ALANYA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarım arazisi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00448466
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2013/51 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
2507500 TL
İlk İhale Tarihi
:
01.12.2016 09:30
İkinci İhale Tarihi
:
26.12.2016 09:30
İhale Yeri
:
Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 Mezat Salonu ALANYA / ANTALYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

ALANYA 3. İCRA DAİRESİ

2013/51 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satışa Konu Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesiGerbelit Mevkii Telatiye Köyü 112 Ada No 10 Parselde 7.164,27 m2 yüzölçümlü Harnup ve Zeytinlik Netilikli taşınmaz olup Borçlu şirketadına tam hisse ile kayıtlıdır. Taşınmaz tapu kaydında"ŞEKERBANK TAŞ." Lehine İpotek,"İcrai Haciz" ve "741 sayfadaki nethal bu ve 740 sayfadaki gayrimenkulle müşterektir." "Bu parselaleyhine 391 parsel lehine beyannamesi ve Resmisenette yazılışartlar altında 3x3 Mt. ebadındairtifak hakkı" "Krokisi gereğiTedaş T.ElektrikDağ.A.Ş. Iehine71.30 M2'likdaimi irtifak hakkı" şerhleri bulunmaktadır. BULUNDUĞU YER:Yukarıda tapu bilgileribelirtilen 112 ada (10) nolu parselin; Kuzeyi 11 numaralı Parsel (İmarda Yol),Doğusu Yol, Batısı 9 numaralı Parsel, Güneyi Yol (401 Sok.) ile çevrilidir. Parsel Pafta ve çaplı krokisine aynen uymaktadır.
İMAR DURUMU :Parsel,Ayrık nizam, (T.T.A.) Turistik tesis alanı ve 2. konut yapımına imarlı olup Turistik tesis yapılması halinde E= 0,50 veya 2. konut yapılması halinde %15 taban alanlı 2 kattır. Parselde Yol ve Yeşil alanda kalan bölümler bulunup Bu bölümlerin kamu yararına terkini yapılmamıştır. Parselde yapılaşmayoktur.
HALİHAZIR DURUMU :Davaya konu parsel Düz konumda olup üzerinde 1 adet Motor evi bulunup, Parsel çevre güvenlik duvarı ,Ağaç vb. muhdesat yoktur.
Motor evi yığma taşıyıcılı,Üzeri beton teras çatı,sıvasız olup 3 M2 civarında alanlı ve 1 katlıdır. İçersinde Elektrik ile çalışan su motorları bulunmaktadır. Parselin Tahminen 320 Mt. Güneyinde D400 Antalya-Mersin yolu,400 Mt. GüneyindeKumsal ve Deniz, 15-20 Mt. BatısındaTEDAŞ indirme tesisi, 100 Mt. Güneyinde Turistik oteller,450 Mt. Batıda Konaklı Arıtma tesisleri, bulunup Merkezi konumdadır. Taşınmazda Elektrik,su,Ptt ve Belediye Hizmetleri ve Ulaşım mevcut,Hakim manzara,Gürültü ve Hava kirliliği yoktur.Parselin tahminen (Kuş Uçuşu) 320 Mt.Güneyinde "D400 Antalya -Mersin yolu" 400 Mt. Güneyinde "Kumsal ve Deniz", 15-20 Mt. Batısında "TEDAŞ indirme tesisi" 100 Mt. Güneyinde "Turistlik Oteller"450 Mt. Batısında "Konaklı Arıtma Tesisleri" bulunmaktadır.
DEĞERİ: Yukarıda açıklanan hususlar, bulunduğu yer, konumu Vb. Değerine etki eden hususlar nazara alındığında; söz konusu Alanya İlçesi Telatiye Mahallesi Gerbelit Mevkii 112 ada 10 parselde kayıtlı 7.164,27 M2 alanlı "Harnup ve Zeytinlik nitelikli taşınmaz Muhtesatları ile birlikte Toplam 2.507.500,00 TL değer taşır.
7- Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Takyidattaki gibi
8- Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Takyidattaki gibi
9- Takdir Olunan Değer : 2.507.500,00 TL
10- Artırmaya İştirak İçin
İmar Durumu : Yukarda bahsedildiği gibi Kıymeti : 2.507.500.00 TL
KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler :
Takyidattaki gibi
1. Satış Günü : 01/12/2016 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 26/12/2016 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 Mezat Salonu ALANYA / ANTALYA

Satış şartlan :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, %18 KDV, 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/51 Tal.sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.03/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR