Kültür Mahallesi 3805 Sokak No:2/1’de (1843 ada 1 parsel) bulunan Kafeterya ilk yıl aylık 2.500,00.-TL+KDV muhammen bedelle 08.12.2016 tarih saat:14:20’de 3 yıllığına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile İhale şartnamesi ve Büfe teknik şartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.

İhaleye iştirak etmek isteyenler:

a) %10 oranında geçici teminat makbuzunu

b)Özel kişiler İkametgâh Belgesi yeni onaylı, Nüfus Cüzdanı örneği yeni onaylı,

c)Tüzel Kişiler adına ihaleye gireceklerin Şirketin ana sözleşmesini, Ticaret Sicil Gazetesini, 2016 yılı Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt belgesini, Şirket imza sirkülerini, 2016 yılı tasdikli Şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesini,

d-Özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin 2016 yılı noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza sirkülerini,

e-Ortak girişim olarak gireceklerin Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, Ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini,

İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslını en geç 07.12.2016 tarih Saat:16:30'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

f-İhaleye katılmak isteyenler 100.00.TL karşılığında ihale şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisinden alabilirler. İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve bedelini yatırması zorunludur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR