AKSARAY 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarım arazisi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622709
Şehir : Aksaray
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 18.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2014/3835 ESAS
Muhammen Bedeli
:
208356 TL
İlk İhale Tarihi
:
26.07.2017 10:00
İkinci İhale Tarihi
:
23.08.2017 10:00
İhale Yeri
:
Taşpazar Mah. Adliye Sarayı Zemin Kat Mezat SalonuMerkez/ AKSARAY

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
AKSARAY 1. İCRA DAİRESİ
2014/3835 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :

O Ada/914 Parsel No, KÖYCİVARI MEVKİ Aksaray İli. Merkez İlçe Baymış Köyünde bulunmaktadır.Taşınmaz17.852 m2 olup tarla vasfımdadır. Taşınmaz üzerinde 2 katlı betonarme yığma l adet ve tek katlı taş yığma l adet ev, ahır ve 135 adet asma, 10 adet ceviz, 3 adet kavsi, 2 adet ayva, 6 adet kavak ve 3 adet iğde ağaçlan tespit edilmiştir. Taşınmazın toprak yapısı olarak kumlu-killi-tınlı, topoğrafık yapısı düz ve taşınmazın güney alt sınırında Mamasın Barajı Sağ Sahil sulama kanalı geçen ve kendi sulama kuyusuna sahip 1.sınıf sulu tarım arazisidir.Aksaray makas mevkiinden Ankara yolu istikametinden yaklaşık 19km gidildikten sonra sağa dönülür ve yaklaşık 600 m gidilerek taşınmazın bulunduğu yere varılır. Taşınmazın borçlu adına hisse payı 7539/17852 dir. Taşınmaz topoğrafik olarak düz bir arazi yapma sahip olup yer altı sulama kuyusundan sağlanan su ile sulanmaktadır. Taşınmaz üzerinde 2 adet tek katlı ev. mandıralar, kapalı depo ve ekonomik ömrünü tamamlamış müştemilatlar ve muhtelif ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde;Tek katlı brüt: 140,00m2 yığma tarzda yapılmış ev yapısı bulunmaktadır. Giriş kapısı demir iç kapıları ahşap doğrama pencereleri pvc olan yapı içerisinde zeminler şap betonludur. Duvarlar sıva üzeri badana yapılmıştır. Çatı kiremit kaplı olan yapı soba sistemi ile ısınmaktadır. Yapı yapım tekniği ve gösterdiği özelliğe göre 2.sınıf B grubu yapı özelliğindedir. Yapı yaklaşık 15-20 yıllıktır. Taşınmazınm2 birim maliyeti 390,00TL/m2 olup taşınmazın yıpranma payı oram %32 tir.Buna göre yapının değeri; 390,00TL/ m2*140,00 m;*% o8*%80=29.702,40TL dir.Tek katlı yaklaşık brüt:140,00m2 yığma tarzda yapılmış ev yapısı bulunmaktadır. Giriş kapısı demir iç kapıları ve pencereleri ahşap doğrama olan yapı içerisinde zeminler şap betonludur. Duvarlar sıva üzeri badana yapılmıştır. Çatı kiremit kaplı olan yapı soba sistemi ile ısınmaktadır. Yapı yapım tekniği ve gösterdiği özelliğe göre 2.sınıf B grubu yapı özelliğindedir. Yapı yaklaşık 30-35 yıllıktır. Taşınmazın m2 birim maliyeti 390,00TL/m2 olup taşınmazın yıpranma payı oranı %55 dir. Buna göre yapının değeri; 390.00TL/ m2* 140.00 m2*% 45=24.570,00TL dir.Yığma olarak yapılmış mandıra yapısı bulunmaktadır. Brüt: 80.00m2 alana sahip mandıra tarzı yapı bulunmaktadır. Giriş kapısı demir yapının zemini şap betonludur. Duvarlar kum sıvalıdır. Çatısı kiremit kaplıdır. Yapı yapım tekniği ve gösterdiği özelliğe göre 1.sınıf A grubu yapı özelliğindedir. Yapı yaklaşık 10-15 yıllıktır. Taşınmazın m2birim maliyeti 118,00TL/nı2 dir.Buna göre yapının değeri; 118,00TL m2*80,00 m2*% 75=7.080,00TL dir. Yığma olarak yapılmış açık ahır yapısı bulunmaktadır. Brüt: 80.00m2 alana sahip mandıra tarzı yapı bulunmaktadır. Giriş kapısı demir yapının zemini şap betonludur. Duvarlar kum sıvalıdır. Yapı yapım tekniği ve gösterdiği özelliğe göre l.sınıf grubu yapı özelliğindedir. Yapı yaklaşık 10-15 yıllıktır.Taşınmazınm2 birim maliyeti 118,00TL/m2olup , buna göre yapının değeri; 118,OOTL/ m2*80,00 m2*% 75=7.080.00TL dir. Yığma olarak yapılmış depo yapısı bulunmaktadır. Brüt: 40.00m2 alana sahiptir. Giriş kapısı ve pencereleri ahşap olan yapının zemini şap betonludur. Duvarlar kum sıvalıdır. Çatısı ondülin kaplıdır. Yapı yapım tekniği ve gösterdiği özelliğe göre 1.sınıf A grubu yapı özelliğindedir. Yapı yaklaşık 10-15 yıllıktır.m: birim maliyeti 118,00TL/m2 olup buna göre yapının değeri; 118,00TL/ m2*40,00 m2*% 75=3.540,00TL dir.Taşınmazdabulunan 135 Adet Üzüm ağacının değeri 6.177,60 TL,10 Adet Ceviz ağacının değeri 5.720,00 TL.,3 Adet Kayısı ağacının değeri 686,40 TL.,2 Adet Ayva ağcının değeri 915,20 TL.,6 Adet Kavak ağacının değeri 1.486,00 TL., ve 3 Adet İğde ağacının değeri ise 290,00 TL.olup toplam değeri 15.275,20 TL:dir.Buna göre 914 nolu parsel sayılı taşınmazda zemin değeri,ağaçların değeri,2 adet ev,Ahır ve Depodan oluşan muhdesatların hisse karşılığı değerleri toplamı 208.356,14 TL.dir.

İmar Durumu : imar planı dahilindedir

Kıymeti : 208.356,14 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz şerhleri

1. Satış Günü : 26/07/2017 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 23/08/2017 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri: Taşpazar Mah. Adliye Sarayı Zemin Kat Mezat SalonuMerkez/ AKSARAY

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/3835 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR