ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden kiralık mısır satış yerleri

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00623111
Şehir : Ordu / Fatsa
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU OLAY 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ORDU OLAY 24.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
05.07.2017 14:05
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI


1.Ordu Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan İlimiz Fatsa ve Ünye İlçeleri sınırları dahilinde aşağıdaki tabloda belirtilen mısır satış yerleri.2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi açık teklif usulü ile 30 ay süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Sıra
Mevkii Nevi
Yıllık Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale saati
1 İlimiz Fatsa İlçesinde ekli kroki üzerinde yerleri belirlenen 2 m² kullanım alanlı 7 adet mısır satış yeri.
28.000,00 TL
K.D.V Dahil

2.520,00 TL

05/07/2017

14:05
2 İlimiz Ünye İlçesinde ekli kroki üzerinde yerleri belirlenen2 m² kullanım alanlı 8 adet mısır satış yeri.
32.000,00 TL
K.D.V Dahil

2.880,00 TL

05/07/2017

14:10

2. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.
3. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
4. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 15:00 ‘a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

 1. Gerçek Kişiler :
 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 2. Nüfus Kayıt Örneği.
 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından kayıtlı olduğuna dair ilgili odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 5. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 6. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 1- 2- 3-4-5-7-8-10-13. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )
 8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 9. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
 10. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 11. Hijyen Eğitim Belgesi,
 12. ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi.
 13. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )
 1. Tüzel Kişiler :
 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 5. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3- 5-6-8-11-12. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )
 6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 7. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
 8. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 9. Hijyen Eğitim Belgesi,
 10. ISO 9001 Kalite yönetim sertifikası.
 11. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
 12. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.


Ordu Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR