Yazdır

AKÇAABAT BELEDİYE BŞK.

Akçaabat belediyesine ait iş yerlerinin kiraya verilmesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00493279
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

AKÇAABAT YENİ HABER 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Tarihi : 12.12.2016 14:30
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olup ilçemiz Nefsipulathane Mahallesi Hamam Çimeni Çarşısı zemin üstü 1. Katta bulunan toplam alanı 85,00 m2 olan 94 numaralı işyeri, toplam alanı 86,00 m2 olan 95 numaralı işyeri, toplama alanı 86,00 m2 olan 97 numaralı işyerlerinin mevcut haliyle;2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45, 46 ve 47 Maddeleri uyarınca açık teklif arttırma usulü ile üç (3) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2-İhalesi 12/12/2016 Pazartesi günü saat 14.30’da Belediyemiz Hasan Saka Toplantı salonu ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleye Katılmak isteyenlerin;

a)Tebligat için adres göstermesi

b)Nüfus cüzdan fotokopisi

c)Kanuni ikametgah belgesi

d)Vekaleten girecekler için (Noter Onaylı vekaletname

e)Şirket olarak katılacaklar için (Noter onaylı şirket yetki belgesi

f)Belediyemize borcu olmadığına dair belge

g)Geçici ve ek teminatlarını ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz Tahsilat Şefliğine ödeyerek alacakları makbuz ile istenilen belgeleri ihale saatinden önce Belediyemiz İhale Memurluğuna vermeleri şarttır. Banka teminat mektubu da verilebilir.

4-İhaleye çıkarılan Nefsipulathane Mahallesi Hamam Çimeni Çarşısı zemin üstü 1. katta bulunan toplam alanı 85,00 m2 olan 94 numaralı işyerinin tahmini yıllık kira bedeli 17.000,00 TL olup, geçici teminatı % 3 den 510,00 TL dir. Ek teminatı 4.000,00 TL dir.

5-İhaleye çıkarılan Nefsipulathane Mahallesi Hamam Çimeni Çarşısı zemin üstü 1. katta bulunan toplam alanı 86,00 m2 olan 95 numaralı işyerinin tahmini yıllık kira bedeli 17.200,00 TL olup, geçici teminatı % 3 den 516,00 TL dir. Ek teminatı 4.000,00 TL dir

6-İhaleye çıkarılan Nefsipulathane Mahallesi Hamam Çimeni Çarşısı zemin üstü 1. katta bulunan toplam alanı 86,00 m2 olan 97 numaralı işyerinin tahmini yıllık kira bedeli 17.200,00 TL olup, geçici teminatı % 3 den 516,00 TL dir. Ek teminatı 4.000,00 TL dir.

7-Her türlü vergi, resim ve harçlar kiracıya aittir.

8-İhale Şartnamesi Belediyemiz Gelir Müdürlüğüne bağlı İhale Memurluğunda görülebilir.İsteyenler 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.İhaleye katılacakların ihale şartnamesi alması zorunludur.

Keyfiyet ilan olunur.22/11/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR