Yazdır

KELES İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık kargir bina ve bahçesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496067
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya Numarası : 2014/34 TLMT.
İkinci İhale Tarihi : 31.01.2017 11:00
İhale Yeri : KELES İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ LOKALİ KELES
Muhammen Bedeli : 316012 TL
İlk İhale Tarihi : 28.12.2016 11:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
KELES
İCRA DAİRESİ
2014/34 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Keles İlçe, 50 Ada No, 60 Parsel No, SOFULAR MAH. Taşınmazın yüzölçümü 917,00 m2. olup tapu kayıtlarına göre niteliği Bahçeli Kargir Binadır. Taşınmaz ilçe merkezinde yer almaktadır. taşınmazın bahçe kısmı toprak killi-tınlı, ince bünyeli, hafif taşlı, orta derin, organik maddece zengin, su tutma kapasitesi yüksek toprak yapısına sahiptir. Toprak rengi koyu kahverengi renktedir. Tuzluluk, alkalilik, drenaj bozukluğu gibi verimi olumsuz etki eden problemler bulunmamaktadır. Taşınmazın eğimi % 2-4 gibi düz ve düze yakın eğimdedir. Hâlihazır durumda taşınmazın büyük bir kısmında sebze tarımının yapıldığı geriye kalan anız artıklarından anlaşılmaktadır. Bununla birlikte taşınmaz üzerinde değişik yaş ve cinste dağınık vaziyette yetiştirilmiş meyve ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde 20-25 yaşlarında 1 adet 35-40 yaşlarında 1 adet olmak üzere toplam 2 adet ayva ağacı, 8-12 yaş arasında 2 adet 20-25 yaşlarında 1 adet olmak üzere toplam 3 adet erik ağacı, 70-80 yaşlarında 1 adet ceviz ağacı ve 10-12 yaşlarında 3 adet kavak ağacı bulunmaktadır. Ayrıca taşınmaz içinde yaklaşık 25 yıllık, 135,00 m² taban alanlı 3 katlı, kiremit çatılı kargir ev bulunmaktadır. Bu evin yanında da 144 m² taban alanlı tek katlı yığma depo-ahır mevcuttur. Taşınmazın kuzeyinden Keles Deresi geçmektedir. Taşınmaz doğu yönünde ana caddeye cepheli olup ulaşım bu yoldan sağlanmaktadır.
Adresi : Sofular Mah. Keles / BURSA
Yüzölçümü : 917 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Dosyada mevcut Keles Belediye Başkanlığı Fen İşleri Memurluğunun 27/04/2016 tarih ve 310.05/430 sayılı yazısında söz konusu parsele verilmiş yapı kullanma izin belgesine rastlanılmadığı, bağımsız bölüm metrekare cetveline rastlanılmadığı belirtilmiştir. Yazıya ek olarak gönderilen İmar Çapında ise parselasyon planları yapılmadan ifraz ve tevhit yapılamayacağı, parselin bir kısmının 1/1000 Ölçekli Keles Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında DSİ (Devlet Su İşleri) taşkın alanında, diğer kısmının ise konut alanında kaldığı, kamuya ayrılan kısımlar kamu eline geçmedikçe ve inşaata müsait arsa haline geçmedikçe inşaat ruhsatı düzenlemez denilmektedir. Ayrıca Planlama alanında DSİ Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün 24/01/2014 tarih ve 49 sayılı yazısında belirtildiği üzere, plan üzerine de işlenmiş bulunan taşkın sahasında inşaat ruhsatı düzenlenemez, yeniden yapılaşmaya izin verilemez. Ancak yine görüş yazısında belirtilen dere kesitleri doğrultusunda planda belirtilen dereler üzerinde çizilmiş bulunan kanallar ve kanal çevresindeki servis yollarının uygulanması durumunda, taşkın sınırları ortadan kalkacak olup bu alanlarda yeniden yapılaşmaya izin verilebilir, inşaat ruhsatı düzenlenebilir. Bahsi geçen dereler üzerinde belirlenen kanalların uygulanması aşamasında tekrar DSİ'nin görüşü alınacaktır denilmektedir.
Kıymeti : 316.012,50 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 28/12/2016 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 31/01/2017 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : KELES İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ LOKALİ KELES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/34 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/11/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR