Yazdır

ALAŞEHİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan toplu taşınmaz satışı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00492799
Şehir : Manisa / Alaşehir
Yayınlandığı Gazeteler

ALAŞEHİR 5 EYLÜL 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 0 TL
Dosya Numarası : 2015/849 TLMT.
İlk İhale Tarihi : 29.12.2016 10:40
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
ALAŞEHİR
İCRA DAİRESİ
2015/849 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Alaşehir İlçe, 123 Ada No, 2 Parsel No, dağarlar/çeliktepe Mahalle/Mevkii, parsel tarla vasfındadır.Parselin bulunduğu yer kısmen %30-40 meyillidir..Taşınmaz killi -tınlı toprak yapısındadır.Arazinin sulama imkanı yoktur.
Yüzölçümü : 6.356,03 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Parsel imar planı dışında Belediye sınırları içindedir.Bahse konu yer İzmir-Manisa planlama Bölgesi 1/100,000 Çevre Düzeni Plan hükümlerince 30/12/2014 tarih ve 21137 sayılı Bakanlık oluru ile onaylanarak Tarım Arazisi olarak tanımlanmıştır
Kıymeti : 19.068,09 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 29/12/2016 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 24/01/2017 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri : Barış Mah Azerbeycan cad no:19 Tozan Otoparkı-Alaşehir/Manisa -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Alaşehir İlçe, 325 Ada No, 2 Parsel No, Dağarlar Mahalle/Mevkii, Yenice Köyü, 325 ada 2 parselin tamamı 1,327,25 m2'dir.Tapuda yığma ev ahır ve bahçe vasfındadır.parsel üzerinde tek katlı ev ve ahır mevcuttur.Parsel üzerindeki Bina tek katlı yığma yapıdır.Duvarları taş duvar kısmen tuğladır..sıva yoktur.yerler beton kaplamadır.Bina üzeri ahşap iskelet ve kiremit ile örtülüdür.Kapı ve panecere doğramaları rendesiz ahşap doğramadır.mesken olarak kullanılmakta olup elektrik ve suyu mevcuttur.Bina 89,30 m2'dir.Parsel üzerinde ahır olarak kullanılan 43,97 m2 büyüklüğünde tek katlı taşdurvardan yapılmış yerler toprak üzeri kiremit ile örtülü yapı mevcuttur.
Yüzölçümü : 1.327,25 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 325 ada 2 parselin bulunduğu mevkii imar planı dışında olup Belediye sınırları içerisindedir.Bu parsel 30/12/2014 tarih ve 21137 sayılı Bakanlık oluru ile onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100,000 Çvre Düzeni Plan Hükümlerince Kırsal yerleşme alanı olarak tanımlanmıştır.
Kıymeti : 68.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 29/12/2016 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 24/01/2017 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Barış mah Azerbaycan cad no:19 Tozan Otoparkı-Alaşehir/Manisa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.nın 127. Maddesi uyarınca İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/849 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR