YALOVA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarla

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00621863
Şehir : Yalova / Merkez
: 4190
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/1253 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
718166 TL
İlk İhale Tarihi
:
27.07.2017 14:20
İkinci İhale Tarihi
:
28.08.2017 14:20
İhale Yeri
:
Mezat Salonu - Rüstempaşa Mah. Huzur Sok. No:2 Kat:1 MERKEZ / YALOVA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
YALOVA
İCRA DAİRESİ
2016/1253 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri :TAPU KAYDI: Yalova ili, Altınova ilçesi, Kaytazdere Mah. Arapkuyusu mevkii, 1209 parsel, 4.190,00 m² alanlı olup, tarla vasıflı,tam hissesi borçlu adına kain tapuludur. HALİ HAZIR DURUMU : Taşınmaz,Kaytazdere yerleşim alanınıngüney doğusunda kuş uçusu 939 m, güneyinde bulunan Yalova-İzmit karayoluna 1.209 m, kuzeyinde bulunan Marmara denizine 2.641 m mesafede bulunmaktadır. Ulaşımı kolaydır. Marmara denizi manzarası bulunmaktadır.Etrafında yerleşim alanı yoktur.1209 nolu parsel kapama Trabzon hurması bahçesi arazisi özelliğinde olup,taşınmaz ,kireçsiz kahverengi orman toprak grubunda olup, toprak bünyesi killi-tınlı toprak grubundadır. Toprak kalınlığı 20-40 cm olup, organik maddece fakirdir. taşınmaz yamaç arazi topogragik pozisyondadır. Parselin üzerine sıra üzeri ve sıra arası mesafeleri uygun olarak dikilmiş 10-12 yaşlarında kapama Trabzon hurması bahçesi özelliğindedir. taşınmazın değeriTrabzon hurması bahçesi olarak hesaplanmış olup, ağaç değeri kapama bahçelerde tespit edilen değerin içerisindedir. Taşınmazın değeri Trabzon hurmasından elde edilecek gelecekteki net gelirlerin toplamı arazinin değerini oluşturmaktadır. Taşınmaz güney-kuzey istikametinde %2-4 eğim bulunmaktadır, yeraltı suyundan yerleştirilmiş bini spring ile sulama yapılmaktadır, sulu dikiil tarım arazisi özelliğinde, toprak bünyesi orta sınıf, toprak geçirğenliği orta hızdadır, toprağı drenaj ve tuzluluk problemi yoktur, su ve toprak erozyonu problemi bulunmaktadır. Ekolojik özellikleri 739 mm yıllık ortalama yağışa sahip olması, nispi nem, güneşleme ve soğuklama süresi gibi faktörler pek çok bitkinin yetişme imkanı sağlamaktadır.
TAŞINMAZIN MEVKİİ VE OLDUĞU GİBİ KULLANILMASI HALİNDE GETİRECEĞİ NET GELİR : 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 15. Maddesi aracılığı ile aynı kanunun 11 mad. 3. Fıkrası, f bendi gereği gayrımenkulün olduğu gibi kullanılmasıhalinde elde edilebilecek net gelirin hesaplanmasında ve bilimsel yolla değerinin bulunmasında gelir metodu kullanılacaktır. Net gelire dayanarak toprağın kıymetini bulmak mümkündür. Bu durumda kıymet arazinin gelecekte net gelirlerin takdir zamanına biriktirilmesi şeklinde olacaktır. Net gelirin takdir zamanına biriktirilmesi bu amaçla çıkarılmış bu formüle göre yapılır K=RF/ (K: arazi kıymeti, R: arazi rantı, f: kapitalizasyon faiz oranı)kapitalizasyon faiz oranı: araziye yatırılmış olan sermayenin kullanma hakkı veya riskidir. Emniyetli yatırımlar arasında yer alan araziye yatırılan sermayenin kapitalizasyon faiz oranı tespitinde taşınmazın değerlendiriğe esas tutulduğu tarihte bölgedeki arazi satışlarının gerçek fiyatları ziraat bankasının çiftçiye verdiği krediler için uyguladığı ve arazi için kabul etmiş olduğu ipotek faiz oranları ülkemizde devamlılık arz eden enflasyon, para değerinde meydana gelen düşüşler ve taşınmaz fiyatlarındaki yükselişler bölgenin gelişmişlik durumu ilin tarım ve arazilerinin sınırlı miktarda oluşu, bölge arazilerinde genel olarak kapitalizasyon faiz oranın %4 olarak uygulanışı gibi olguları dikkate alınarak kapitalizasyon oranının %4 olacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır. TAŞINMAZIN MÜNAVABE PLANI YILLIK GETİRECEĞİ NET GELİR: Marmara bölgesinin ılıman nispi nemin yüksek 739 mm lik yıllık yağış ortalamasına sahip oluşu ve uygun ekolojik şartları susuz şartlarında sebze tarımına imkan vermektedir. Toprak ve topografik yapısı mevcut ekolojik şartlar çerçevesinde dava konusu taşınmazda aynı yıl içerisinde kış döneminde bezelye(90gün) hemen arkasından ilkbaharın yağışlarından istifade ederek bamya (100 gün) ekilebilmektedir. nadasa yer vermeksizin ikinci yıl ıspanak ekilerek uygun bir ekim nöbeti izlenebilir. Bölgenin ikliminin ılıman ve hava nispi neminin yüksek oluşu tahıl ürünlerinde toslanma ve dolayısı ile döllenme eksikliği oluşturarak başakta doluluk oranını düşürmektedir. Bu durumun verimin kalite ve kantitesisini menfi yönde etkilemektedir.
Adresi : Kaytazdere Mah. 1209 Parsel.Altınova / YALOVA
Yüzölçümü : 4.190,00 m2
Sh:2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı Yalova ili Altınova ilçesi Kaytazdere mah, 1209 parsel1/1000 ölçeklig uygulama imar planı ve köy yerleşik alanı dışında tarımsal alanda kalmaktadır,kadarstro yolu bulunmaktadır.
Kıymeti : 718.166,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İpotek ve haciz şerhleri mevcuttur.
1. Satış Günü : 27/07/2017 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 24/08/2017 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Rüstempaşa Mah. Huzur Sok. No:2 Kat:1 MERKEZ / YALOVA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1253 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/06/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR