Yazdır

TOKAT 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarım arazileri

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00490155
Şehir : Tokat / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 04.01.2017 14:00
Muhammen Bedeli : 130700 TL
Dosya Numarası : 2016/117 TLMT.
İhale Yeri : Tokat Barosu Sosyal Tesisleri - Tokat Adliye karşısı
İcra Birimi : T.C. TOKAT 2. İCRA DAİRESİ
İkinci İhale Tarihi : 01.02.2017 14:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
TOKAT 2. İCRA DAİRESİ
2016/117 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Tokat İli, Pazar İlçesi, Bağlarbaşı köyü, Karaağaç mevkiinde tapunu; Cilt no:4, Sayfa no: 378, Parsel no: 378`de 8700,00 m² yüzölçümlü cinsi Tarla, niteliğindeki taşınmazdır.Taşınmaz; Pazar İlçe Bağlarbaşı köyü yerleşim alanının kuzeybatı tarafında köy yerleşim alanına takriben ortalama 3300-3350 metre mesafede, Pazar -Zile -Turhal yolunun güneyinde ve yola cepheli konum ve mevkii de, DSİ Kazova Sol Sahil Sulama kanalının altında, kuzey tarafında, kanala 1500 metre mesafede yer almaktadır. Taşınmaz DSİ Kazova sol sahil sulama kanalı altında cazibe ile sulanabilme imkanına sahip sulu koşullarda ziraat yapılmasına elverişli 1. Sınıf Taban arazi vasfında tarım arazisidir. Batısında tarla yolu, Güneyinde 379 parsel nolu tarla, Doğusunda 384 parsel nolu tarla, kuzeyinde Pazar -Zile Turhal devlet kara yolu bulunmaktadır. Taşınmazın tamamı kavaklık iken kavakların kesilmiş olduğu ancak köklerinin taşınmaz üzerinden sökülmediği gözlemlenmiştir. Taşınmaz üzerinde 3 yaşlarında 20 adet dikili kavak ağacı fidanı bulunmaktadır. Taşınmaz; %0,50-1,00 meyilli, 0,8-1,00 metre tınlı toprak derinliğine sahip, sebze ve meyve yetiştiriciliğine elverişli arazi yapısına sahip 1. sınıf tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazın Tokat DSİ Kazova Sol Sahil Sulama kanalından cazibe ile sulanabilmesi, Pazar -Zile Turhal Devlet kara yoluna cepheli olması, taşınmazın ayrıca tarla yoluna cepheli olması, dolayısıyla ulaşım kolaylığına sahip olması gibi özellikleri; taşınmazın değerini olumlu yönde etkilemektedir. Kıymet takdirine konu taşınmaz Yol ve Elektrik alt yapı hizmetlerinden kolaylıkla yaralanabilecek durumdadır. Ayrıca taşınmazın üzerine ?250 m² inşaat alanlı konut amaçlı bina yapılmasına izin verilmektedir. Taşınmazın topoğrafik ve jeolojik yönden her hangi engeli bulunmamaktadır. Taşınmaz kaydında herhangi bir şerh ve beyan bulunmamaktadır. Taşınmazın TAM hissesi satılmaktadır.

Kıymeti : 130.700,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 04/01/2017 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 01/02/2017 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Tokat Barosu Sosyal Tesisleri - Tokat Adliye karşısı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Tokat İli, Pazar İlçesi, Bağlarbaşı köyü, Karaağaç mevkiinde tapunu; Cilt no:5, Sayfa no:467 Parsel no: 467`de 2500,00 m² yüzölçümlü Bağ, nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz; Pazar İlçe Bağlarbaşı köyü yerleşim alanının kuzeydoğu tarafında köy yerleşim alanına takriben ortalama 1500-1550 metre mesafede, köy yolunun doğusunda yola 220 -230 metre mesafede Pazar -Zile -Turhal yolunun güneyinde ve yola 3200 metre mesafede konum ve mevkii de yer almaktadır. Taşınmaz DSİ Kazova Sol Sahil Sulama kanalının kuzey tarafında kanala 850-875 metre mesafede kanal altında yer almaktadır. Sulama kanalından cazibe ile sulanabilme imkanına sahip %0,50-1,00 meyilli, 0,50-10,60 metre tınlı toprak derinliğine sahip, sebze ve meyve yetiştiriciliğine elverişli 1. Sınıf Taban arazi vasfında? tarım arazisidir. Taşınmazın batısında 439 parsel nolu tarla, kuzeyinde 466 parsel nolu tarla, Doğusunda 465 ve 468 parsel nolu tarla, Güneyinde sulama arkı ve servis yolu bulunmaktadır. Kıymet takdiri talep edilen taşınmaz kavak fidanlığı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz üzerinde takriben 70 adet 3 yaşlarında dikili kavak fidanı bulunmaktadır. Taşınmazın Tokat DSİ Kazova Sol Sahil Sulama kanalından cazibe ile sulanabilmesi, köy yerleşim alanına yakınlığı, ulaşım kolaylığına sahip olması gibi özellikleri; taşınmazın değerini olumlu yönde etkilemektedir. Taşınmazın topoğrafik ve jeolojik yönden her hangi engeli bulunmamaktadır. Taşınmaz kaydında herhangi bir beyan ve şerh bulunmamaktadır. Taşınmazın TAM hissesi satılmaktadır

Kıymeti : 14.400,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 04/01/2017 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 01/02/2017 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Tokat Barosu Sosyal Tesisleri - Tokat Adliye karşısı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/117 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/11/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR