Yazdır

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

8 Adet işyeri kiraya verilecektir

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00635860
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

BUSABAH 14.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MALATYASÖZ 17.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Tarihi : 27.07.2017 14:30

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

  1. İlimiz, Yeşilyurt İlçesi, Yeni Mahalle, Yeşil Konak Caddesi Konak Belediye Çarşısı 3. kat 4 ,5 ve zemin kat 31 nolu bağımsız bölümler ile İlimiz Akçadağ İlçesi, Çatyol Mahalle, 710 parsel üzerinde bulunan mülga Bahri Belediye Hizmet Binası altındaki fırın, kasap, Bakkal, 1 nolu ve 2 nolu dükkanın 5 (Beş) yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesine göre, "Açık Teklif Usul ile ihale yoluyla kiraya verilmesidir. Malatya Büyükşehir Belediyesine ait taşınmaz mallar aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde, Büyükşehir Belediye Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Büyükşehir Encümeni huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.
  2. Taşınmaz mal kiralanması ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler, gerek doğrudan gerekse ve vekâleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar 1 (bir) yıl süre ile Büyükşehir Belediyesince açılacak ihalelere katılamazlar.
  3. Kiralanması yapılacak taşınmazların yeri, konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
  4. İhaleye çıkarılan taşınmazlara ilişkin ihale şartname ve ekleri bedelsiz Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda alınabilir, şartname ve ekleri ücretsiz olarak incelenebilir.
  5. İhaleye katılmak isteyenlerin;

a)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi)
b)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini, taşınmazın kullanım amacına uygun oda kayıt belgesi,
d) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.
e) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret
ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sürkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye
Katılacak ve ya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri
zorunludur.

  1. İstekliler ihale saatlerine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.
  2. Yapılan ihalenin onaylanmasından sonra taşınmazların ilk yıl için kira bedelleri 15 (onbeş) güne kadar ödenecektir.
  3. İhaleye katılacak olanlar taşınmaz malların ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihleri ve saatlerinden öncesine kadar Büyükşehir Belediyesi veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.
  4. Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümeni bahse konu taşınmazlara ait ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
SIRA NO MAHALLESİ ADA PARSEL CİNSİ TAHMİN
EDİLEN
BEDEL (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİH
VE SAATİ
1 YENİ - 4578 4 NOLU İŞ YERİ 10.000,00 TL 3.000,00TL 27/07/2017- Saat:14:30
2 YENİ 4578 5 NOLU İŞ YERİ 5.000,00 TL 1.500,00 TL 27/07/2017- Saat:14:30
3 YENİ - 4578 ZEMİN KAT 31 NOLU İŞ YERİ 1.500,00 TL 450,00TL 27/07/2017- Saat:14:30
4 ÇATYOL 710 FIRIN 2.500,00 TL 750,00 TL 27/07/2017- Saat:14:30
5 ÇATYOL 710 KASAP 2.250,00 TL 675,00 TL 27/07/2017- Saat:14:30
6 ÇATYOL 710 BAKKAL 2.250,00 TL 675,00 TL 27/07/2017- Saat:14:30
7 ÇATYOL 710 1 NOLU DÜKKAN 2.250,00 TL 675,00 TL 27/07/2017- Saat:14:30
8 ÇATYOL 710 2 NOLU DÜKKAN 2.250,00 TL 675,00 TL 27/07/2017- Saat:14:30


İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR