Yazdır

KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

4 katlı bina kiralama işi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448119
Şehir : Kastamonu
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU AÇIKSÖZ 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KASTAMONU AÇIKSÖZ 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Tarihi : 25.10.2016 11:30
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KASTAMONU İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İL ÖZEL İDARESİNİN İLİMİZ ABANA İLÇESİ MERKEZ MAHALLESİNDE

BULUNAN TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR:

Mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine (İl Özel İdaresine) ait İlimiz Abana İlçesi Merkez Mahallesi Hilmi Duran Caddesi 38 Ada 3 Parselde kayıtlı 300 m2 yüzölçümlü vasfı dört katlı kargir bina (İlçe Özel İdare Hizmet Binası) olan taşınmazın zemin katında yaklaşık 20 m2'lik yüzölçümlü 1 nolu işyerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü üç (3) yıl süreli kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

1-aylık muhammen bedeli 210,00 TL/Ay ve bir yıllık 7.560,00 TL olup, geçici teminatı 226,80 TL. dir.

2-İhalenin 25.10.2016 Salı günü; saat 11.30’da şartname hükümlerine göre İl Özel İdaresi hizmet binasındaki İl Genel Meclisi Toplantı salonunda yapılacaktır.

3-İhale şartnamesi ile diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak temin edilebilir.

4-İhaleye katılmak isteyenlerin;

  1. Yerleşim yeri belgesi, (ikametgah)
  2. 2016 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,
  3. Vekaleten katılanlar için 2016 yılına ait noter tasdikli vekaletname,
  4. İhaleye ortak olarak katılacakların 2016 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.
  5. İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 2016 yılına ait noter tasdikli sureti.
  6. Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte ihale günü saat 10:30’a kadar Komisyon Başkanlığına vereceklerdir.

5- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 -Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR