Yazdır

ELBİSTAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarım arazisi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496825
Şehir : Kahramanmaraş / Elbistan
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya Numarası : 2016/1176 ESAS
Muhammen Bedeli : 508800 TL
İhale Yeri : ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN VE TOPLANTI SALONU (KÖPRÜBAŞI MAH. CUMHURİYET MEYDANI)
İlk İhale Tarihi : 06.01.2017 10:00
İkinci İhale Tarihi : 02.02.2017 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
ELBİSTAN
İCRA DAİRESİ
2016/1176 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmazın Özellikleri :Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi Balıkçıl köyü, Çevirme mevkii, 745 Parselde kayıtlı taşınmaz. Dosyamıza sunulan bilirkişi raporuna göre Taşınmaz killi tınlı, agregat yapısı düzgün ve 1. sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz % 1-2 eğimde sahiptir. bölgenin iklim yapısına uygun olarak buğday ayçiçeği, şeker pancarı ve mısır gibi ürünlerin yetiştirebildiği bir sulu tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir (çok yıllık) bitki bulunmamakta ve ham toprak niteliği yoktur.
Yüzölçümü :42.400 m2 (Taşınmazın 1/2 hissesi olup toplam yüzölçümü 84.800 m2 dir)
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmaz Belediye mücavir alan sınırları içinde olup 1/1000 lik uygulama imar planı dışındadır. Belediyenin çöp toplama hizmetinden faydalanmaktadır.
Kıymeti : 508.800,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 06/01/2017 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 03/02/2017 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri :ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN VE TOPLANTI SALONU (KÖPRÜBAŞI MAH. CUMHURİYET MEYDANI)

SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi (BU TUTAR MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN TR 840001500158007290495053 İBAN NOLU HESABINA DOSYA NUMARASI İSİM VE TC KİMLİK NUMARASI İLE YATIRILIP, MAKBUZ /DEKONT İLE ARTTIRMAYA KATILMAK DA MÜMKÜNDÜR.) veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. (KDV, DV ve harçlardan muafiyet ve istisnaları bulunanlar dayanaklarını sunmaları gerekmektedir.) Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1176 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.
7- İİK 127 maddesi gereğince, iş bu satış ilanı tapuda ve adres kayıt sisteminde adresi bulunamayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR