Yazdır

ALANYA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarım arazisi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448387
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 28.11.2016 14:15
Muhammen Bedeli : 166694 TL
İkinci İhale Tarihi : 23.12.2016 14:15
Dosya Numarası : 2012/8509 ESAS
İhale Yeri : Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 Mezat Salonu ALANYA / ANTALYA
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

ALANYA

3. İCRA DAİRESİ

2012/8509 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satışa Konu Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Antalya İli, Alanya İlçesi Gökharman Mevkii , 114 Ada No, 29 Parselda kayıtlı 4.167,35 m2 yüzölçümü “Tarla” vasıflı taşınmazolup Borçlu “Ş. Y. (Hasan oğlu)” adına TamHisse kayıtlıdır. Taşınmazın tapu kaydında “İc.Haciz.” şerhleri bulunmaktadır.

BULUNDUĞU YER: Yukarıda tapu bilgileribelirtilen 114 ada (29) Numaralı parselin; Kuzeyi20 numaralı Parsel, Doğusu Yol, Batısı 24,25,26 Numaralı Parseller,Güneyi Yol ile çevrilidir. Parsel Pafta ve çaplı krokisine aynen uymaktadır.

İMAR DURUMU :Parsel, Özvadi Mahallesi,Gökharman Mevkii yerleşim alanı içinde yer alıp Tarım alanında kalmaktadır.

HALİHAZIR DURUMU : Söz konusu taşınmaz Özvadi Mahallesi Kuzey bölümünde Gökharman mevkiinde yer alıpKuzeyden Güneye doğru alçalan Tahminen %5-10 Meyillidir. Basit teraslı,ÜzerindeMünferit Avakado,Nar, Trabzon hurması (Amme),Yeni dünya (Muşmala) Asma,erik vb. meyve ağaçları bulunmakta ise de Bakımsızdır. Parselin Doğu kenarı Hocalar mahallesi yoluna cepheli olup Parsel kuzey bölümünde üzeri Plastik örtülü (Plastikyırtılmış) Demirtaşıyıcılı (İçinde Asmaağaçları mevcut) sera ile kapalıdır. Sera 1800.M2 civarındaalanlıdır. Söz konusu parselin Güney yönde doğa kısmi manzarası vardır.Parsel Kadastral parseldir. Parsel Güney ve Doğu kenarından geçen köy yolu kotundan ortalama 2 Mt. Civarındayükseklikten başlayıp yükselerek devam etmektedir. Parsel çevre güvenlik duvarı yoktur.Basit teraslıdır.Parselde Elektrik,Su, Ptt ve muhtarlık hizmetleri vs. Mevcut olup Parselde Altyapı,Gürültü ve hava kirliliği yoktur.Parselde doğu ve güney yönde Doğa manzarası bulunmaktadır. Parselin tahminen (Kuş Uçuşu) 750Mt. Batısında“Özvadi Camii”, 675 Mt. Batısında “Özvadi i.Ö.Okulu”, 1550 Mt. Güneyinde (Yeni açılan) “Alanya-Gazipaşa çevre yolu”, 4400 Mt. Güney-Batısında “D400 Antalya-Mersin yolu”,4500 Mt. Güney-Batısında “Deniz” bulunup, Parsel Denizden ortalama 125 Mt. Yüksek kottadır.Yukarıda açıklanan hususlar,bulunduğu yer,konumu vb. Değerine etki eden hususlar nazara alındığında ; Söz konusu Alanya ilçesi,ÖZVADİ Mahallesi,Gökharman Mevkii,114 ada (29) numaralı Parselde kayıtlı 4167,35 M² alanlı “Tarla” vasıflı taşınmazmuhdesatları (Plastik sera)ile birlikteToplam (50 TL/M2)¨ 166.694,00(Yüzaltmıyaltıbin altıyüzdoksandört TL) Değer taşır.

İmar Durumu : Yukarda bahsedildiği gibi

Kıymeti : 166.694,00 TL

Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki şerhler

1. Satış Günü : 28/11/2016 günü 14:15 - 14:20 arası

2. Satış Günü : 23/12/2016 günü 14:15 - 14:20 arası

Satış Yeri : Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 Mezat Salonu ALANYA / ANTALYA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Md.17-4/L MD. Gereği Alacaklı ve ihaleye girecek olan 3. kişilerin K.D.V.İstisna oldukları , 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/8509 sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları, işbu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.07/10/201

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR