Yazdır

PERŞEMBE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

İcradan satılık tarla

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00515117
Şehir : Ordu / Perşembe
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU OLAY 23.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 1186 TL
İlk İhale Tarihi : 26.01.2017 14:00
İkinci İhale Tarihi : 02.03.2017 14:00
Dosya Numarası : 2016/6 Satış
İhale Yeri : Adliye Yazı İşleri Müdürlüğü odası
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

PERŞEMBE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

SAYI : 2016/6 Satış

GAYRIMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI

PERŞEMBE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Satılmasına karar verilen Gayrımenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı;

Perşembe Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/122014 tarih ve 2014/205 Esas, 2014/469 Karar sayılı 07/03/2016 tarihinde kesinleşen ilamı ile Ordu İli Perşembe İlçesi Bolatlı Mahallesi sınırları içerisinde tapuda 193 ada 1 parsel ile 194 ada 5 parsel no ile kayıtlı taşınmazların açık artırma sureti ile satılarak ortaklığının giderilmesine karar verilmiştir.

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE TESPİT EDİLEN BEDELLERİ :

193 parsel 1 parsel: Kuru tarım yapılabilir nitelikte,%1-5 meyilli, toprak yapısı orta tınlı, az taşlı, özellikleri ile kulanım kabiliyeti bakımından VI. sınıf tarım arazisi niteliğinde 141,26 m2 yüzölçümlü taşınmaz toplam 1.186,58 TL bedel ile,

194 ada 5 parsel : Kuru tarım yapılabilir nitelikte,%1-5 meyilli, toprak yapısı orta tınlı, ,az taşlı, özellikleri ile kulanım kabiliyeti bakımından VI. sınıf tarım arazisi niteliğinde 141,26 m2 yüzölçümlü, yıkılmş durumda herhangi bir ekonomik değeri olmayan basit yapı bulunan taşınmaz toplam 856,46 TL bedel ile, bedel ile satışa çıkarılmıştır.

KDV ORANI : % 18

KAYDINDAKİ ŞERHLER : Tapu kaydında yazılı olduğu gibi

SATIŞ YERİ : Adliye Yazı İşleri Müdürlüğü odası

1 .SATIŞ

193 ada 1 parsel : 26 Ocak 2016 Perşembe günü saat: 14.00 - 14,10 arasında,

194 ada 5 parsel : 26 Ocak 2016 Perşembe günü saat : 14-15- 14,25 arasında,

2.SATIŞ : 02/03/2017 günü 1. satış günü için yazılı saatler arasında aynı yerde aynı sıra ile yapılacaktır.

Gayrimenkulün açık artırma ilanı hissedarların mernis sistemine dayalı adreslerine tebliğ için gönderilmiş olup, Tebligat yapılamayanlara İİK.nun 127 maddesi gereğince ilanen yapılmış sayılacaktır.

SATIŞ ŞARTLARI:

1- İhale açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamı ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedel ile alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerini tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır, satış peşin para iledir, alıcı istediğinde on (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dahil olan iddiaları dayanağı belgeleri ile (15 gün) içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse icra ve İflas kanunun 133. kanun maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/6 satış sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 19/12/2016

(İc.İf.K.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR