Yazdır

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden kiralık işyerleri

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00500498
Şehir : Ordu / Ünye
Yayınlandığı Gazeteler

ÜNYE KENT 02.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÜNYE KENT 05.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Tarihi : 19.12.2016 13:00
İhale Türü : Kiraya Verme
İhalenin Yapılacağı Yer : Ünye Belediye Başkanlığı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

MADDE 1-Aşağıda açık adresleriyle belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile kiraya verilerek ihale edilecektir.

MADDE 2- İhale Ünye Belediye Başkanlığında 19.12.2016 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 13:00’de Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

MADDE 3-Kiraya verilecek taşınmaz malların;

Adresi : Cinsi : m2 : Tahmini Bedeli

- İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:18 /A -18/B 2 ad.İş.Tuafiye 40,00m2 39.720.-TL 2 adet taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 12.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 39.720 .- (otuz dokuz bin yediyüz yirmi)TL dir. Geçici teminat 1192.-TL dir.

- İlçemiz Liseler mah.Stadyum Sok. No:18/C 1 ad.İş.Hırdavat 20,00m2 19.860.-TL Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 6.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 19.860 .- (on dokuz bin sekiz yüz altmış )TL dir. Geçici teminat 596.-TL dir.

- İlçemiz Liseler mah.Stadyum Sok. No:18/D 1 ad.İş.Hırdavat 20,00m2 19.860.-TL Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 6.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 19.860 .- (on dokuz bin sekiz yüz altmış )TL dir. Geçici teminat 596.-TL dir.

- İlçemiz Liseler mah.Stadyum Sok. No:18/E 1 ad.İş.Manifatura 20,00m2 19.860.-TL Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 6.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 19.860 .- (on dokuz bin sekiz yüz altmış )TL dir. Geçici teminat 596.-TL dir.

- İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:18/F 1 Ad.İş.Tuafiye 20,00m2 19.860.-TL Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 6.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 19.860 .- (on dokuz bin sekiz yüz altmış )TL dir. Geçici teminat 596.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:18/G 1 Ad.İş.Tuafiye 20,00m2 19.860.-TL Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 6.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 19.860 .- (on dokuz bin sekiz yüz altmış )TL dir. Geçici teminat 596.-TL dir.

- İlçemiz Liseler mah.Stadyum Sok. No:18/H 1 ad.İş.Tuafiye 20,00m2 19.860.-TL Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 6.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 19.860 .- (on dokuz bin sekiz yüz altmış )TL dir. Geçici teminat 596.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah.Stadyum Sok. No: 18/I -18/J-18/K 3ad.İş.Tuafiye 60,00m2 59.580.-TL 3 adet taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 18.000,-.-( on sekiz bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 59.580 .- (elli dokuz bin beş yüz seksan)TL dir. Geçici teminat 1788.-TL dir.

- İlçemiz Liseler mah.Stadyum Sok. No:18/L 1 ad.İş.Tuafiye 20,00m2 19.860.-TL Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 6.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 19.860 .- (on dokuz bin sekiz yüz altmış )TL dir. Geçici teminat 596.-TL dir.

- İlçemiz Liseler mah.Stadyum Sok.No:18/M-18/N-18/O 3ad.İş.Konfeksiyo 60,00m2 59.580.-TL 3 adet taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 18.000,-.-( on sekiz bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 59.580 .- (elli dokuz bin beş yüz seksan)TL dir. Geçici teminat 1788.-TL dir.

- İlçemiz Liseler mah.Stadyum Sok. No:18/P 1 ad.İş.Kuaför 20,00m2 19.860.-TL Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 6.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 19.860 .- (on dokuz bin sekiz yüz altmış )TL dir. Geçici teminat 596.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:18 /T -18/U 2 ad.İş.Ayakkabıcı 40,00 m2 39.720.-TL 2 adet taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 12.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 39.720 .- (otuz dokuz bin yediyüz yirmi)TL dir. Geçici teminat 1192.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:18 /V -18/Y 2 ad.İş.Tuafiye 40,00m2 39.720.-TL 2 adet taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 12.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 39.720 .- (otuz dokuz bin yediyüz yirmi)TL dir. Geçici teminat 1192.-TL dir.

- İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:18 /Z -18/AA 2 ad.İş.Ayakkabıcı 40,00 m2 39.720.-TL 2 adet taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 12.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 39.720 .- (otuz dokuz bin yediyüz yirmi)TL dir. Geçici teminat 1192.-TL dir.

- İlçemiz Liseler mah.Stadyum Sok. No:18/AB 1 ad.İş. Tuafiye 20,00 m2 19.860.-TL Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 6.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 19.860 .- (on dokuz bin sekiz yüz altmış )TL dir. Geçici teminat 596.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah.Stadyum Sok. No:18/AD 1 ad.İş. Tuafiye 30,00 m2 29.790.-TL Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 9.000,-.-( dokuz bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 29.790 .- ( yirmi dokuz bin yedi yüz doksan)TL dir. Geçici teminat 894.-TL dir.

- İlçemiz Liseler mah.Stadyum Sok. No:18/AE 1 ad.İş.Konfeksiyon 10,00 m2 9.930.-TL Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 3.000,-.-( üç bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 9.930 .- (dokuz bin dokuz yüz otuz )TL dir. Geçici teminat 298.-TL dir.

- İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:18 /AF -18/AG 2 ad.İş. Tuafiye 40,00m2 39.720.-TL 2 adet taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 12.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 39.720 .- (otuz dokuz bin yediyüz yirmi)TL dir. Geçici teminat 1192.-TL dir.

- İlçemiz Liseler mah.Stadyum Sok.No:20/A-20/B-20/C 3ad.İş.Konfeksiyon 60,00m2 59.580.-TL 3 adet taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 18.000,-.-( on sekiz bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 59.580 .- (elli dokuz bin beş yüz seksan)TL dir. Geçici teminat 1788.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:20/D 20/E 2 ad.İş. Tuafiye 40,00m2 39.720.-TL 2 adet Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 12.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 39.720 .- (otuz dokuz bin yediyüz yirmi)TL dir. Geçici teminat 1192.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:20 / F 1 ad.İş. Tuafiye 20,00m2 19.860.-TL Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 6.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 19.860 .- (on dokuz bin sekiz yüz altmış )TL dir. Geçici teminat 596.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:20 /G - 20/H 2 ad.İş.Ayakkabıcı 40,00m2 39.720.-TL 2 adet Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 12.000,-.-( on iki bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 39.720 .- (otuz dokuz bin yediyüz yirmi)TL dir. Geçici teminat 1192.-TL dir.

- İlçemiz Liseler mah.Stadyum Sok. No:20/I-20/J-20/K 3ad.İş.Tuafiye 50,00m2 49.650.-TL 3 adet taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 15.000,-( on beş bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 49.650 .- (kırk dokuz bin altı yüz elli)TL dir. Geçici teminat 1490.-TL dir.

- İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:20 /L - 20/M 2 ad.İş. Hırdavat 40,00m2 39.720.-TL 2 adet Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 12.000,-.-( on iki bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 39.720 .- (otuz dokuz bin yediyüz yirmi)TL dir. Geçici teminat 1192.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah.Stadyum Sok. No:20 /N 20/O 2 ad.iş. Tuafiye 50,00m2 49.650.-TL 2 adetTaşınmazın 2016 yılı kira bedeli 15.000,-.-( on beş bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 49.650 .- ( kırk dokuz bin altı yüz elli)TL dir. Geçici teminat 1490.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No: 20 / P 1 ad.İş.çay ocağı 20,00m2 19.860.-TL Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 6.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 19.860 .- (on dokuz bin sekiz yüz altmış )TL dir. Geçici teminat 596.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:20 / S 1 ad.İş. Tuafiye 20,00m2 19.860.-TL Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 6.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 19.860 .- (on dokuz bin sekiz yüz altmış )TL dir. Geçici teminat 596.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah.Stadyum Sok. No:20/T-20 /U-20/V 3ad.İş.Manifaturacı 60,00m2 59.580.TL 3 adet taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 18.000,-.-( on sekiz bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 59.580 .- (elli dokuz bin beş yüz seksan)TL dir. Geçici teminat 1788.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:20 / Y 1 ad.İş.Hırdavat 20,00m2 19.860.-TL Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 6.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 19.860 .- (on dokuz bin sekiz yüz altmış )TL dir. Geçici teminat 596.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah.Stadyum Sok.No:20/Z- 20/AA -20/AB 3ad.İş. Tuafiye 60,00m2 59.580.-TL 3 adet taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 18.000,-.-( on sekiz bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 59.580 .- (elli dokuz bin beş yüz seksan)TL dir. Geçici teminat 1788.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:20 / AC 1 ad.İş. Tuafiye 20,00m2 19.860.-TL Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 6.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 19.860 .- (on dokuz bin sekiz yüz altmış )TL dir. Geçici teminat 596.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:20/AD 20/AE 2 ad.İş.Manifaturacı 40,00m2 39.720. TL 2 adet Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 12.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 39.720 .- (otuz dokuz bin yediyüz yirmi)TL dir. Geçici teminat 1192.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:20/AF 20/AG 2 ad.İş.Ayakkabıcı 40,00m2 39.720.-TL 2 adet Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 12.000,-.-( oniki bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 39.720 .- (otuz dokuz bin yediyüz yirmi)TL dir. Geçici teminat 1192.-TL dir.

- İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:22 /A - 22/B 2 ad.İş. Tuafiye 50,00m2 49.650.-TL 2 adet Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 15.000,-.-( on beş bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 49.650.- (kırk dokuz bin altı yüz elli)TL dir. Geçici teminat 1490.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok.No:22/C-22/D 2 ad.İş.Konfeksiyoncu 50,00m2 49.650.-TL 2 adet Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 15.000,-.-( on beş bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 49.650.- (kırk dokuz bin altı yüz elli)TL dir. Geçici teminat 1490.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:22 / E 1 ad.İş. Hırdavat 20,00m2 19.860.-TL Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 6.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 19.860 .- (on dokuz bin sekiz yüz altmış )TL dir. Geçici teminat 596.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:22 /F - 22/G 2 ad.İş.Ayakkabıcı 40,00m2 39.720.-TL 2 adet Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 12.000,-.-( on iki bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 39.720 .- (otuz dokuz bin yediyüz yirmi)TL dir. Geçici teminat 1192.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah.Stadyum Sok. No:22/H- 22/I -22/J 3ad.İş. Tuafiye 60,00m2 59.580.-TL 3 adet taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 18.000,-.-( on sekiz bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 59.580 .- (elli dokuz bin beş yüz seksan)TL dir. Geçici teminat 1788.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:22 / K 1 ad.İş. Tuafiye 20,00m2 19.860.-TL Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 6.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 19.860 .- (on dokuz bin sekiz yüz altmış )TL dir. Geçici teminat 596.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah.Stadyum Sok. No:22/L 1 ad.İş. Tuafiye 30,00m2 29.790.-TL Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 9.000,-.-( dokuz bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 29.790 .- ( yirmi dokuz bin yedi yüz doksan)TL dir. Geçici teminat 894.-TL dir.

- İlçemiz Liseler mah.Stadyum Sok. No:22/M 1 ad.iş.Manifatura 30,00m2 29.790.-TL Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 9.000,-.-( dokuz bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 29.790 .- ( yirmi dokuz bin yedi yüz doksan)TL dir. Geçici teminat 894.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah.Stadyum Sok. No:22/N-22/O 2 ad.İş.Konfeksiyoncu 40,00m2 39.720.-TL 2 adet Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 12.000,-.-( on iki bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 39.720 .- (otuz dokuz bin yediyüz yirmi)TL dir. Geçici teminat 1192.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:22 /P - 22/R 2 ad.İş. Tuafiye 40,00m2 39.720.-TL 2 adet Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 12.000,-.-( on iki bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 39.720 .- (otuz dokuz bin yediyüz yirmi)TL dir. Geçici teminat 1192.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:22 / S 1 Ad.İş.Tuafiye 20,00m2 19.860.-TL Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 6.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 19.860 .- (on dokuz bin sekiz yüz altmış )TL dir. Geçici teminat 596.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:22 /T- 22/U 2 ad.İş.Ayakkabıcı 40,00m2 39.720.-TL 2 adet Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 12.000,-.-( on iki bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 39.720 .- (otuz dokuz bin yediyüz yirmi)TL dir. Geçici teminat 1192.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:22 /V - 22/Y 2 ad.İş. Tuafiye 40,00m2 39.720.-TL 2 adet Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 12.000,-.-( on iki bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 39.720 .- (otuz dokuz bin yediyüz yirmi)TL dir. Geçici teminat 1192.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:22 / Z 1 ad.İş.Hırdavat 20,00m2 19.860.-TL Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 6.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 19.860 .- (on dokuz bin sekiz yüz altmış )TL dir. Geçici teminat 596.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:22 / AB 1 ad.İş.Züccaciye 20,00m2 19.860.-TL Taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 6.000,-.-( altı bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 19.860 .- (on dokuz bin sekiz yüz altmış )TL dir. Geçici teminat 596.-TL dir.

-İlçemiz Liseler mah.Stadyum Sok.No:22/AC-22/AD-22/AE 3ad.İş.Tuafiye 60,00m2 59.580.-TL 3 adet taşınmazın 2016 yılı kira bedeli 18.000,-.-( on sekiz bin )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 59.580 .- (elli dokuz bin beş yüz seksan)TL dir. Geçici teminat 1788.-TL dir.

MADDE 4- İHALEYE GİRECEKLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:

Tüm isteklilerden Belediyemize ait vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge getirilecektir. Bu belgeyi getiremeyenler ihaleye katılamaz.

A) GERÇEK KİŞİLERDEN :

 1. İkametgah belgesi,
 2. Nüfus cüzdan sureti,
 3. Noter tasdikli imza beyannamesi (2016 Yılı Onaylı),
 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi (2016 Yılı Onaylı),
 6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 7. İstekli tek bir işyeri için teklif verebilir.Birden fazla işyeri için teklif veremez .İki işyeri birlikte ihaleye çıkarılan işyeri için istekli tek teklif verebilir. Ayrı ayrı teklif veremez.Üç işyeri birlikte ihaleye çıkarılan işyeri için istekli tek teklif verebilir.
 8. Oda kaydı olduğuna dair belge.(Ticaret ve sanayi oadası veya ilgili esnaf odası belirtilen iş alanında)
 9. Vergi mükellefi olduğuna dair belge.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN :

 1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)(2016 Yılı Onaylı),
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi (2016 Yılı Onaylı),
 5. İstekli tek bir işyeri için taklif verebilir.Birden fazla işyeri için teklif veremez . İki işyeri birlikte ihaleye çıkarılan işyeri için istekli tek teklif verebilir.Ayrı ayrı teklif veremez.Üç işyeri birlikte ihaleye çıkarılan işyeri için istekli tek teklif verebilir.
 6. Oda kaydı olduğuna dair belge..(Ticaret sanayii odası veya ilgili esnaf odası belirtilen iş alanında)
 7. Vergi mükellefi olduğuna dair belge.
 8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

C) ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya tasdikli sureti olmak kaydıyla; Tüm isteklilerden.

MADDE 5:Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

A- İdarenin;

a) Harcama yetkilileri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

B- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84 ve 85. maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

MADDE 6- Taşınmazların kira süresi yukarıda belirtildiği gibi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 (üç) Yıl’dır.

MADDE 7- Geçici teminat 3 (üç) Yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti % 3 kadardır.

MADDE 8- Kesin teminat 3 (üç) Yıllık kira ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti % 6 kadardır.

MADDE 9- İhaleye katılabilmek için: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklif sunabilmek için yukarıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır.

MADDE 10- İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri en geç ihale günü olan 19.12.2016 tarihinde, saat 12.00’a kadar Ünye Belediyesi Mali Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

MADDE 11- İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir ve temin edebilirler.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur. 01.12.2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR