SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Açık arttırma ile dükkan, büfe ve tarla kiraya verilecektir

SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.09.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atatürk Mahallesi, Atatürk Cad.No:111 adresinde Belediye Encümen Toplantı Salonunda,
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C.
İZMİR İLİ
SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL KİRA İHALESİ İLANI


1-İHALENİN KONUSU:
Belediyemizin mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıdaki listede belirtilen 9 adet taşınmazımızdan; 8 tanesi 10 (on) yıl süreyle, 1 tanesi de 3 (üç) yıl süreyle olmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesi uyarınca açık arttırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
2-İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH ve SAAT ile İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN ADRESLERİ, YÜZÖLÇÜMLERİ MUHAMMEN KİRA BEDELLERİ ve GEÇİCİ TEMİNAT BEDELLERİ :
İhale Selçuk Belediye Başkanlığının, Atatürk Mahallesi, Atatürk Cad.No:111 adresinde Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 12/09/2017 tarihinde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhale suretiyle tek tek kiraya verilecek olan taşınmazlara ait ihale şartnamesi ve diğer evraklar, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde çalışma saatleri içinde bedelsiz görülebilir, ihaleye katılmak isteyen istekliler 150.00 TL (KDV dahil) şartname bedelini ödeyerek şartnameyi satın almak zorundadır. Kiraya verilecek taşınmazlarımız aşağıda belirtilmiştir.

Sıra No: Taşınmazın bulunduğu yer Cinsi ve Yüzölçümü (m2)
Kira Süresi
Aylık Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi (Agora Çarşısı) No:170/F (M.K:370) Selçuk/İZMİR Dükkan 12,00 m2
(10 Yıllık)
350,00 TL (Aylık) 126,00 TL 12/09/2017 10:30
2 Cumhuriyet Mahallesi Efes Sanayi Sitesi 5008 sokak No:34 (M.K:584) Selçuk/İZMİR Büfe
25.00 m2
(10 Yıllık)
480,00 TL
(Aylık)
172,80 TL 12/09/2017 10:40
3 Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi (Agora Çarşısı) No:170/I (M.K:373) Selçuk/İZMİR Dükkan 13,00 m2
(10 Yıllık)
390,00 TL (Aylık) 140,40 TL 12/09/2017 10:55
4 Atatürk Mahallesi Yeni Pazar Yeri Küme Evleri 1013 Sok.No:3/B (M.K:184) Selçuk/İZMİR Dükkan 21,50 m2
(10 Yıllık)
1250,00 TL
(Aylık)
450,00TL 12/09/2017 11.05
5 Cumhuriyet Mahallesi Efes Sanayi Sitesi 5008 sokak No:34/A (M.K:585) Selçuk/İZMİR Büfe
25.00 m2
(10 Yıllık)
480,00 TL
(Aylık)
172,80 TL 12/09/2017 11:20
6 Cumhuriyet Mahallesi Efes Sanayi Sitesi 5202 sokak No:3 (M.K:348) Selçuk/İZMİR Dükkan 70,00 m2
(10 Yıllık)
750,00 TL
(Aylık)
270.00 TL 12/09/2017 11:35
7 Cumhuriyet Mahallesi Efes Sanayi Sitesi 5203 sokak No:9 (M.K:352) Selçuk/İZMİR Dükkan 58,00 m2
(10 Yıllık)
650,00 TL
(Aylık)
234.00 TL 12/09/2017 11:45
8 Gökçealan mahallesi Eğrekdere mevkisinde 237 ada 30 parsel nolu Tarla (Men.Kod:13019) Tarla
6.682,05 m2
(10 Yıllık)
1200,00 TL (Yıllık) 36,00 TL 12/09/2017 11:55
9 Atatürk Mahallesi 1027 Sokak No:6/A (M.K:583) Selçuk/İZMİR Dükkan
393.00 m2
(3 Yıllık)
4500,00 TL
(Aylık)
1620,00 TL 12/09/2017 12:052-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:
A Gerçek kişiler için:
a) Nüfus cüzdan sureti
b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve elektronik posta adresi,
c) İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz,
d) Belediyeye borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge ibraz etmeleri şarttır.
B) Tüzelkişiler için:
a) Tüzelkişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,
b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,
c) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
d) İhale ile ilgili geçici teminat ve depozit ödemesine ilişkin makbuz,
e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı,
f) Oda kaydı belgesi
g) Tüzelkişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin Adli Sicil Kayıt Belgesi,
h) Belediyeye borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge ibraz etmeleri şarttır.

İhale ile ilgili ayrıntılı bilgiler Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden veya 0.232.8926925 Dahili: 115 ve 139 nolu telefonlardan öğrenilebilir.

İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

İlan olunur.
Selçuk Belediye Başkanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR