GEMLİK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarla

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00508648
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAKİMİYET 14.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2014/1587
Muhammen Bedeli
:
695000 TL
İlk İhale Tarihi
:
26.01.2017 10:20
İkinci İhale Tarihi
:
23.02.2017 10:20
İhale Yeri
:
GEMLİK BELEDİYE İHALE SALONU 

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GEMLİK
İCRA DAİRESİ
2014/1587 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :Yalova ili, Armutlu ilçesi, Hayriye Köyü, Kortlar Mevkii, 2 Cilt, 138 Sayfa No, 101 Ada, 138 Parsel, 5.560,43 m2 Yüzölçümlü, borçlu adına 1/4 Hisseli Tarla niteliğindeki Taşınmaz.
Taşınmazın Hali Hazır Durumu : Taşınmazın dosyamızda mevcut bulunan ve bilirkişi tarafından verilen kıymet takdiri raporunda hali hazır durumu hakkında; "Taşınmaz Yalova ili, Armutlu ilçesi, Hayriye Köyü, Kortlar Mevkii, 101 Ada, 138 Parsel, 5.560,43 m2 büyüklüğünde ve tarla vasfındadır. Taşınmaz köy yerleşik alanına orta uzak mesafede ve %5-15 eğime sahiptir. Taşınmaz içinde herhangi bir tarım yapılmadığı, gelişigüzel dikilmiş veya kendiliğinden çıkmış çam ve meşe gibi orman ağaçlarının olduğu görülmüştür. Taşınmazın içinde herhangi bir sulama kaynağı bulunmamakta ancak kadastro yoluna sınır konumdadır. Taşınmaz konum olarak yerleşik alan dışında kalmaktadır. Taşınmaz Yalova ili, 1/25000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planında "Organik Tarım Alanları" kullanımında kalmaktadır. Taşınmaz 1/4 Hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. " denilmektedir.
Yüzölçümü : 5.560,43 m2
Arsa Payı : 1/4
İmar Durumu : Satış dosyasında mevcut, Gemlik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 18/03/2015 tarih ve 77845493-310.05.01-1350 sayılı imar durumu yazısında; "Yalova ili, Armutlu ilçesi, Hayriye Köyü, Köy Yerleşik Alan ve Civarı tespiti yapıldığı, söz konusu parselin İdaremiz imar sorumluluk sahasında kaldığı, bulunduğu bölgede 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı bulunmadığı, 101 Ada, 138 Parselin, Köy Yerleşik Alanı ve civarı sınırları dışında, Yalova ili 1/25000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planında "Organik Tarım Alanları" kullanımında kaldığı tespit edilmiştir." denilmektedir.
Kıymeti : 6.950,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 26/01/2017 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 23/02/2017 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : GEMLİK BELEDİYE İHALE SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi ve KDV alıcıya aittir. KDV ve Damga vergisi verilen süre içerisinde yatırılmaz ise ihale fesih edilecektir. Alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenecektir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına ait olacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/1587 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İ.İ.K.'nun 127. maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 30/11/2016(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR