AKYAZI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarım arazisi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00496217
Şehir : Sakarya / Akyazı
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2012/1379 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
222458 TL
İlk İhale Tarihi
:
06.01.2017 14:00
İkinci İhale Tarihi
:
03.02.2017 14:00
İhale Yeri
:
AKYAZI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

AKYAZI İCRA DAİRESİ
2012/1379 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇİK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti,adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

Sakarya İl. Akyazı İlçe. 105 Ada No, 17 Parsel No. BEDiLKADİRBEY/SÖGÜTLÜK
Mahalle/Mevkii. Doğu yönünden TEM ve D-100 bağlantı yolu kenarında, içerisinden yüksek gerilim elektrik hattı geçmekte, hali hazırda üzerinde hazır çim ekili, killi tınlı toprak yapısına sahip, organik maddece zengin, derin profili, verim gücü yüksek münavebeli ekim nöbetine uygun.düz bir arazi yapısına sahip.drenaj kanalı bulunmamakla ve tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.Sakarya Büyükşchir Belediyesi 1/25000 ölçekli nazım planına göre "Tarımsal Niteliği Konulacak Alan" içerisinde kalmaktadır.
Adresi : Bedilkadirbey Mah./Akyazı
Yüzölçümü : 11.122,94 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 Ölçekli nazım planına göre "Tarımsal Niteliği Korunacak Alan" içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti :222.458,80 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki İrtifak Hakkı : DAİMİ İRTİFAK HAKKI ( Paftasında gösterilen 3067.60 saha üzerinde Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı vardır.)
1. Satış Günü : 06/01/2017 günü 14:00- 14:10 arası
2. Sulış Günü : 03/02/2017 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : AKYAZI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Satış şanları:

1- ihale açık art imi a sureliyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar csatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artınııada (ahinin edilen değerin %50sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa atacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50sini. rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, lahnıin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV. 1/2 lapu harcı İle teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelindenÖdenir,
3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabiı olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırma inak sureti ile ihalenin feshine sebep olan Kim alıcılar ve kefilleri teklif ellikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mülcsclsilcn mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacel kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden il ibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündcrccattnı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/1379 Tl mt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR