ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden kiralık işyerleri

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00497034
Şehir : Ordu / Altınordu
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU AFİŞ 02.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ORDU AFİŞ 05.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
22.12.2016 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Yeni Mahalle 321 Nolu Sokak  No:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Altınordu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLAN METNİ

1.Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Altınordu İlçesi Yenimahalle 1456 ada 1,2,3,4,5, 6,7,8,11,12,13,14,15,16,17 nolu parseller üzerinde Belediyemiz Hizmet Binası olarak kullanılan taşınmazın zemin katında bulunan 37/C-D-E-F-G-H-I, 49/B-G-H Nolu 10 adet çeşitli metrekarelerdeki işyerleri ve Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanı içerisinde İlimiz Altınordu İlçesi Düz Mahalle Yıldırım Caddesi 26 pafta 2653 ada 1 parselde bulunan Sinema Otel önünde ekli imar krokisinde yeri belirlenen 11 araçlık Otopark olarak kullanılacak 192.50 m2 alanın işletmeciliği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2.Şartname ve ekleri Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden 100.00TL karşılığında alınacaktır.

3.İhale Yeni Mahalle 321 Nolu Sokak No:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Altınordu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda aşağıda tabloda belirtilen Tarih ve Saat’de 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

Sıra

Mevkii

M2

Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat TL

İhale Tarihi/Günü

PERŞEMBE

İhale Saati

1.

Düz Mah. Yıldırım Caddesi Otopark

192.50

33.900,00 TL

(KDV Hariç)

1.017,00 TL

22/12/2016

09:00

2.

Yeni Mahalle

49/B Nolu işyeri

24

10.608,00 TL

318.50 TL

22/12/2016

09:10

3.

Yeni Mahalle

49/G Nolu işyeri

22

9.724,00 TL

292.00 TL

22/12/2016

09:20

4.

Yeni Mahalle

49/H Nolu işyeri

22.50

9.945,00 TL

298.50 TL

22/12/2016

09:30

5.

Yeni Mahalle

37/C Nolu işyeri

21

9.282,00 TL

278.50 TL

22/12/2016

09:40

6.

Yeni Mahalle

37/D Nolu işyeri

21

9.282,00 TL

278.50 TL

22/12/2016

09:50

7.

Yeni Mahalle

37/E Nolu işyeri

23

10.166,00 TL

305.00 TL

22/12/2016

10:00

8.

Yeni Mahalle

37/F Nolu işyeri

23.50

10.387,00 TL

312.00 TL

22/12/2016

10:10

9.

Yeni Mahalle

37/G Nolu işyeri

21

9.282,00 TL

278.50 TL

22/12/2016

10:20

10.

Yeni Mahalle

37/H Nolu işyeri

26

11.492,00 TL

345.00 TL

22/12/2016

10:30

11.

Yeni Mahalle

37/I Nolu işyeri

22.50

9.945,00 TL

298.50 TL

22/12/2016

10:40

4.İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 15:oo’e kadar Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5.İhaleye katılacak olanlardan aşağıdaki şartlar aranır:

5.A).Gerçek Kişiler:

1.Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

2.Nüfus kayıt örneği.

3.Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.

4.İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.

5.Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

6.Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7.Vekaleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter onaylı imza örneği.

8.İhale Şartname Bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

9.Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibariyle alınmış “borcu yoktur belgesi”.

10.İhaleye katılmak isteyen Gerçek Kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir.Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

5.B).Tüzel Kişiler:

1.Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı.

2.İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

4.Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

5.Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

6.Vekaleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekaletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

7.İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

8.Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibariyle alınmış “borcu yoktur belgesi”.

9.Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

10.İhaleye katılmak isteyen Tüzel Kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir.Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ilgililere ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR