Yazdır

ALANYA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarım arazileri

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448257
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 174001 TL
İlk İhale Tarihi : 23.11.2016 10:15
İkinci İhale Tarihi : 21.12.2016 10:15
Dosya Numarası : 2015/10749 ESAS
İhale Yeri : Adliye Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 Mezat Salonu
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

ALANYA

1. İCRA DAİRESİ

2015/10749 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya İli, Alanya İlçesi, Özvadi Köyü, Ebişle Mevkii, 107 Ada, 7 Parsel de Kayıtlı Tarla niteliğindeki Gayrimenkul. Parsel Kuzeyden Güneye doğru alçalan tahminen %5-10 Meyilli olup Çevre güvenlik duvarı-Çit Vs. yoktur. Parsel Basit teraslı olup Güney-Orta bölümündeKomşu batı parsel ile birlikte yapılmış Cam seranınyaklaşık 750 M2 alanlı bölümü ile 2 adet Plastik seraların 1600 M2 civarındaki bölümleriparsel içinde kalmaktadır. Cam seraDemir taşıyıcılı,Cam örtülü olup,Parselin cam sera haricindeki bölümü üzeri boştur. Parselde Elektrik, su, Ptt ve Belediye hizmetleri vs. Mevcut olup Hakim manzara,Alt yapı,Gürültü ve hava kirliliği yoktur.Parselin (Kuş uçuşu)tahminen 275 Mt. Güney-Batısında “Özvadi-İmamlı-Uğrak yol kavşağı“,755 Mt. Güney-Batısında “Alanya-Gazipaşa Çevre yolu”,755 Mt. Kuzey-Doğusunda “Özvadi İ.Ö.O.”,675 Mt. Kuzey-Doğusunda “Özvadi Camii”, 3060 Mt. Güney-Batısında ”Deniz” bulunup Parsel deniz seviyesinden Ort. 80 Mt. Yüksek konumdadır. Adresi: Özvadi mahallesi,Ebişle mevkii – Alanya - parselin ; Doğusu 8 ve 9 numaralı Parsel, Batısı; 6 numaralı Parsel,Kuzeyi ; 9 ve 19 numaralı Parsel,Güneyi 8 numaralı parselve Yol ile çevrilidir. Parsel Pafta ve çaplı krokisine aynen uymaktadır. Yüzölçümü: 3.695,68 m²İmar Durumu:Taşınmaz ; Özvadi Mahallesi yerleşik alanı içinde Tarım alanıdır. 3194 s.İmar kanunuek plansızalanlar imaryönetmeliğihükümlerine göre “Köy ve Mezralarınyerleşik alanlarındave civarında bir parseldeyapılacaktarımsal ve hayvancılık amaçlıyapılarınmüştemilat dahiltaban alanıkat sayısı% 40’ı geçemez.Köy ve Mezralarınyerleşik alanlarında 2 kat (6,50 Mt.) den fazla katlıbina yapılamaz.Zemin döşemesi üstütabii zemine (0,50) Mt.fazlagömülü olan hacimlerikamete tahsis edilemez” denilmektedir.

Kıymeti: 174.001,00 TL -KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Yoktur.

1. Satış Günü : 23/11/2016 günü 10:15 - 10:20 arası

2. Satış Günü : 21/12/2016 günü 10:15 - 10:20 arası

Satış Yeri : Adliye Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 Mezat Salonu

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya İli, Alanya İlçesi, Hacet Mah. 652 Ada, 1 Parsel, Zemin Kat, 2 Nolu Bağımısız Bölümde kayıtlı Dükkan niteliğindeki Gayrimenkul. ParselDüz konumda olup Üzerinde 5 katlı bina bulunup “Özçınal Ap.” isimlidir.Bina Beton teras çatılı, Dışı akrilikboyalı,Asansörsüz, Zemin katı işyeri,Üst katları Mesken niteliğindedir. Parsel çevre tanzimi yapılmamıştır. Söz konusu 2 numaralı Dükkan,Bina Zemin katında yer alıp Kuzey ve Batı olmak üzere 2 cephelidir. Dükkan cepheleri Demir doğramalı camlı,Zemini seramik kaplama, Duvarı Plastik badanalı olup iç yüksekliği 2,90 Mt. Alanı 29 M2 civarındadır. Dükkan Bina Doğu Cephesindeki Sultaniye sokak ve Bina Kuzey cephesindeki tali yola cephelidir. Dükkan Doğu Cephesinde bulunan Bina boşluğu Demir doğrama ilekapatılarak fiilen kapalı alan içine katılmıştır. Halihazır durumdaDükkan konumu itibarıyla Ticari aktivitesi zayıftır. Parselde Elektrik, su, Alt yapı,Ptt ve Belediye hizmetleri vs. Mevcut olup Gürültü ve hava kirliliği yoktur. Parselin (Kuş uçuşu)tahminen 85 Mt. Kuzey-Doğusunda “Adalet Sarayı”,135 Mt. Kuzeyinde “Çevreyolu”,140 Mt. Kuzey-Batısında “Parlayüksel İ.Ö.O. ve Ayşe Melahat Erkin İ.Ö.O.”, 200 Mt. batısında “Hacet Camii”, 490 Mt. Güneyinde “Hasan Akçalıoğlu Cad.”,960 Mt. Güneyinde “Deniz” bulunmaktadır. Adresi: Hacet Mah. Adliye Cad. Özçinal Ap. No:13/D - Alanya - parselin ; Doğusu Yol (Sultaniye Sok.), Batısı;Yol (Adliye Cad.),Kuzeyi ; Yol,Güneyi 2 ve 6 numaralı parselile çevrilidir. Parsel Pafta ve çaplı krokisine aynen uymaktadır. Yüzölçümü: 29,00 m²Arsa Payı: 29/902 İmar Durumu: Taşınmaz ; Ayrık nizam %35 taban alanlı 5 kat konut yapımına imarlı olup parselde yapılaşma tamamlanmış Kat irtifakı kuruludur.Yola Mesafesi= 5,00 Mt. İnşaat Cephesi= 13,00 Mt.İnşaat Derinliği= 16,00 Mt. Komşuya Mesafesi= 3,50 Mt. Saçak Seviyesi= 16,00 Mt.Kat Adedi= 5 katKıymeti: 50.000,00 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Yoktur.

1. Satış Günü : 23/11/2016 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 21/12/2016 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : Adliye Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 Mezat Salonu

Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/10749 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR