Yazdır

PAMUKOVA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarım arazisi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451062
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 30.11.2016 10:30
Dosya Numarası : 2015/5 TLMT.
İhale Yeri : PAMUKOVA BELEDİYESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ  PAMUKOVA / SAKARYA
Muhammen Bedeli : 89629 TL
İcra Birimi : PAMUKOVA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İkinci İhale Tarihi : 28.12.2016 10:30
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
PAMUKOVA
İCRA DAİRESİ
2015/5 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Pamukova İlçe, - Ada No, 802 Parsel No, MEKECE ÜSTÜ Mahalle/Mevkii, ŞEYHVARMAZ MAH. Köyü, Cilt No: 8, Sayfa No: 798. Ana Taş. Niteliği : Tarla
Keşif günü yapılan yüzölçümü hesaplaması sonucunda 802 nolu parselin tapuda yazılı olan 3860,00 m2 yüzölçümünü tecviz dahilinde koruduğu , yüzölçümünde herhangi bir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz zemin itibari kapama telli bağ olup Pamukova Belediye mücavir alan sınırları içerisinde ve köy yerleşik alanı sınırları dışında kadastral parseldir. Kadastral yola cephesi bulunmaktadır.
Parsel kültür bitkilerinin ekim ve dikimine uygun dikili sulu tarım arazisidir. %2-3 eğime sahiptir. Komşu parsellerle sınırları belirgindir. Parsel üzerinde 20-25 yaşlarında kapama bağ bulunmaktadır. Bağda sulama tesisatı çekilmiş, bağın kültürel bakımları yapılmıştır.
Yüzölçümü : 3.860 m2
İmar Durumu : Belediye mücavir alan sınırları içinde, nazım ve uygulama imar planı sınırları dışında kalmaktadır. Yeşil alan, imar yolu, spor alanı vb gibi faktörlerden etkilenmemektedir.
Kıymeti : 89.629,20 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İrtifak Hakkı : 08/01/1986 tarih ve 337 yevmiye nolu "M.412 M2 SAHADA TEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE DAİMİ İRTİFAK TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU (TEK) HAKKI VARDIR
SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağırım A.Ş nin 28/04/2016 tarih ve TR10.DIS.DST.080/233-198135 sayılı yazısıyla Şeyhvarmaz Köyü 802 nolu taşınmaz üzerinden geçen enerji hattının 412 m2'lik kısmında TEK Genel Müdürlüğü lehine olan irtifak hakkının tüm hallerde muhafaza edilmesi belirtilmiştir.
1. Satış Günü : 30/11/2016 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 28/12/2016 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : PAMUKOVA BELEDİYESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ PAMUKOVA / SAKARYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/5 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 12/10/2016


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR