İZMİR GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Açık arttırma ile gayrimenkul kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00699405
Şehir : İzmir / Güzelbahçe
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSES 11.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İLKSES 13.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yelki Mahallesi 2346 Sokakta, Ahmet Piriştina Parkı içerisindeki mülkiyeti  Belediyemize ait taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2017 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR


1- Yelki Mahallesi 2346 Sokakta, Ahmet Piriştina Parkı içerisindeki mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile Belediye Encümenince 22 Kasım 2017 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 15.00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacak ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

2- Kiraya verilecek yerin tahmini kira bedeli aylık 450,00 TL yıllık 5.400,00TL olup, Geçici teminat 1 yıllık tahmin edilen bedel 5.400,00 TL üzerinden alınır. Nispeti % 3 tutarı ise 162,00 TL’dir.
3- Kiralama ihalesi ile ilgili şartname ve ekleri Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve Güzelbahçe Belediyesi İnternet Sitemizde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 50,00.TL’dir.

4- İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. Maddesi ile şartnamede belirtilen nitelikler aranır.

İSTENİLECEK BELGELER

  1. Gerçek kişilerden kanuni yerleşim yeri belgesi.(İkametgâh)
  2. T.C. Kimlik Belgesi Fotokopisi.
  3. Tüzel kişilerden, noter onaylı ticaret sicil kayıt belgesi ve ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, Tüzel kişi yetkilisine ait noter onaylı imza sirküsü ve ihaleye yetkili kılınan kişiye ait nüfus cüzdanı sureti.
  4. Vekaleten ihaleye katılınacak ise vekilin noter onaylı vekaletnamesi, imza sirküsü, nüfus cüzdanı sureti.
  5. Dernek adına ihaleye katılacak olanlardan, Dernek kararı, yetki belgesi, noter onaylı imza sirküleri, nüfus cüzdanı sureti, derneğin bağlı bulunduğu İl Dernekler Müdürlüğü’nden derneğin kütük kaydı ve faal olduğuna dair belge.

Gerçek ve tüzel kişilerden,

  1. Adres Beyanı.
  2. Belediye’den alınacak borcu bulunmadığına dair belge.
  3. 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname.
  4. Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz ve imzalı şartname.
  5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.


5- İhaleye katılacak kişilerce, ihale ile ilgili tüm belgeler ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonuna verilir. Bu saate kadar ilgili belgeleri veremeyenler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 17. ve 18. Maddeleri gereğince ilan olunur.

Ö. Mustafa İNCE
Belediye Başkanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR